Menu

InfoBrcko.com - Ponedjeljak, 24 Februar 2020

BiH po fertilitetu najgora u Evropi, bh. građani sve stariji zasnivaju porodicu

  • Objavljeno u Brcko

 

Muškarci i žene u BiH sve kasnije stupaju u brak, a prosječna dob prvorotkinja je 27,4 godine. Stopa ukupnog fertiliteta je u padu i BiH je najgora u regiji, ali i Evropi kada je riječ o ovoj oblasti.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, koja je objavila bilten pod nazivom "Žene i muškarci u BiH", stopa ukupnog fertiliteta (broj živorođenih na jednu ženu u njenom reproduktivnom životu) je u padu u 2018. godini u odnosu na 2017. kada je BiH također bila posljednja među zemljama regiona i prosjeka EU.

Tada je najveću stopu imala Crna Gora - 1,78, a slijede Slovenija, EU (Francuska najviše), Srbija, Makedonija, Hrvatska pa BiH koja je tada imala stopu od 1,26. Ta stopa je u 2018. godini iznosila 1,24.

Prosječna dob majke koja prvi put rađa je pomjerena sa 26,9 godina, koliko je bilo 2014. godine, na 27,4 godine u 2018.
Smanjen je broj prekida trudnoće. Broj mrtvorođene djece muškog spola je skoro isti kao 2017. godine, dok je kod ženskog spola u padu i iznosi ispod 40. Kada je riječ o dojenčadi koja preminu do prve godine, broj onih ženskog spola je isti kao prethodne godine, a broj dječaka je blago smanjen.

Smanjen je broj brakova u kojima su mladenci iz starosne grupe od 15 do 19 godina te od 20 do 24 godine, dok se broj sklopljenih brakova povećao u starosnim grupama 25-29, 30-34, 35-39 (dvostruko), 40-49 i iznad 50 godina.

U 2018. godini sklopljeno je više od 1.200 brakova u odnosu na 2014. godinu. Prosječna starost nevjeste pri zaključenju prvog braka u 2018. godini je bila 27,1 godinu, a kod mladoženje 29,7 godina.

"U posljednjoj deceniji je zabilježen trend stalnog povećanja godina starosti pri sklapanju prvog braka, što znači da žene i muškarci sve kasnije stupaju u brak", navodi se u podacima Agencije za statistiku BiH.

U 2018. godini došlo je do razvoda 3.091 braka. Najveći broj razvoda i kod žena i kod muškaraca desio se u životnoj dobi od 40 do 49 godina. Najviše je bilo razoda bračnih partnera koji nisu imali djece ili su imali jedno dijete.

Zaposleno više muškaraca

U 2018. godini zabilježen je pad broja nezaposlenih i muškaraca i žena, a najviše je nezaposlenih u starosnoj grupi od 50 do 64 godine sa srednjom stručnom spremom. Broj zaposlenih osoba oba spola je u porastu. I dalje je prisutan trend da radi više muškaraca nego žena. Najviše zaposlenih je u uslužnim djelatnostima.
Žene dominiraju u javnom, medicinskom i obrazovnom sektoru. Kada je riječ o ljekarima, zabilježen je porast broja zaposlenih žena doktorica, a najviše ih je u starosnoj grupi 35-44, dok je najviše ljekara zaposleno u dobi od 55 do 64 godine.

U vrtićima, osnovnim i srednjim školama povećan je broj zaposlenih žena, dok je smanjen broj zaposlenih muškaraca. Ovo se odnosi na nastavno osoblje. Kada je riječ o visokoškolskim ustanovama, bilježi se blagi pad broja zaposlenih i muškog i ženskog spola.

Kada je riječ o zaposlenosti u javnoj upravi, i dalje više muškaraca radi na bolje plaćenim pozicijama nego žena. Ubjedljivo veći broj muškaraca radi na pozicijama šefa unutrašnje organizacione jedinice, pomoćnika ministra, sekretara i rukovodioca institucija, dok je žena više na pozicijama stručnog i višeg stručnog saradnika i stručnog savjetnika.

Bosnu i Hercegovinu u ambasadama širom svijeta predstavlja 36 muškaraca i 12 žena.

U pravosudnim institucijama situacija je mnogo bolja, pa je tako prema podacima iz 2018. godine, zastupljenost žena u sudovima BiH oko 64 posto, a u tužilaštvima 51 posto.

Smanjuje se broj školaraca i studenata

Broj djece koja idu u vrtiće se povećava iz godine u godinu, ali se smanjuje broj školaraca u osnovnim školama, a drastično u srednjim. U padu je i broj upisanih, ali i diplomiranih studenata. Mladi u BiH se najviše odlučuju za fakultete u oblasti poslovanja, administracije i prava, a slijede društvene nauke. Kada je riječ o spolnoj strukturi, žene su te koje u većem procentu upisuju i završavaju fakultete. Broj upisanih žena u 2017. i 2018. godini je isti, dok se bilježi pad upisanih studenata muškog spola.
"U školskoj 2018/2019. godini više od polovine srednjoškolaca je pohađalo tehničke škole, dok je svaki četvrti srednjoškolac pohađao gimnaziju. Razlike u spolnoj zastupljenosti su najveće u stručnim školama, u kojima je oko 70 posto muškaraca. U drugim vrstama srednjih škola zastupljenije su učenice", navodi se u biltenu.

Povećan je broj učenika i učenica koji ranije napuste školovanje, ali razlozi nisu navedeni.

Objavljen je i podatak da više muškaraca govori jedan ili više stranih jezika u odnosu na žene.

"Prema podacima Ankete o obrazovanju odraslih, u 2016. godini više od polovine stanovništva BiH nije govorilo nijedan strani jezik (61 posto), dok je
30,8 posto stanovništva govorilo jedan, a osam posto više od jednog stranog jezika", navodi se u biltenu.

Sve više socijalno ugrožene djece

Broj maloljetnih osoba muškog i ženskog spola koji su korisnici socijalne zaštite je u porastu i najčešće dolaze iz socijalno ugroženih porodica koje su teškog materijalnog stanja. Kada je riječ o punoljetnim osobama, povećan je broj muškaraca koji koriste socijalnu zaštitu, a broj žena je smanjen u 2018. godini.
Smanjen je broj djece koja su smještena u domove za djecu bez roditeljskog staranja. U 2018. godini usvojeno je dvoje djece više (50) u odnosu na 2017. godinu. Usvojeno je nešto više djevojčica nego dječaka, a kada je riječ o starosnoj dobi, najviše je usvojeno djece do dvije godine.

Blagi porast broja žena prijestupnica

Kada je riječ o stopi kriminaliteta, muškarci su ti koji prednjače u izvršenju krivičnih djela bez obzira na starosnu dob. Broj prijavljenih, optuženih i osuđenih žena maloljetnica je u blagom porastu, ali ih je u 2018. godini osuđeno samo
sedam, dok je 88 muškaraca osuđeno u istoj godini. Ipak, broj maloljetnih osoba muškog spola koje su prijavljene, optužene ili osuđene je u padu.
Isti slučaj je i kod punoljetnih osoba, samo je broj prijavljenih, optuženih i osuđenih dosta veći.

 

 

Više...

Brčko: Broj oboljelih od sezonske gripe se svakodnevno povećava

  • Objavljeno u Brcko

 

U Pododjeljenju za javno zdravstvo Brčko distrikta tokom februara mjeseca evidentirano je 35 slučajeva oboljelih od sezonske gripe, od čega je kod njih 17 sprovedenim testovima to i klinički potvrđeno, dok su kod ostalih to ljekari prijavili na osnovu kliničke slike pacijenta.

„Ovaj broj je uobičajen tokom februara mjeseca i za sada nema elemenata da se proglasi epidemija sezonske gripe uprkos velikom broju izostanaka učenika sa nastave”, kazala je dr Anđa Nikolić, šefica ovog pododjeljenja.

Ona je dodala da se među potvrđenim slučajevima sezonske gripe uglavnom radi o licima srednje životne dobi, te da je prije nekoliko dana jedno lice iz Brčkog preminulo usljed komplikacija sa ovim oboljenjem.

Za radio Brčko je potvrđeno da je od jutros još jedno lice priključeno na respirator i da se nalazi na Odjeljenju intezivne njege, te da će nakon izvršenih testiranja tokom dana biti potvrđeno da li se radi o pozitivnom testu na sezonsku gripu.

Dr Nikolić je istakla da se svakodnevo prati situacija sa širenjem korona virusa i da na svu sreću za sada u Brčko distriktu i u BiH nema evidentiranih slučajeva ovog oboljenja.

Zdravstvene ustanove i njihovi uposlenici u Brčko distriktu se strogo pridžavaju propisanih protokola ponašanja kod ovakvih situacija a i svakodnevo se razmjenjuju informacije sa Ministarstvom civilnih poslova u Savjetu Ministara BiH.

Više...

Šta sadrži okvir pod kojim EU može uvesti sankcije zvaničnicima iz BiH

  • Objavljeno u BiH

briselHoće li i Evropska Unija posegnuti za sankcijama protiv člana Predsjedništa BiH i čelnika SNSD-a Milorada Dodika, nakon izjava o mogućnosti otcjepljenja Republike Srpske? O ovoj mogućnosti govori se u bh. javnosti, ali potvrde nema. Iz Europske komisije za N1 kažu kako Unija od 2011. godine ima okvirni dokument o uvođenju sankcija protiv pojedinaca iz BiH, ali dosad Brisel nije posezao za korištenjem te mjere protiv bilo koga.

Više...

JP "Komunalno" Brčko preuzelo isplatu štete za ugriz pasa lutalica

  • Objavljeno u Brcko

psi 642x336U posljednje vrijeme povećan je broj pasa lutalica na ulicama Brčko distrikta. Šefica Sektora za zbirnjavanje napuštenih životinja, pri JP ‘Komunalno’, Željka Tomić, ističe kako su razlog tomu nesavjesni vlasnici koji napuštaju svoje pse te samim time stvaraju problem lokalnoj zajednici u kojoj živimo.

Više...
Priključi se za RSS feed

Copyright (c) 2006-2020 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com