Menu

NetzaPet 550x50

Utorak, 29 Juni 2021

U Čeliću klanjana dženaza brigadnom generalu ARBiH Hazimu Šadiću

  • Objavljeno u BiH

 

U rodnom Čeliću klanjana je dženaza-namaz brigadnom generalu Armije RBiH Hazimu Šadiću, nekadašnjem komandantu Drugog korpusa. Dženazu je predvodio reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović.

 

Brigadni general Hazim Šadić preminuo je 27. juna u 78. godini, a prije dženaze održana je komemoracija u Narodnom pozorištu u Tuzli i ispraćaj ispred Komemorativnog centra, javlja Anadolija.

 

Ispred Čaršijske džamije u Čeliću okupio se veliki broj rodbine, prijatelja i poštovalaca lika i djela generala Šadića, koji je rođen 1943. godine.

 

U najtežim vremenima agresije na Bosnu i Hercegovinu, general Šadić je, prema kazivanju reisa Kavazovića, imao snage, hrabrosti i odlučnosti da donese sudbonosne odluke u vezi s opstankom domovine, kao što je ona kada su se spojili Drugi i Treći korpus Armije RBiH u Varešu.

- Mi, koji smo imali priliku poznavati ovog čovjeka, znamo ga kao autentičnog Bošnjaka, Bosanca i Hercegovca, tihog čovjeka, ali čovjeka od djela, kakvi su inače, mogu slobodno kazati, Majevičani i Posavci. General Šadić nas je zadužio, ostavio nam je u amanet on i njegovi borci, njegovi komandanti, ovu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Ostavili su nam slobodu, ostavili su nam državu. Je li to malo? Ne! To je sve što se moglo ostaviti generacijama koje će doći poslije nas - poručio je Kavazović.

U ime 254. čelićke slavne brigade Armije RBiH prisutnim na platou Ulice Alije Izetbegovića obratio Suad Ribić.

 

- O našem generalu je mnogo toga već rečeno i znamo, a najbolje nam vaše prisustvo kazuje o kakvom se čovjeku radi. Sjećanje na našeg generala nas veže od samog početka rata, kada smo formirali brigadu, koja je bila mlada, nejaka i još u povoju. Zahvaljujući generalu, brigada se othranila, ojačala u jednu značajnu snagu, koja je kraja rata postala i slavna brdska brigada - rekao je Ribić, nekadašnji član štaba 254. slavne brdske brigade.

Ukop je obavljen na mezarju u Čeliću, a pripadnici Oružanih snaga BiH su u čast generala Šadića upriličili počasnu salvu.

 

Brigadni general Hazim Šadić rođen je 6. novembra 1943. godine u Čeliću gdje je završio osnovnu, a u Sarajevu srednju vojnu školu. U Beogradu je 1968. godine završio Vojnu akademiju kopnene vojske u tadašnjoj Jugoslovenskoj narodnoj armiji (JNA).

 

Od početka agresije na BiH stavio se u službu odbrane, a u aprilu 1992. godine imenovan je za načelnika Okružnog štaba Teritorijalne odbrane Tuzla. U oktobru 1992. godine imenovan je za načelnika štaba Drugog korpusa Armije R BiH.

 

Predsjedništvo BiH ga je u februaru najteže ratne 1993. godine postavilo za komandanta Drugog korpusa Armije RBiH.

 

Čin brigadnog generala dobio je 14. decembra 1993. godine, a odlikovan je i najvišim ratnim priznanjem "Zlatnim ljiljanom" 1993. godine.

Više...

OHR: Za prosperitet u Brčkom potrebno je sigurno i inkluzivno okruženje bez korupcije

  • Objavljeno u Brcko

 

Napredak u Brčkom podrazumijeva prostor bez mina, snažnu i predanu borbu protiv korupcije, te inkluzivno okruženje za sve stanovnike Brčkog. Odgovornost je javnih institucija Distrikta da pokažu da mogu ponovno pridobiti povjerenje javnosti te ostvariti kvalitet života i prilike u privatnom sektoru kojima će uvjeriti mlađe generacije da tu ostanu, istakao je prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko, Michael Scanlan.

 

U utorak, nakon sastanka sa rukovodstvom Vlade i Skupštine Distrikta posvećenog spomenutim izazovima, supervizor je prisustvovao i prezentaciji projekta „MSP Brčko Istok“ koju je upriličio brčanski Regionalni ured Centra za uklanjanje mina u BiH. Ovaj projekat predstavlja prvi korak u rješavanju preostalih minsko-sumnjivih područja u Distriktu, što bi trebalo biti okončano do 2024. godine. Prezentaciji su također prisustvovali gradonačelnik Brčkog, te predstavnici Odjeljenja za javnu sigurnost.

 

Supervizor je naglasio da aktivnosti na uklanjanju mina ne samo da doprinose javnoj sigurnosti, one također pomažu i da se stvori okruženje pogodno za razvoj turizma, agro-industrije, te infrastrukture – prije svega za izgradnju važne raskrsnice auto-puteva koji će povezati Brčko sa domaćim i stranim tržištima.

 

Supervizor Scanlan se sastao i sa novoimenovanim članicama Komisije za utvrđivanje sukoba interesa koja, zajedno sa Uredom za borbu protiv korupcije, predstavlja jedno od ključnih javnih tijela čiji je zadatak vraćanje povjerenja zajednice u njene javne institucije. To će se postići strogom, nepristrasnom i profesionalnom primjenom odredbi Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko Distrikta.

 

Kao javne službenice, članice ove Komisije također podliježu istim provjerama kao i svi drugi javni zvaničnici, a organi za borbu protiv korupcije će i dalje uživati podršku međunarodnih partnera. U tom smislu, supervizor je pozdravio incijativu OSCE-a da nastavi promovirati i nadzirati provedbu Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko Distrikta.

 

Supervizor je održao odvojene sastanke sa Predsjednicom Komiteta za ljudska prava Skupštine Distrikta, Milijanom Simić i Predsjednicom Saveza nacionalnih manjina, Todorkom Jovanović. Supervizor je izrazio podršku aktuelnim naporima da se dovrši formiranje Vijeća nacionalnih manjina Brčko Distrikta, uključujući i usvajanje amandmana na Zakon o zaštiti prava nacionalnih manjina koji se tiču statusa Vijeća kao savjetodavnog tijela Skupštine.

Više...

Gradska biblioteka – knjižnica Brčko uskoro sa ‘online’ katalogom

  • Objavljeno u Brcko

 

Gradska bibliteka – knjižnica Brčko distrikta uskoro bi trebala omogućiti ‘online’ pretraživanje knjiga iz njenog kataloga.

 

Na ovaj način Biblioteka – Knjižnica Brčko postala je članica kooperativnog ‘online’ bibliotečkog sistema i servisa COBISS BiH.

 

Biblioteka – Knjižnica Brčko distrikta nedavno je potpisala ugovor o priključenju u sistem COBISS BiH.

Ugovor je potpisan od strane direktora Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine dr. Ismeta Ovčine i Pere Gudeljevića, šefa Vladinog Odjela za privredni razvitak, sport i kulturu.

 

Ova modernizacija omogućena je i ozvaničena članstvom Biblioteke Brčko u COBISS BiH informacijskom sistemu koji će uveliko poboljšati kvalitet usluga koje se pružaju korisnicima knjiga.

Direktorica Bibliteke Brčko Lejla Hogić pojasnila je za Radio Brčko da je bibliotečka ekspertska delegacija iz Sarajeva posjetila nedavno Brčko i napravila uvid i zapisnik o knjižnom fondu naše biblioteke.

 

„Uključenjem u sistem COBISS BiH korisnici knjiga u Brčkom će dobiti mogućnost da putem ‘online’ kataloga imaju informaciju o građi biblioteke, a uključenjem automatizirane pozajmice korisnici će moći vidjeti da li je ta građa koju žele slobodna i npr. rezervirati je “, kazala je Hogić.

 

Veoma je znajačna i obrada bogate zavičajne zbirke tako što će korisnici tačno znati koju sve biblitečku građu te vrste biblioteka posjeduje.

 

Hogić je još dodala da će sa bibliotečkim fondom naše biblioteke biti obogaćen cijeli sistem COBISS-a BiH, a priključenjem ovom sistemu Brčko distrikt će ispuniti jedan od uslova naše zemlje na putu ka Evropskoj uniji, a to je da sve javne bibliteke moraju imati ‘online’ kataloge.

 

Izvor: Radio Brčko

 

Više...

Udruženje ugostitelja uputilo dopis Policiji Brčko distrikta za rješavanje problema prosjačenja

  • Objavljeno u Brcko

 

Ovim putem vam se obraćamo sa molbom za rješavanje, sve izraženijeg, problema prosjačenja u našem gradu.

 

Naime, postalo je nemoguće raditi u uslovima konstantnog prisustva na desetine, pretežno maloljetnih, lica koja po cijeli dan obilaze ugostiteljske objekte i zahtjevaju od gostiju da im daju novac.

Pri tome su izrazito bezobrazni i agresivni prema gostima, često uzimaju novac koji gosti ostave na stolu radi plaćanja računa, vidno pljavim rukama uzimaju hranu i piće sa stolova ispred gostiju, a dešavalo se i da pljuju u hranu gostima koji im ne daju traženi novac.

Napominjemo da mi nemamo nikakve mogućnosti da se odbranimo od njih, da ih sklonimo, niti da im zabranimo pristup, naročito uzimajući u obzir da se radi pretežno o maloljetnim licima.

Ukazujemo vam na činjenicu da je prosjačenje zabranjeno i kažnjivo na osnovu člana 14 Zakona o javnom redu i miru Brčko distrikta BiH (Sl. glasnik Brčko distrikta BiH br. 32/2009 i 14/2010 – ispr.) koji u stavu 1) propisuje da ko prosjači na javnom mjestu bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 100 do 500 KM, dok je stavom 2) istog člana predviđeno da ko navodi na prosjačenje maloljetno lice, duševno ili tjelesno bolesno lice, odnosno lice zaostalog duševnog i tjelesnog razvoja bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 500 do 1.000 KM.

Posebno naglašavamo da je prosjačenje na odgovarajući način sankcionisano i Krivičnim zakonom Brčko distrikta BiH (Sl. glasnik Brčko distrikta BiH, br. 19/20 – prečišćen tekst), i to članom 16 koji predviđa sledeće:

 

 

„Zapuštanje ili zlostavljanje djeteta ili maloljetnika”

 

 

Član 216

 

 

(1) Roditelj, usvojilac, staralac ili drugo lice koje grubo zanemaruje svoje dužnosti zbrinjavanja ili odgoja djeteta ili maloljetnika, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.

(2) Kaznom iz stava 1 ovoga člana kaznit će se roditelj, usvojilac, staralac ili drugo lice koje zlostavi dijete ili maloljetnika, prisili ga na rad koji ne odgovara njegovoj životnoj dobi, ili na pretjerani rad, ili na prosjačenje, ili ga iz koristoljublja navodi na ponašanje koje je štetno za njegov razvoj.

(3) Ako je krivičnim djelom iz stavova 1 i 2 ovoga člana dijete ili maloljetnik teško tjelesnoozlijeđen, ili mu je teško narušeno zdravlje, ili se zbog krivičnog djela iz stavova 1 ili 2 ovoga člana dijete ili maloljetnik odao prosjačenju, prostituciji ili drugim oblicima asocijalnog ponašanja ili delinkvenciji, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina.“

Osim toga, gore opisanim ponašanjem, lica koja prose na najteži mogući način narušavaju ugled grada, naročito uzimajući u obzir da u naš grad dolaze ljudi iz različitih država, te svojim sugrađanima prenose loša iskustva i zapažanja stečena kod nas.

Iz navedenog je jasno da imate i materijalne i formalno – pravne osnove da postupate, te vas molimo da to i učinite, kako u cilju specijalne, tako i generalne prevencije, a na kraju i u cilju održanja i zaštite pravnog poretka i ugleda ovog grada.

Više...

Dugoočekivani CT aparat stigao u Brčko

  • Objavljeno u Brcko

 

U Brčko distrikt je stigao CT aparat, čime je okončan proces njegove nabave. Ovo je za Radio Brčko potvrdio predstojnik Odjela za zdravstvo i ostale usluge brčanske Vlade Sead Šadić, koji je istaknuo da će CT aparat, za čiji je smještaj osiguran adekvatan prostor, kao i edukacija za zdravstvene radnike za rad s ovim aparatom, veoma brzo biti u upotrebi za građane.

 

Dodao je i da su na inicijativu odjela zatražene i tri nove specijalizacije kada je riječ o radiologiji, tako da će u budućnosti brčansko zdravsto imati adekvatan kadar koji će raditi u ovoj oblasti.

 

“Prema informacijama koje mi imamo, dobavljačima je potrebno negdje od pet do deset radnih dana da bi se sam uređaj namontirao i izvršile određene postavke. Zatim ide edukacija djelatnika, te već s 15.07. možemo očekivati da će CT uređaj biti stavljen na raspolaganje”, kazao je Šadić.

 

CT uređaj kakav je nabavljen za Distrikt, posjeduje i Klinički centar u Istočnom Sarajevu i slične velike zdravstvene ustanove, te se može reci da na taj način JZU Zdravstveni centar, može stati rame uz rame s velikim Kliničkim centrima.

 

Podsjetimo, Brčko distrikt BiH godinama nema CT aparat, a njegovu nabavu usporavao je postupak javne nabave. Ugovor s kompanijom koja je isporučila CT aparat potpisan je s kompanijom Medical iz Mostara sredinom ovog mjeseca, te je njegova nabava okončana danas. Vrijednost ovog dijagnostičkog uređaja iznosi 1.404.000 KM.

 

Izvor: Radio Brčko

Više...

Bolnice se vratile načinu rada kao prije korone

  • Objavljeno u BiH

9e9761ef b2ad 47be 97bc d705d6e5ae2c

 

Manji broj pozitivnih lica na virus korona, kao i smanjen broj preminulih, samim tim i stabilna epidemiološka situacija u Srpskoj doveli su do toga da zdravstvene ustanove ponovo rade u punom kapacitetu, kao i da se vrate u normalan režim rada.

Više...
Priključi se za RSS feed

Copyright (c) 2006-2020 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com