Menu

NetzaPet 550x50

Srijeda, 25 Mart 2020

ISKAŽIMO ZAHVALNOST I PODRŠKU ZDRAVSTVENIM RADNICIMA

  • Objavljeno u BiH

 

Udruženja medicinskih sestara-tehničara iz Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i distrikta Brčko zajedno sa Projektom jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini iskazuju
zahvalnost i ističu značaj medicinskih sestara-tehničara u borbi protiv korona virusa.
U trenutku kada smo suočeni sa pandemijom, iskreno smo zahvalni svima koji neumorno rade na suzbijanju korona virusa. Na prvoj borbenoj liniji su zdravstveni radnici, a posebno medicinske sestretehničari koji oboljelima pružaju potrebnu njegu i edukuju stanovništvo o načinima sprečavanja širenja virusa, pri tome rizikujući vlastito zdravlje. Važno je da svi oni rade u što sigurnijim uslovima i dobiju svupotrebnu podršku.
Ako već do sada nije bilo potpuno jasno da je potrebno odati priznanje i dodatno osnažiti ovu profesiju, COVID-19 pandemija je to nesumnjivo potvrdila. Medicinske sestre-tehničari su najbrojniji zdravstveni radnici u svakom zdravstvenom sistemu – u svijetu ih ima skoro 30 miliona, a u BiH oko 20 hiljada. Ali, ne čini ih samo brojnost posebnim. Oni su najbliži pacijentu i najbolje poznaju svoju zajednicu, a uvijek su bili u središtu prevencije i kontrole zaraznih oboljenja. Bez uvažavanja i dodatnog jačanja ove profesije, neće biti moguće odgovoriti na mnogobrojne globalne zdravstvene izazove 21. vijeka. Među njima su i sve starije stanovništvo sa višestrukim hroničnim oboljenjima i epidemije novim zaraznim oboljenjima.
Zahvaljujući svom bogatom iskustvu i znanju, udruženja medicinskih sestara-tehničara su važan partner u planiranju odgovora u hitnim situacijama kao što je ova, kao i u kreiranju zdravstvenih politika i planiranju zdravstvenih usluga. Ovo potvrđuje iskustvo na Projektu jačanja sestrinstva (ProSes) u BiH koji od 2012. godine intenzivno pruža podršku medicinskim sestrama-tehničarima i zdravstvenim institucijama u BiH na različitim nivoima. Kroz projekat se radi na regulisanju sestrinske profesije, standardizaciji usluga, jačanju strukovnih udruženja i poboljšanju obrazovanja medicinskih sestara. ProSes spaja domaće i švicarsko znanje i iskustvo: sprovode ga Fondacija fami iz BiH i Univerzitetske bolnice Ženeve, a financira Vlada Švajcarske.
Pozivamo građane da se pridržavaju svih zvaničnih preporuka i preventivnih mjera, što će vjerovatno biti presudno u borbi protiv korona virusa. Olakšajmo zdravstvenim radnicima njihov odgovorni i zahtjevni posao i pomozimo da se sačuvaju mnogi životi. Takođe, pozivamo vas da se pridružite globalnoj kampanji sa svojih balkona i prozora svako veče u 20.00 sati i aplauzom iskažete svoju zahvalnost i podršku svim zdravstvenim radnicima.

Fondacija fami/Projekat jačanja sestrinstva u BiH (ProSes)
Udruženje/udruga medicinskih sestara-tehničara Federacije BiH
Udruženje medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srpske
Resuscitacioni savjet Republike Srpske
Udruženje zdravstvenih tehničara Brčko distrikta „Medicinar

Više...

Brčko: Veliki doprinos zaposlenih u obrazovanju

  • Objavljeno u Brcko

 

U ovo vrijeme susretanja sa dosad nepoznatom situacijom, važno je istaći i doprinos zaposlenih u obrazovanju. Moramo reći da su odradili veliki dio posla oko
organizovanja i uključivanja u online nastavu.
Naravno, treba imati na umu i to da mi nismo na neplaćenom odsustvu iz škola. Bez ikakve patetike i veličanja, mora se ipak reći, da su se svi zaposleni u obrazovanju nesebično stavili na raspolaganje i pokazali da mogu odgovoriti svim zadacima. Vidjeli smo da su se nastavnici samoobukom i međusobnom saradnjom uspjeli organizovati za vrlo kratko vrijeme i staviti na raspolaganje virtualne učionice svojim učenicima.
Posebno želimo pohvaliti i sve učenike koji su spremno i odgovorno u samo par dana prihvatili „novi sistem obrazovanja“. Ako pogledamo unazad vidimo da su učenici praktično izgibili samo tri do četiri dana nastave, jer već su od srijede 18.3. (a u nekim školama i prije) počeli da pristižu učenički odgovori na date zadatke. Iako često možemo čuti kritiku novih generacija, ipak vidimo da su pokazali snalažljivost u ovoj vanrednoj situaciji, kulturu u ophođenju i odgovornost u radu.
Svi zaposleni su ovih dana, premda rade od kuće, konstantno dostupni učenicima i spremno odgovaraju na sve nejasnoće, kako oko same realizacije online nastave, tako i sa pitanjima vezanim za gradivo koje se obrađuje. Moramo napomenuti i apelovati na nastavnike da u davanju zadataka budu umjereni, da
olakšaju koliko god mogu. U situaciji smo kada učenicima fali direktna komunikacija sa nastavnicima i vidimo da je ovaj oblik nastave dobra alternativa, a u budućnosti dobra dopuna redovnoj nastavi.
Samostalni sindikat zaposlenih u predškolsko, osnovnom i srednjem obrazovanju se želi zahvaliti i roditeljima koji su sada nažalost opterećeniji nego inače, jer je činjenica da učenicima nedostaje „živa riječ“ nastavnika.
Ova situacija nas je možda uvela u 21. stoljeće, ali i pokazuje da samo slušanjem struke i stručnjaka možemo napredovati, kako u obrazovanju tako i u
drugim segmentima društva, bez samoljublja i sujete, za šta se od svog osnivanja zalaže Samostalni sindikat obrazovanja. Još jednom želimo pozdraviti i pohvaliti, i učenike i nastavnike, i zaželiti im što priji povratak u „prave“ učionice.
PREDSJEDNIK SINDIKATA
Almir Denić, prof.

Više...

Održana 17. vanredna sjednica Skupštine

  • Objavljeno u Brcko

 

Skupština je, danas, na vanrednoj sjednici usvojila Budžet Brčko distrikta BiH za 2020. godinu u iznosu od 256.239.993,00 KM kao i Zakon o izvršenju Budžeta po
hitnom postupku.
Predsjednik Skupštine Esed Kadrić rekao je da je privremeno ograničenje u izvršenju određenih rashoda u Zakonu o izvršenju budžeta obezbijedilo da se ne
mogu trošiti grantovi koji nemaju zakonsko uporište kao i materijalna sredstva u iznosu od preko 60 posto.
„To znači da smo praktično zakonom onemogućili realizaciju iznosa od 35 miliona KM koji će nam trebati za sektor zdravstva i podršku privredi zbog
posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa. Sa usvojenih pet amandmana omogućili smo realizaciju do sada utrošena sredstva od strane
Kriznog štaba i Vlade Brčko distrikta. Za potrebe Inspektorata Kancelariji gradonačelnika je na raspolaganje stavljeno 438.750KM i još 1.000.000 KM
za operativno postupanje gradonačelnika prilikom donošenja mjera na Kriznom štabu“, rekao je predsjednik Kadrić.
Istakao je da je obezbijeđeno i 100.000 KM Odjeljenju za javnu bezbjednost za
angažovanje nevladinih organizacija, prije svega Crvenog krsta, u borbi protiv koronavirusa. Za materinski dodatak izdvojena su nedostajuća sredstva u iznosu od
1.172.000 KM, a 1.700.000 KM obezbijedit će se na poziciji rezervi budžeta za realizaciju odluka koje se budu donosile u periodu borbe protiv koronavirusa.
„Savjesno i dogovorno smo pristupili usvajanju budžeta uvažavajući trenutak u kome se nalazimo i donijeli smo budžet u kome obezbjeđujemo dodatnih
35 miliona KM kojima će Vlada sa Skupštinom ponuditi kvalitetne programe borbe za radna mjesta u privrednim subjektima na području Brčko distrikta.
Do tada imamo sasvim dovoljno sredstava za osnaživanje zdravstvenog sektora i dodatnih sredstava za nabavku medicinske opreme“, istakao je predsjednik Kadrić.
Na vanrednoj sjednici Skupštine data je saglasnost na Odluku o visini osnovice za obračun plata zaposlenih u organima javne uprave i institucijama, Policiji Brčko distrikta i korisnika budžetskih sredstava u Skupštini, Izbornoj komisiji i Kancelariji za reviziju javne uprave i institucija Brčko distrikta za 2020. godinu.
Saglasnost je data i na Odluku o visini osnovice za obračun plata zaposlenih u  pravosuđu izuzev za nosioce pravosudnih funkcija čiju visinu utvrđuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH.
Visina osnovice za obračun plata utvrđena ovim odlukama je 652,20 KM i to je prema riječima Mate Lučića, direktora Direkcije za finansije ista osnovica koja je vrijedila za period od 1. jula do 31. decembra prošle godine.
„Na ovaj način smo na troškovima plata uštedili 2.452.876,74 KM, a to znači da nema povećanja ali za sada ni smanjenja plata u organima uprave i ostalim pomenutim institucijama“, rekao je Mato Lučić, direktor Direkcije za finansije.
Skupština je usvojila Nacrt zakona o dopuni Zakona o inspekcijama Brčko distrikta BiH po hitnom postupku. Dopunama ovog zakona omogućava se angažovanje svih
inspektora Inspektorata bez obzira na stvarnu i funkcionalnu nadležnost u slučaju posebnih okolnosti, proglašenja vanrednog stanja ili prirodne nesreće. Time se
omogućava rješavanje problema nedovoljnog broja sanitarnih ili tržišnih inspektora nakon donošenja Odluke o proglašenju ugroženosti stanovnika Brčko distrikta i Odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće zbog virusa korona COVID-19.
Poslanici su razmatrali Informaciju o mjerama za sanaciju šteta u privrednim subjektima Brčko distrikta BiH nastalih ograničenjem rada zbog pandemije izazvane virusom korona. Zaključeno je da, u skladu s diskusijama poslanika iz uz pomoć Komisije za ekonomski razvoj i poljoprivredu, Vlada pripremi program mjera koji će biti dostavljen Skupštini na razmatranje i usvajanje.

Više...

SUPERVIZOR POZDRAVIO NASTAVAK DAVANJA PRIORITETA BORBI PROTIV KORONAVIRUSA U BRČKOM

  • Objavljeno u Brcko

 

Prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko Distrikt Michael Scanlan pozdravio je usvajanje budžeta Brčko Distrikta za 2020. godinu prije isteka privremenog finansiranja i u skladu sa Zakonom o budžetu usvojenim u decembru.
„Omogućavanje neometanog finansiranja i neprekidnog funkcioniranja institucija Distrikta predstavljaju ključni doprinos sveobuhvatnim naporima kako Distrikta tako i BiH na suprotstavljanju krizi uzrokovanoj koronavirusom. Nadalje, usvajanjem budžeta i zakona o njegovom izvršenju stvorena je osnova za
izdvajanje gotovo 40 miliona KM koji će biti iskorišteni za prevenciju, ali i ublažavanje i medicinskih i ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa. Treba također istaći da je – na prijedlog Vlade Distrikta – Skupština Distrikta danas raspravljala o mjerama pomoći privredi u ovim vanrednim okolnostima, čime je postala prvo zakonodavno tijelo u BiH koje se pozabavilo tim pitanjem.“
„Želim pohvaliti predstavnike vlasti Distrikta jer su pokazali liderstvo, odgovornost i posvećenost dobroj upravi i dobrobiti građana. Dali su pozitivan primjer drugim nivoima, uključujući i organe vlasti na državnom nivou koji trebaju učiniti isto i hitno usvojiti budžet bh. institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu,“ dodao je supervizor.
Pored izdvajanja neophodnih sredstava i donošenja ciljanih mjera, supervizor Scanlan je podvukao i značaj tijesne suradnje i koordinacije svih nivoa vlasti u kriznim vremenima. Nažalost, u Brčkom su ove sedmice potvrđeni prvi slučajevi covida-19. Supervizor je pozvao sve institucije i građane da strogo slijede upute nadležnih organa i medicinskih stručnjaka. Informiran i odgovoran pristup je od suštinskog značaja te je supervizor ponovio da on sâm, skupa sa visokim predstavnikom i cjelokupnim osobljem
OHR-a, poštuje savjete stručnjaka budući da će trebati još nekoliko sedmica da se utvrdi stvarni opseg
širenja koronavirusa u Bosni i Hercegovini.
Supervizor je pozvao kako građane tako i zvaničnike da održe pozitivnu atmosferu i rade zajedno u ovim
teškim vremenima. U tom smislu, pozdravio je jučerašnju izjavu predsjednika Odbora „STUDEN & CO Holdinga“ Ilije Studena u Brčkom da „Bimalov“ agroindustrijski kompleks posjeduje neophodne sirovine za neometanu opskrbu cijele zemlje uljem i šećerom za najmanje šest mjeseci.
Supervizor je također pozvao one institucije i zvaničnike koji nisu direktno uključeni u borbu protiv koronavirusa da nastave raditi u svojim oblastima, koliko je to moguće i u skladu sa uputama za
sprečavanje izlaganja zarazi, na dobroj upravi, razvoju infrastrukture i reformama u privatnom sektoru koje će predstavljati osnovu za ubrzani oporavak brčanske privrede nakon krize uzrokovane covidom-19.

Više...

Od nedjelje ljetno računanje vremena

  • Objavljeno u BiH

sat66Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavijestilo je javnost da je Zakonom o računanju vremena propisano da ljetno računanje vremena počinje posljednje nedjelje u martu, tako što će, pomijeranjem za 60 minuta unaprijed, vrijeme u 2 sata 00 minuta 00 sekundi biti računato kao 3 sata 00 minuta 00 sekundi, javlja Anadolu Agency (AA).

Više...

Povučeni spiskovi s imenima osoba u izolaciji

  • Objavljeno u BiH

walkNakon što je Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH izdala rješenje kojim se zabranjuje objavljivanje ličnih podataka o osobama koje su pozitivne na koronavirus, kao i osobama kojima su određene mjere izolacije i samoizolacije, ti spiskovi su uklonjeni s pojedinih službenih internet stranica koje su ih i objavile, osim spiska na stranici Grada Trebinja.

Više...
Priključi se za RSS feed

Copyright (c) 2006-2020 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com