Menu

BF0DF8D7 698E 4208 84D6 5133D35205E8

Četvrtak, 01 April 2021

Prostor za masovnu vakcinaciju stanovništva u funkciji

  • Objavljeno u Brcko

 

Vakcinacija u Brčkom zvanično je započela jučer vakcinacijom zdravstvenih radnika koji su prvi po prioritetu vakcinacije. Masovna imunizacija stanovništva bit će realizovana u prostoru
Omladinskog centra, koji je naredbom Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH izuzet za ove potrebe.

Nakon obilaska uređenog prostora za vakcinaciju gradonačelnik Brčko distrikta BiH Esed Kadrić rekao je da sve djeluje fascinirajuće te da će građani imati odlične uslove.

 

„U ovom trenutku imamo oko 3.000 doza i proces vakcinacije je krenuo jučer, od zdravstvenih radnika. Bit će nastavljen u skladu s Planom vakcinacije koji je usvojio Štab za zaštitu i spašavanje na prijedlog Pododjeljenja za javno zdravstvo. Očekujem da će krenuti masovna vakcinacija stanovništva, da će sukcesivno pristizati nove količine vakcina za Distrikt.Već 22. aprila očekujemo novu isporuku od 1.800 vakcina iz programa COVAX za koji smo izvršili uplatu jer smo 32.000 vakcina već platili. Očekujemo da je za Distrikt dovoljno ukupno još 50.000 doza za koje se borimo i tražimo načine kako da osiguramo iste“, rekao je gradonačelnik Esed Kadrić.

 

Građanima će na raspolaganju biti besplatan broj telefona na koji će se moći prijaviti za vakcinisanje, a bit će pozivani prema planu i prioritetu. Anđa Nikolić, šefica Pododjeljenja za javno zdravstvo, rekla je da je epidemiološka situacija u Brčkom trenutno nestabilna, s tendencijom pogoršanja.

 

„Svaki dan imamo između 80 i 100 novooboljelih. Imamo priličan broj zaraženih prosvjetnih radnika tako da je i u školama situacija prilično nestabilna. Sutra je krizni štab u zdravstvu kada ćemo ponovo razmotriti situaciji i predložiti određene mjere Štabu za zaštitu i spašavanje“, istakla je Nikolić.

Govoreći o vakcinaciji dr. Nikolić je istakla da Brčko trenutno na raspolaganju ima Pfizerovu vakcinu.

 

„Dobili smo AstraZenecu i kinesku, ali za te dvije vakcine nismo još dobili iz Agencije za lijekove potvrdu kontrole kvaliteta i s njima nismo još uvijek krenuli. Sa Pfizerovom smo krenuli i sljedeće sedmice idemo u masovniju vakcinaciju stanovništva. Svi će moći da se prijave na besplatan broj koji treba da se stavi u funkciju i onda ćemo ići po prioritetnim grupama. Vakcinacija u domovima za stare će se vršiti na licu mjesta“, istakla je Nikolićeva.

 

Vakcinaciju u Brčkom provodi Javna zdravstvena ustanova, a Pododjeljenje za javno zdravstvo vrši nadzor. Cijela akcija se provodi u saradnji s Crvenim krstom/križem.

Štab za zaštitu i spašavanje ranije je usvojio Plan vakcinacije protiv COVID-19, na prijedlog Pododjeljenja za javno zdravstvo:

 

Faza 1.

 

- Zaposleni u COVID odjeljenjima, COVID ambulantama, trijažnim ambulantama,laboratorijama i službama za direktnu dijagnostiku COVID-19,

- Zaposleni u jedinici intenzivnog liječenja i hirurškim odjeljenjima
- Zaposleni na ostalim odjeljenjima
- Zaposleni u zdravstvenim centrima
- Zaposleni u privatnom zdravstvenom sektoru prema stepenu rizika
- Zaposlenici i štićenici u ustanovama za smještaj starih i iznemoglih lica
- Osobe u starosnoj grupi u općoj populaciji od 65 do 74 godine s visokim faktorima rizika
- Osobe starije od 75 godina u općoj populaciji

 

Faza 2.

 

- Osobe u starosnoj grupi u općoj populaciji od 65 do 74 godine koje nisu obuhvaćene u prethodnoj fazi

- Osobe mlađe od 65 godina s komorbiditetima ili zdravstvenim stanjem kojepredstavlja visok rizik od nastanka teškog oblika bolesti ili smrti

- Zaposleni u službama/ustanovama od vitalnog značaja (s povišenim rizikom od nastanka ili transmisije bolesti ili koji ne mogu da osiguraju fizičku distancu)

- Zaposleni u policiji i pravosuđu
- Zaposleni u institucijama Brčko distrikta BiH koji su posebno izloženi infekciji (neposredni rad sa strankama, rad na terenu ili slično)
- Zaposleni u preduzećima i ustanovama od posebnog značaja za funkcionisanje društva
- Zaposleni u obrazovanju (srednje škole i fakulteti)
- Zaposleni u obrazovanju (osnovne škole)
- Zaposleni u predškolskim ustanovama

 

Faza 3.

 

- Lica s manjim rizikom od transmisije bolesti, a koja nisu obuhvaćena prvom i drugom fazom.

Faze 1 i 2 u određenom periodu u zavisnosti od raspoloživih količina vakcina odvijat će se istovremeno.

U svim fazama provođenja vakcinacije u kojima se kao kriterij uključuje i prisustvokomorbiditeta (hronične bolesti koje zbog svoje prirode predstavljaju visok rizik od nastanka teške bolesti COVID-19 i smrtnog ishoda) u obzir se uzimaju sljedeće grupe bolesti:

1. Maligna oboljenja (pacijenti na hemioterapiji, maligne hemopatije, nedavna transplantacija matičnih ćelija)
2. Hronična oboljenja srca i krvnih sudova (teška dekompenzacija srca, popuštanje srca, kardiomiopatija)
3. Hronična bubrežna oboljenja i dijaliza
4. Dijabetes (tip 1) – osobe na inzulinskoj terapiji, sve osobe sa dijabetesom i velikom glukoznom varijabilnošću, koeficijent varijacije >36%
5. Hronična oboljenja jetre
6. Hronična oboljenja pluća (HOBP, astma, cistična fibroza, bolesti intersticijuma pluća, hronična respiratorna insuficijencija, primarna plućna hipertenzija, pacijenti koji zahtijevaju dugotrajnu oksigenoterapiju ili neinvazivnu ventilaciju u kućnim uslovima, bronhiektazije, sarkoidoza)
7. Stanje imunosupresije, uključujući i transplantaciju organa
8. Neurološka oboljenja, uključujući i cerebrovaskularna oboljenja
9. Gojaznost (BMI>40kg/m2)
10. Rezistentna hipertenzija s vrijednostima krvnog pritiska većim od 140/90 uprkos trostrukoj kombinaciji hipertenziva.
Vakcinacija lica koja su preležala COVID-19 može se provesti najranije mjesec dana poslije kliničkog izlječenja ili od pozitivnog rezultata PCR testa kod asimptomatskih osoba.
Preporuke za vakcinaciju zasnivaju se na preporukama SZO i njenih radnih grupa kao što su Strateška savjetodavna grupa eksperata za imunizaciju (SAGE) i Evropska stručna savjetodavna grupa za imunizaciju (ETAGE).

 

 

 

 

 

Više...

Brčko: Klikom do registracije poslovanja

  • Objavljeno u Brcko

 

Danas je promovisan integrisani elektronski sistem za registraciju poslovnih subjekata i preduzetnika u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine. Sistem je jednostavan za korištenje, ne zahtijeva posjetu bilo kojem šalteru, a pristupa mu se putem poveznice bizreg.osbd.ba, saopšteno je iz brčanske Vlade.

 

Portal e-Registar je rezultat dugogodišnjeg reformskog procesa ostvarenog kroz Projekat poboljšanja poslovnog okruženja – LIFE koji provodi Međunarodna finansijska korporacija (IFC), članica Grupacije Svjetske banke, a finansira Britanska ambasada u Bosni i Hercegovini. Projekat ima za cilj da pruži brže, jeftinije i transparentnije usluge privrednicima i građanima u Bosni i Hercegovini (BiH).

„Pored elektronskog potpisa i visokih sigurnosnih standarda, Integrisani sistem e-Registra promoviše model evropske interoperabilnosti, što znači da će javna uprava automatski provjeravati podatke kojim već raspolaže, što osigurava veću produktivnost i skraćuje vrijeme potrebno za postupak registracije. Na ovaj način preduzetnici su oslobođeni prikupljanja značajnog broja dokaza, a time i plaćanja taksi za njihovo izdavanje ili ovjeravanje“, rekao je Esed Kadrić, gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

 

„Uspostavljanje integrisanog elektronskog sistema za registraciju poslovnih subjekata i preduzetnika, zajedno s drugim aktivnostima koje se preduzimaju s ciljem jačanja vladavine prava na prostoru Distrikta, od ključne je važnosti za izgradnju povjerenja građana i privrede u institucije vlasti, jer je povjerenje najvažniji resurs za budućnost Brčko distrikta BiH“, istakao je Siniša Milić, predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH.

 

„Uvođenjem integrisanog sistema E-Registracija, uz podršku Projekta LIFE, Brčko distrikt BiH je izmijenio potrebne zakonske i podzakonske akte, a kako bi se omogućilo korištenje elektronskih dokumenata u službenoj upotrebi. Da bi ova reforma bila provedena, privredni odjel Suda u Distriktu prethodno je morao digitizirati sve akte i predmete koji su sada dio ovog integrisanog sistema, te omogućavaju lakšu pretragu i postupanje po zahtjevima stranaka“, rekao je Jadranko Grčević, predsjednik Osnovnog suda Brčko distrikta BiH.

 

„U proteklih 5 godina IFC je u okviru ovog projekta investirao svoja znanja, tehnologiju i zajedno sa partnerima vladama entiteta i Distrikta strukturirano radio na stvaranju preduslova za realizaciju prvog potpuno digitalnog servisa za građane i privrednike. Digitalizacija ekonomske infrastrukture je ključna u razvoju privatnog sektora i jačanju konkurentnosti, koji koristi evropski priznate elektronske potpise. Digitizirani procesi su brži, efikasniji i ekonomičniji, te smanjuju prostor za greške i korupciju. Posljednja godina nam je pokazala koliko je važno osigurati inovativan pristup ne samo u poslovanju, već i u pružanju usluga. Firme i preduzetnici se danas bore za opstanak i nastoje na svaki mogući način prilagoditi datim okolnostima, upravo ovakvom digitizacijom javnih usluga se osigurava podrška i ubrzava ovaj proces transformacije. Hvala Britanskoj ambasadi na podršci projektu i Brčko distriktu BiH na uspješnoj saradnji tokom implementacije“, rekla je Lada Buševac, šefica Ureda IFC-a u Bosni i Hercegovini.

 

„Današnje predstavljanje jednošalterskog sistema registracije poslovnih subjekata je važan korak i veliko zajedničko postignuće. Vlada Brčko distrikta BiH prepoznala je važnost reforme i predano radila na ostvarivanju ovog rezultata u vremenu punom izazova. Jednošalterski sistem bi trebao otkloniti destimulirajuće i birokratske prepreke, te pomoći perspektivnim preduzetnicima u registraciji novih subjekata na brži i jeftiniji način. S ovakvim scenarijem su svi na dobitku”, rekao je ovim povodom Matt Field, britanski ambasador u Bosni i Hercegovini.

 

 

 

 

 

Više...

Gradonačelnik Kadrić razgovarao sa pacijentskim udruženjima o problemima u njihovom radu

  • Objavljeno u Brcko

 

Na sastanku gradonačelnika Brčko distrikta BiH Eseda Kadrića i predstavnika nekoliko udruženja koja se bave oblastima od posebnog značaja za distrikt danas su razmatrana dva ključna problema u njihovom radu, i to pitanje prostora koje bi ova udruženja mogla koristiti za rad i način finansiranja njihovog redovnog rada.

 

„ Uočeni su problemi zbog primjene nove zakonske regultive u oblasti rada udruženja i fondacija. Obzirom da se radi o udruženjima koja se bave vrlo specifičnim oblastima djelovanja mi kao Vlada ćemo učiniti sve da im olakšamo njihov rad i odgovorimo njihovim zahtjevima“, rekao je gradonačelnik Esed Kadrić.

 

„ Sa gradonačelnikom smo postigli dogovor da se preduzmu koraci ka rješavanju ovih problema i vjerujemo da će to biti na obostrano zadovoljstvo i u koristi svih građana Brčko distrikta, budući da se naša udruženja baziraju na rad sa članstvom iz manjinskih i marginaliziranih grupa“, rekla je Ana Kotur-Erkić u ime „Antidiskriminacijskog foruma Brčko distrikta“.

 

Sastanku sa gradonačelnikom prisustvovali su predstavnici Unije pacijentskih udruženja Brčko distrikta („Beba više“, „Udruženje distrofičara“, „Udruženje oboljelih od multiplaskleroze“ i „Brčansko srce“) te udruženja žena koja djeluju na teritoriji Brčko distrikta.

Više...

Počelo proljetno uređenje Brčko distrikta

  • Objavljeno u Brcko

 

U okviru proljetnog uređenja grada, Pododjel za puteve i parkove Vlade Brčko distrikta privodi kraju tender za nabavku i sadnju proljetnog sadnog materijala na zelenim i drugim javnim površinama u Distriktu. Ove aktivnosti se rade kontinuirano, no značajno su intezivirane sa ljepšim vremenom i prvim danima proljeća.

 

„U narednih nekoliko dana bit će realizovan prvi ugovor ovog proljeća sa JP “Komunalno Brčko” koje je odabrano za poslove nabavke sadnog materijala i njegove sadnje na više lokaliteta na području Brčko distrikta“, istakao je Ešef Pamukčić, ekspert za vođenje projekata hortikulture.

 

On je dodao da će početkom maja mjeseca biti realizovan drugi ugovor koji podrazumijeva skidanje zimskog i sadnju ljetnog cvijeća na zelenim i javnim površinama.

 

Iz Pododjela za puteve i parkove apeluju na građane distrikta da budu odgovorni prema zelenim i drugim javnim uređenim površinama.

 

Izvor: Radio Brčko

Više...

Tužilaštvo Brčko distrikta BiH obilježava punih dvadeset godina rada

  • Objavljeno u Brcko

 

Ovih dana Tužilaštvo Brčko distrikta BiH obilježava 21. godišnjicu od osnivanja i dvije decenije djelovanja na području distrikta Brčko kao jedinstvene lokalne samouprave pod suverenitetom Bosne i Hercegovine. Ovaj važan jubilej podsjetnik je na vrijeme integracije pravosuđa Distrikta, ali i na dvodecenijski razvoj ove pravosudne institucije.

Kao odgovor na institucionalne izazove, cijeli ovaj period obilježen je stalnim jačanjem integriteta, efikasnosti i transparentnosti ovog tužilaštva s prioritetnom odgovornošću prema stanovništvu Distrikta i najširoj javnosti.

 

Kao samostalan i nezavisan organ koji preduzima propisane mjere i radnje u otkrivanju i gonjenju počinilaca krivičnih djela Tužilaštvo je svih proteklih godina nastojalo na najbolji način odgovoriti svojim zadacima.

Čvrstom saradnjom s domaćim i međunarodnim institucijama i nevladinim organizacijama, medijima i građanima, uz puno uvažavanje i ostvarivanje ljudskih prava i građanskih sloboda, Tužilaštvo u kontinuitetu djeluje na učvršćivanju vladavine prava kao apsolutnog institucionalnog cilja. Kroz intenzivnu saradnju s lokalnim institucijama, u prvom redu sa sudovima i Policijom Brčko distrikta, Tužilaštvo teži pružati doprinos izgradnji sigurnog i pravednog okruženja za sve građanke i građane distrikta Brčko.

 

U ostvarivanju svoje misije i vizije, uvažavajući najviše standarde profesionalnog integriteta Tužilaštvo je uvijek nastojalo promovirati odgovornost, marljivost i profesionalizam, kao nužan standard ponašanja u javnoj službi i uslov potpunog povjerenja javnosti. U uvjerenju da se u protekle dvije decenije u tome značajno uspjelo, Tužilaštvo Distrikta će svakodobno i sve intenzivnije nastaviti raditi na daljnjem ostvarivanju ove vizije.

 

Tužilaštvo Distrikta osnovano je Zakonom o Javnom tužilaštvu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine iz 2000. godine, koji je s primjenom počeo godinu dana kasnije, tačnije 1.4.2001. godine. Tada su od ranijih tužilaštva koja su djelovala na području predratne opštine Brčko preuzete nadležnosti za krivična djela počinjena na ovoj teritoriji pod jurisdikcijom sudova Distrikta. Pod sadašnjim nazivom Tužilaštvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine djeluje od 2007. godine.

 

Izvor: Radio Brčko

Više...
Priključi se za RSS feed

Copyright (c) 2006-2020 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com