Menu

Pogledajte šta su zastupnici Skupštine Distrikta na 28. sjednici usvojili Istaknuto

28. redovna sjednica SkupštinePoslanici Skupštine Brčko distrikta usvojili su na 28. redovnoj sjednici održanoj u srijedu, 11. aprila 2018. godine, Nacrt zakona o parničnom postupku u prvom čitanju. Safet Pizović, predsjednik Pravosudne komisije Brčko distrikta obrazložio je da se pristupilo izradi novog zakona jer se mijenja 30 posto odredbi važećeg zakona.

 


„Radi se o načelima pravne sigurnosti, jednakosti, načelima ekonomičnosti i efikasnosti postupka. Ovaj prijedlog zakona nudi ta rješenja. Sprečava i zloupotrebe procesnih prava stranaka", rekao je Pizović. O ovom zakonu bit će sprovedena javna rasprava koja će u skladu s Odlukom o održavanju javne rasprave koju su usvojili poslanici biti održana 18. aprila u 14 sati u Domu kulture u Brčkom. Razmatranje i usvajanje seta antikoruptivnih zakona kao i izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj i Zakona o dječijoj zaštiti u drugom čitanju odloženo je za narednu sjednicu Skupštine. Odloženo je i razmatranje i usvajanje Izvještaja o sprovedenoj proceduri za izbor kandidata za članove Nadzornog odbora JZU „Zdravstveni centar Brčko" i prijedloga odluke o imenovanju članova ovog tijela.


Poslanici Skupštine usvojili su Nacrt strategije za borbu protiv korupcije i Akcioni plan njenog sprovođenja za period 2018.-2019. godine. Data je saglasnost na projektni zadatak za izradu nacrta strategije razvoja Brčko distrikta BiH za period 2018.-2025. godine.


Skupština je donijela i više odluka o utvrđivanju javnog interesa za Brčko distrikt BiH a usvojeno je i više izvještaja o radu u prethodnoj godini među kojima Izvještaj o radu Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH, Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor šefa Policije i zamjenika šefa Policije i Izvještaj o ocjeni rada šefa Policije Brčko distrikta BiH kao i godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH za 2017. godinu.


Poslanici su razmatrali i Informaciju o snabdijevanju vodom mjesnih zajednica koje ne plaćaju potrošnju vode na prijedlog poslanika Adema Ribića i zadužili Komisiju za komunalnu, javnu djelatnost i zaštitu okoline da predloži mjere za rješavanje tog problema.

 

 

Copyright (c) 2006-2018 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com