Menu

Broćilo, vlasnik “Macka” Brčko: “Direktor Poreske Trifković i dalje navodi lažne podatke i činjenice” Istaknuto

Drago Brocilo 2 info okt 2017Šesnaesta redovna sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH koja je održana prije dvije sedmice prekinuta je na tačci dnevnog reda vezana za naplatu akciza od strane Poreske uprave Brčko distrikta BiH.

 

Na sjednici po prvi put nakon 17 godina obratila su se i pravna lica, a riječ je o vlasniku firme d.o.o. "Mack" Dragi Broćilo i Jasminu Ćeman direktoru d.o.o. „Cetanex".

 

Problem dug 14,5 godina i milionske štete

 

Broćilo je u obraćanju skupštinskim zastupnicima na 16. redovnoj sjednici kazao da su ove firme u problemu 14,5 godina zbog sporne raspodjele akciza i nenadležnosti Poreske uprave Brčko distrikta BiH za nezakonito prisvajanje carinske nadležnosti i prihodovanja tih akciznih sredstava bez postojanja zakonskog osnova.

 

Nakon svog javnog obraćanja u skupštinskoj sali uslijedila je i reakcija direktora Poreske uprave Brčko distrikta BiH Miodraga Trifkovića koji je kazao da iznešene činjenice od strane Broćila nisu istinite.

 

Broćilo: Šta Trifković smatra spornim?

 

Broćilo je kazao da izjavu Trifkovića cijeni kao neuspješan pokušaj da narodne zastupnike obmane i dovede u pravnu zabludu, te da lažno navodi podatke i činjenice koje, kako ističe, nemaju zakonskog utemeljenja ni u jednom pravnom propisu.

 

"Izjavu Trfkovića cjenim kao neuspješan pokušaj da narodne zastupnike obmane i dovede u pravnu zabludu. Ohrabren dosadašnjom zaštitom i podrškom pravosudnih institucija i pravobranilaštva, Trifković i tom prilikom lažno navodi podatke i činjenice koja nemaju zakonskog utemeljenja ni u jednom pravnom propisu, a pri tom izbjegava ukazati na suštinu sporne stvari. U nedostatku argumenata on postavlja pitanje "zašto su pravna lica u Gradišci plaćali akcize poreskim posrednicima!? S tim u vezi je ostalo nejasno šta Trifković smatra spornim, plaćanje akciza po sredstvom špeditera ili želi učiniti spornim, jedini akcizni prelaz Gradiška određen od strane carine BiH na području RS-a ili spornu stvar čini prikazivanje o nepostojanju dokaza o izvršenoj uplati akcize u budžet RS-a. Funkcija špeditera je zakonom propisana i ona je neizbježna u vanjsko trgovinskom prometu, prilikom prelaska državne granice BiH, a na svakoj uplatnici je naveden matični broj i naziv pravnog lica uvoznika sa svrhom uplata za akcizu. Eventualnu sumnju o nepostojanju dokaza o izvršenoj uplati akcize u budžet RS-a su otklonili svi nalazi sudskih vještaka, a istu su potvrdili i institucije RS-a da je uplata izvršena na račun budžeta RS-a", kazao je Broćilo.

 

Blokada žiro računa i lažno rješenje

 

Broćilo je kazao da Trifković izostavlja obrazloženje iz kojih razloga i sa kojim ciljem su „Mack"-u izdata dva identična rješenja po broju i datumu o blokadi svih žiro računa po osnovu plaćene akcize u budžet RS-a, a koja su dostavljena „Mack"-u u neovjerenoj kopiji nakon 8,5 godina po izvršenoj blokadi svih žiro računa.

 

"Na isti način ostaje otvoreno pitanje i u vezi izdavanja dva identična rješenja i jednog lažnog o blokadi, po osnovu poreza na promet proizvoda, unatoč pravosnažnoj presudi o toj pravnoj stvari s tim da rješenje sa ispravljenim datumom po kojem je nastupila blokada nikad nije dostavljeno poreskom obvezniku „Mack", a nakon priznanja Porske uprave da rješenje od 2004. god, o toj pravnoj stvari nepostoji i ako se naknadno u službenim ispravama Poreske uprave i dalje navodi taj lažni podatak. Treće lažno rješenje je donijela sa ciljem da se Poreska uprava ili zaštiti od nezakonitih postupaka u vezi akciza ili sa ciljem da dovede pravobranilaštvo u pravnu zabludu u koliko nije taj lažni podatak naručen od strane pravobranilaštva, a korišteno je u sudskim postupcima i na tako lažnom zasnovane sudske odluke. U vezi s tim Trifković je stvorio obavezu da na narednoj sjednici u nastavku rasprave obrazložim razloge, a nadam se da će mi narodni zastupnici dozvoliti tu mogućnost", kazao je Broćilo.

 

15 godina obmanjivanje javnosti i Skupštine

 

Suština isprojektovane sporne stvari u vezi akciza nije u načinu plaćanja akcize, kaže Broćilo, već u njenoj raspodjeli nakon izvršene naplate.

 

"Suština isprojektovane sporne stvari u vezi akciza nije u načinu plaćanja akcize već u njenoj raspodjeli nakon izvršene naplate. Zakon o akcizama RS-a iz 1998.god, na koji se Trifković poziva, je nedvosmisleno propisao u odredbi člana 68, da naplaćena akciza je prihod RS-a što znači da je Poreska uprava uz pomoć upravnih i sudskih organa 15 godina obmanjivala javnost i Skupštinu Brčko distrikta BiH o navodno izgubljenim prihodima po osnovu uplaćenih akciza u budžet RS-a. Stvarna istina da je milionska šteta nastala budžetu iz razloga gubljenja milionskih godišnjih prihoda od pravnih lica "Cetanexa" i "Macka" uzrokavane blokadama poslovanja, što je za posljedicu imalo nanošenje materijalne štete ovim pravnim licima. U pogledu nadležnosti zakon o akcizama Brčko distrikta BiH je propisao da je Poreska uprava nadležna za obračun i naplatu akcize nastale uvozom, samo u slučaju da akciza nije tačno obračunata i tačno plaćena, što kod nas nije slučaj. Sva pravna lica su svoje akcizne obaveze izvršile na osnovu carinskog računa u carinskom postupku koji je pravosnažno okončan izvršenom kontrolom od strane nadležne carine", kazao je Broćilo.

 

Povreda Statuta Brčko distrikta BiH

 

Dodajući da je nezakonito prisvajanje carinske nadležnosti, koju Poreska uprava zasniva na krivotvorenim podacima nije samo grubo kršenje carinskih propisa i zakona o akcizama, već je, kako Broćilo navodi, time povrijedila osnovna načela Statuta Brčko distrikta BiH

 

"Nezakonito prisvajanje carinske nadležnosti, koju Poreska uprava zasniva na krivotvorenim podacima nije samo grubo kršenje carinskih propisa i zakona o akcizama, već je time povrijedila osnovna načela Statuta Brčko distrikta BiH i to kako u pogledu izlaženja iz zakonskog okvira nadležnosti tako i u pogledu ponovnog naplaćivanja akciza bez postojanja zakona, kojim se dozvoljava dvostruko milionsko oporezivanje. Time je Poreska uprava protivzakonito ograničila i uskratila pravo na poslovanje kao i sva prava koja proističu iz rada u većoj mjeri u odnosu na prijedlog iz instrukcije gradonačelnika, pravno stajalište pravne službe Vlade i skupštinske odluke iz 2004. god, Brčko distrikta BiH. Sve navedeno dovodi do zaključka da neznanje udruženo sa snagom funkcije predstavlja najveću opasnost za primjenu Statuta i vladavinu prava", kazao je Broćilo.

 

Brisanje pravnog lica iz registra

 

Broćilo se osvrnuo i na dio izjave Trifkovića koji se odnosi na brisanje pravnog lica „Mack" iz registra poreskih obveznika poreske uprave Brčko distrikta BiH.

 

"Nezakonito oduzimanje PIB-a (poreski broj) predstavlja jedan u nizu nelogičnih apsurda koji se ogledaju u činjenici da Poreska uprava sa jedne strane oduzima PIB, a sa druge strane u naknadno donešenim aktima za plijenidbu pokretne i nepokretne imovine navode taj isti broj PIB-a, a u vezi izjave koji se odnosi na tvrdnju Trifkovića, da je blokada po osnovu akcize nastupila zbog nedostupnosti Poreskoj upravi pravnog lica „,Mack". Pri tom Trifković zaboravlja da blokada nastaje kada poreski obveznik nije izmirio poresku obavezu, što kod nas nije slučaj, a ne zbog navodne nedostupnosti i ako je i to lažan navod imajući u vidu da u cijelom spornom periodu je postojala korespodencija sa Poreskom upravom što potvrđuju i akti iz vođenih upravnih postupaka i upravnih sporova u vezi akciza", kazao je Broćilo.

 

Broćilo: Pravobranilaštvo kao zaštitnik nezakonitosti

 

Broćilo postavlja pitanje zašto je Pravobranilaštvo Distrikta napustilo formirani pravni okvir u kojem je, kako ističe, i sama učestvovala, a sve u vezi obezbjeđenja aktivne legitimacije u postupku protiv RS-a.

 

"U vezi pisanog izvještaja od strane pravobranilaštva, ukazujem da će njihovo prisustvo omogućiti priliku za objašnjenje zašto je ta institucija napustila formirani pravni okvir za stvaranje aktivne legitimacije u postupku protiv RS-a, a u kojem su i sami aktivno učestvovali kao i izjašnjenje na osnovu kojih zakonskih propisa su formirali pravno mišljenje da je Poreska uprava u okviru nadležnosti, na zakonit način izvršila ponovni obračun i naplatu akcize, iako je to isto Pravobranilaštvo u sudskom postupku tvrdilo da blokada nije izvršena po osnovu akciza, te da je rješenje nepostojeće. Ima još vrlo zanimljivih pitanja koja ostavljamo za Skupštinu u toku rasprave", kazao je Broćilo.

 

Skupština nastavlja raspravu o ovom problemu

 

Skupština Brčko distrikta BiH o informaciji postupaka Poreske uprave o naplati akciza nastavit će sutra /11.10./ sa početkom u 10 sati.

 

Podsjećamo, predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH Esed Kadrić kazao je da je bitno da Skupština bude upoznata sa ovim problemom koji bi mogao izazvati i probleme po Distrikt.

Copyright (c) 2006-2018 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com