Menu

OHR: PARTNERSTVO IZMEĐU JAVNOG, PRIVATNOG I CIVILNOG SEKTORA SUŠTINSKI JE VAŽNO DA SE DISTRIKTU BRČKO OSIGURA SVIJETLA BUDUĆNOST Istaknuto

 

Prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko Michael Scanlan u nedjelju se sastao sa
predstavnicima mreže brčanskih nevladinih organizacija „Promoviši pozitivno“, sa kojima je razgovarao o
načinima na koje civilni sektor može doprinijeti da se promijene negativni trendovi, uključujući
korupciju, koji posljednjih godina dominiraju u Brčkom.
Supervizor je istakao da su stvarne promjene u cijelom društvu moguće samo kroz partnerstvo između
javnog, privatnog i civilnog sektora, pri čemu privatni sektor mora biti pokretačka snaga ekonomije, koja
donosi dobro plaćena radna mjesta i nove inicijative za ulaganja.
Dobra vijest je da su pozitivni koraci već napravljeni. Usvajanje novog Zakona o budžetu u decembru
prošle godine, kao i usvajanje novog zakona o fondacijama i udruženjima na proljeće, doprinijeće
fiskalnoj disciplini i osigurati da grantove dobiju udruženja čiji angažman je od jasne koristi za zajednicu.
Supervizor je pozdravio javno opredjeljenje predstavnika izvršnih i zakonodavnih vlasti Distrikta kao i
svih političkih stranaka da rade na ispunjenju tog cilja i da već u procesu usvajanja budžeta za 2020.
godinu u potpunosti poštuju principe transparentnosti, odgovornosti i javnog interesa.
Pravilna namjena sredstava je još jedan suštinski element budžetskog procesa. Imajući u vidu da je
Distrikt Brčko već završio reviziju energetske potrošnje za 187 javnih objekata, nema nikakvih prepreka
da se zgrade koje su od vitalne važnosti za građane Distrikta – kao što je bolnica u Brčkom – ne uključe u
UNDP-ove projekte povećanja energetske efikasnosti i da se kroz adaptaciju ne poboljšaju uslovi za
pacijente i bolničko osoblje.
Međutim, dobra uprava ne znači samo usvajanje dobrih zakona i raspodjelu budžetskih sredstava u
skladu sa javnim interesom. Svi segmenti društva moraju biti uključeni. Građani imaju ključnu ulogu kada
je riječ o prijavljivanju slučajeva korupcije. Novinarima se mora omogućiti da budu nezavisni i da rade
bez pritisaka. Nevladine organizacije treba da doprinesu značaju izbora tako što će se na dan izbora
angažirati kao posmatrači. A u izradu novih zakona moraju biti uključene sve zainteresirane strane.
U vezi s tim, supervizor je obavijestio sagovornike u Brčkom da će se sljedeći sastanak između glavnog
tužioca Distrikta Brčko, šefa policije Distrikta, predstavnika FBI-a odnosno pravnog atašea Ambasade
SAD i pravnog savjetnika Ambasade SAD ispred američkog Ministarstva pravde održati u Brčkom krajem
mjeseca, u okviru nastavka podrške Distriktu u radu na jačanju vladavine prava i osiguranju odgovornosti
javnih institucija.

Copyright (c) 2006-2018 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com