27Novembar2015

25 Septembar 2013
By Super User
vlada-brckoNa današnjem zasjedanju Vlada Distrikta je, na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, odobrila Smjernice za izradu nacrta zakona o transplantaciji organa u Brčko distriktu BiH, Smjernice za izradu nacrta zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, te Smjernice za izradu nacrta zakona o evidencijama u oblasti zdravstvene zaštite u Brčko distriktu BiH.

Anđa Nikolić, šefica Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, istakla je da već duže vrijeme Udruženje bubrežnih bolesnika ima inicijativu za donošenje zakonske regulative iz ove oblasti koja do sada nije postojala u Distriktu i zbog koje pacijenti u Brčkom nisu bili ni na jednoj listi čekanja za transplantaciju.
„Zakon o transplantaciji organa treba da propiše norme i procedure u vezi sa postupkom transplantacije radi tačnog utvrđivanja koje lice može biti živi ili postmortalni davalac organa te kakav je postupak pri utvrđivanju moždane smrti", objasnila je Nikolićeva naglašavajući da trenutno ne postoje statistički podaci o broju lica iz Brčkog koja čekaju na transplantaciju.
Vlada Brčko distrikta BiH odobrila je Smjernice za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o podsticaju u poljoprivrednoj proizvodnji u Brčko distriktu BiH i Smjernice za izradu nacrta zakona o pčelarstvu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.
Na prijedlog Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove Vlada je donijela Odluku o odobravanju Smjernica za izradu pravilnika o reviziji ekološke dozvole, kao i Smjernica za izradu pravilnika o registru ispuštanja i prenosa zagađujućih materija iz pogona Brčko distrikta BiH.

Doktor Anto Domić, gradonačelnik Brčko distrikta BiH, na konferenciji za medije kazao je da su ove smjernice na putu usaglašavanja sa nekim normama i direktivama EU.

"Budući da Distrikt nema razrađen pravilnik niti ima uređenu kontrolu mjerenja ili izdavanja atesta kada je u pitanju ispuštanje i prenos zagađujućih materija, stvorila se potreba da se u Brčkom izradi, upravo, jedan takav pravilnik. Razgovarali smo i o mogućim rizicima za Brčko s naglaskom na pitanje zaštite životne sredine. Ovo je prvi korak u jednom integralnom praćenju procesa koji će trajati duži niz godina, uz inicijativu da se postojeći mjerni uređaji, koji su mobilnog tipa, intenzivnije koriste i da ti podaci građanima budu apsolutno dostupni", zaključio je gradonačelnik Domić.

Vlada je, na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, dala saglasnost na Odluku o izboru i imenovanju najuspješnijeg kandidata za direktora i zamjenika direktora Javne zdravstvene ustanove "Zdravstveni centar Brčko" Brčko distrikta BiH.

Vlada se, također, pozitivno izjasnila o prijedlogu memoranduma o saradnji u oblasti mladih između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva školstva, nauke, istraživanja i sporta Republike Slovačke.

Na današnjem zasjedanju Vlada je primila k znanju Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove za period 1. 1 - 31. 12. 2012. godine, dok je dostavljeni akcioni plan za otklanjanje nedostataka po Izvještaju o reviziji segmenata finansijskog poslovanja za 2012. godinu potrebno doraditi.

Vlada je primila k znanju Informaciju o sticanju nekretnine bez naknade označene kao k.č. broj 625 KO Bijela.

Na 37. redovnom zasjedanju, Vlada je razmatrala Informaciju o prijedlogu, upućenom Uredu za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH, za pokretanje postupka raspisivanja tendera za zemljište bivše fabrike ODP „Izbor".

Sa dnevnoga reda povučene su tačke:

- razmatranje i odobravanje amandmana na Zakon o porezu na dobit Brčko distrikta BiH,

- razmatranje i odobravanje Smjernice za izradu nacrta zakona o udžbenicima,

- razmatranje i odobravanje Smjernica za izradu nacrta zakona nazivima naseljenih mjesta na području Brčko distrikta BiH,

- razmatranje i usvajanje Nacrta Odluke o imenovanju člana komisije za javne nabavke,

- razmatranje i usvajanje Nacrta Odluke o osnivanju "Razvojne agencije Brčko distrikta BiH" kao i

- razmatranje i odobravanje Prijedloga budžeta Brčko distrikta BiH za 2014. godinu.

Nastavak 37. redovne sjednice Vlade zakazan je za petak, 27. septembar 2013. godine u 8.00 sati.

KOMENTARI


UPOZORENJE: komentari posjetilaca ne odražavaju stajalište Web Portala InfoBrcko. Molimo vas da u komentarisanju i/ili razmjeni mišljenja sa drugim posjetiocima obavezno izbjegavate korištenje nepristojnih izraza, psovki i/ili vrijeđanja drugih po bilo kojoj osnovi.


+Copyright (c) 2006-2015 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com