13 Octobar 2013
By Super User
dodik-samPredsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da ?e osnovna kola u Raljevu, kod Br?kog, za sanaciju kolskog objekta od Republike Srpske dobiti 50.000 KM. On je na sve?anosti povodom obiljeavanja 100 godina rada osnovne kole u Raljevu  izrazio uvjerenje da ne postoji nijedan razlog da se ne pristupi obnavljanju kole izgra?ene 1913, a renovirane 1976. godine.

"Od kole i obaveze prema njoj ne moemo bjeati, nego se moramo neprestano okupljati i svi zajedno nastojati da pomognemo u stvaranju boljih uslova za njen rad. Prije 100 godina bila je sigurno neophodna velika volja da se izgradi kola, a danas da bi je obnovili i sanirali isto tako treba malo volje i uklju?ivanja ire drutvene zajednice u ovaj posao", rekao je Dodik.

Prema njegovim rije?ima, malo je mjesta koja mogu da se pohvale da im kola ima tradiciju dugu 100 godina. "I zato sam, kao predsjednik Republike, odlu?io da ovoj koli dodijelim najvie priznanje Republike Srpske za doprinos obrazovanju koji ?u im dodijeliti na Dan Republike Srpske, 9. januara", rekao je Dodik.

On je prilikom posjete ovoj koli istakao da obrazovanje treba da bude strateka djelatnost svakog drutva.

"Bez obrazovanog, sposobnog kadra, koji je neophodno neprestano proizvoditi, morali bismo da stanemo", rekao je Dodik.

On je istakao da je ova kola "rasadnik" stru?njaka koji su u prethodnik nekoliko decenija obiljeili drutveni i javni ivot, ne samo Br?ko distrikta, nego i ire drutvene zajednice.

Dodik je na sve?anoj akademiji naveo da su promjene u obrazovanju veoma ?este, da se do informacija dolazi veoma brzo i da obrazovanje nije ni priblino onome kakvo je bilo prije 100 godina kada je osnovana prva kola u Raljevu.

"Nova metodologija i nove informacije jesu potrebne, ali nikako ne moemo dozvoliti da djeca danas znaju vie od nastavnika, naprimjer informatiku", rekao je Dodik.

On je, ?estitaju?i jubilej svim u?enicima i zaposlenima u osnovnoj koli Raljevo, poru?io da kola nikada ne smije izgubiti svoju drugu dimenziju vaspitnu.

"Obrazovna dimenzija je neto to doivljava i to ?e doivjeti transformaciju, ali vaspitanje je neto to je ostalo u tradicionalnim okvirima kole koja ovu dimenziju, zasigurno nikada ne?e izgubiti", istakao je Dodik.

Predsjednik Republike Srpske naglasio je da vaspitanje nije samo zadatak porodice nego i kole, drutvene zajednice i cijele javnosti.

kola u Raljevu, uz osnovnu kolu u Donjem Breziku, podru?na je kola Prve osnovne kole u Br?kom. /SRNA/

KOMENTARI


UPOZORENJE: komentari posjetilaca ne odražavaju stajalište Web Portala InfoBrcko. Molimo vas da u komentarisanju i/ili razmjeni mišljenja sa drugim posjetiocima obavezno izbjegavate korištenje nepristojnih izraza, psovki i/ili vrijeđanja drugih po bilo kojoj osnovi.
?


+Copyright (c) 2006-2015 portal InfoBrcko.com Sva prava zadrana. Sadraji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navo?enje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com