Menu

NetzaPet 550x50

SvejeLakokadsiultra 900x70

vodoravni baner za 007

Utorak, 24 Avgust 2021

Počela sedma „Ljetna policijska škola“

  • Objavljeno u Brcko

 

Sedma „Ljetna policijska škola“ koju organizuje Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u saradnji s gradonačelnikom Brčko distrikta BiH, Crvenim krstom/križom Brčko distrikta BiH, Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) BiH i Uredom OSCE-a u Brčkom danas je svečano otvorena na kojem je učešća uzelo oko četrdeset mladih ljudi.

 

Gradonačelnik je prilikom obraćanja polaznicima zaželio da ostvare velike uspjehe na ovogodišnjoj policijskoj školi i svoje stečeno znanje iskoriste u budućnosti u jednoj od policijskih agencija.

„Raduje me da gradonačelnik Distrikta može biti dijelom doprinosa realizacije ovako značajne manifestacije u Brčkom koju organizuje naša Policija koja će dodatno stvarati uslove o boljem razumijevanju i značaju uloge policije u našoj zajednici, posebno u segmentu opće sigurnosti. Kroz angažman mladih ljudi koji će proći obuku kroz ljetnu policijsku školu, definitivno će se doći do spoznaja da ima i onih koji mogu sutra biti regrutovani u policijske agencije i mogu biti ljudi koji će nastaviti čuvati ovaj dostignuti nivo sigurnosti, posebno u Brčko distriktu BiH“, naglasio je Kadrić.

Gradonačelnik je istakao da je Policija Distrikta institucija koja ima veliko povjerenje građana Distrikta i da taj kvalitet treba zadržati.

„Ovaj kvalitet i profesionalizam treba zadržati i ovu otvorenost prema građanima svih kategorija. Mislim da ova manifestacija tome značajno doprinosi i zato smo i sretni što smo mogli biti dijelom podrške realizacije ovog važnog projekta“, kazao je Kadrić.

Šef Policije Brčko distrikta BiH Goran Pisić kazao je da je zbog epidemiološke situacije ove godine broj polaznika manji.

 

„Čast mi je što smo otvorili sedmu po redu „Ljetnu policijsku školu“ jer to je posebna djelatnost Policije Brčko distrikta BiH u smislu angažovanja mladih i njihove uloge u sistemu sigurnosti, kao i povećanju njihove zainteresovanosti za poslove sigurnosti. Broj prijavljenih ove godine bio je dosta veći, ali zbog epidemiološke situacije morali smo ograničiti broj učesnika“, kazao je Pisić.

Današnjem događaju prisustvovao je i ambasador Velike Britanije u BiH Matthew Field koji je kazao da mu je drago što Policija Distrikta ulaže ne samo u reakciju, nego i na prevenciju.

 

„Proaktivan pristup će pomoći u borbi protiv različitih izazova u polju rada Policije i sigurnosti prije nego oni postanu značajan problem. Ljetna škola je odličan pristup, uvezuje mlade i gradi povjerenje u lokalnim zajednicama, pomaže i da mladi nauče o radu Policije i razviju vještine prepoznavanja društveno neprihvatljivog ponašanja. Jake, otporne i sigurne zajednice zavise od lidera svih godišta, lidera koji su aktivni, informisani i sposobni da kritički razmišljaju prije donošenja odluka. Ujedinjeno Kraljevstvo ponosno radi sa IOM na pružanju podrške ovim radionicama“, kazao je Field.

 

„Ljetna policijska škola“ trajat će do 26. 8. kada će se učesnicima dodijeliti i diplome.

 

Više...

U naredna dva dana u BiH stiže 120.000 doza Pfizer vakcina

 

U Bosnu i Hercegovinu u naredna dva dana, 25. i 26. augusta, bit će dostavljeno gotovo 120.000 doza vakcina protiv koronavirusa proizvođača BioNTech/Pfizer.

 

Kako je na Twitter nalogu potvrdio pomoćnik ministrice u Sektoru za zdravstvo Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine sutra, 25. augusta trebalo bi stići 18.720 doza putem mehanizma EU4HEALTH, dok bi u četvrtak, 26. augusta, trebalo stići 100.620 doza iz COVAX mehanizma.

 

Izvor: Faktor

Više...

Mnoge škole čeka katanac

  • Objavljeno u BiH

 

Broj učenika u osnovnim i srednjim školama na području Unsko-sanskog kantona drastično se smanjuje iz godine u godinu, pa tako ovdašnje obrazovne ustanove predstojeću školsku godinu dočekuju s uvjerljivo najmanjim brojem đaka u cijelom poslijeratnom periodu.

 

Prema riječima Harisa Smajića, direktora Pedagoškog zavoda USK, 18.042 učenika upisana su u predstojeću školsku godinu, što je za 1.239 manje u odnosu na prethodnu godinu. Ništa bolja situacija nije ni u srednjoškolskom obrazovanju, gdje su trenutno evidentirana 7.642 učenika, što je za 428 manje u odnosu na godinu ranije.

 

Ovi poražavajući podaci najbolje ilustruju razmjere iseljavanja ovdašnjeg stanovništva van granica Bosne i Hercegovine, s obzirom na to da područje Unsko-sanskog kantona napuštaju cijele porodice sa djecom, a zbog lošeg standarda bilježi se i pad stope nataliteta. Sve to dovelo je u pitanje opstojnost velikog broja obrazovnih ustanova te se zbog nedostatka učenika ukida sve više područnih, a razmišlja se i o zatvaranju nekih centralnih škola u ovom kantonu, pišu Nezavisne.

 

Također, jedan od problema je i tehnološki višak nastavnika i profesora, a barata se cifrom od preko 400 prosvjetnih radnika koji spadaju u ovu kategoriju. Veliki je problem kako svima osigurati potreban broj nastavnih sati, pa postoje primjeri da neki od obrazovnih radnika istovremeno predaju u više škola. “Primjera radi, imamo profesora muzičke kulture koji svoj predmet predaje u četiri različite škole u isto toliko gradova, kako bi imao potreban broj nastavnih sati”, kaže Nasution Kljunić, direktor Gimnazije u Sanskom Mostu. Prema riječima Albijane Trnavci, sekretarice u ovome ministarstvu, najveći je problem kako zbrinuti nastavnike razredne nastave. “Protekle godine sačinili smo plan kako riješiti ovaj problem i on je u fazi realizacije.

 

Jedan od načina je preusmjeravanje nastavnika u predškolske ustanove, gdje je bio evidentiran manjak stručnog kadra, pa je tako jedan broj njih usmjeren na ta radna mjesta. Kada je riječ o ostalima, pokušavamo sagledati potrebe škola i vidjeti kako na najoptimalniji način zadovoljiti sve potrebe. Ono što je izvjesno jeste da nema potrebe za novim zapošljavanjima kada je riječ o obrazovnom sektoru”, kazala je Trnavcijeva. S obzirom na to da je izvjesno kako će se u narednom periodu nastaviti negativni demografski trendovi u USK, odnosno iseljavanje stanovništva, nadležnim institucijama biće sve teže pronaći način kako riješiti problem s evidentnim viškom prosvjetnih radnika.

 

 

Izvor: Nezavisne

Više...

MMF doznačio sredstva na račun Centralne banke BiH

 

Međunarodni monetarni fond (MMF) u ponedjeljak je u večernjim satima doznačio sredstva na račun Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH), a po osnovu alokacije specijalnih prava vučenja (SDR) u iznosu od 254.182.273,00 SDR.

 

U skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima, CBBiH će, kao fiskalni agent Bosne i Hercegovine, za doznačena sredstva, odobriti protuvrijednost u iznosu od 602.540.349,06 KM na depozitni račun po MMF transakcijama - glavni račun Ministarstva finansija i trezora BiH.

 

Centralna banka Bosne i Hercegovine će vršiti raspodjelu sredstava na bazi odgovarajuće instrukcije Ministarstva finansija i trezora BiH, kao vlasnika računa.

 

Iz Centralne banke BiH podsjećaju da MMF ima ovlaštenje da stvara bezuslovnu likvidnost kroz opštu raspodjelu (alokaciju) SDR-a zemljama članicama u proporciji sa njihovim učešćem u kapitalu MMF tj. kvotama. Kvota Bosne i Hercegovine u MMF-u je 0,06 posto. Prethodna raspodjela SDR-a za BiH izvršena je 2009. godine, a proistekla je kao mjera za ublažavanje posljedica globalne finansijske i ekonomske krize.

 

Kao odgovor na najnoviju krizu uzrokovanu pandemijom Covid-19, Odbor guvernera MMF-a je 2. augusta 2021. godine donio odluku o novoj alokaciji SDR-a u vrijednosti od oko 456 milijardi SDR ekvivalent oko 650 milijardi USD, koja je doznačena zemljama članicama MMF-a, u SDR valuti, na njihove račune držanja SDR-a kod MMF-a, po određenim kvotama za svaku zemlju.

 

Alokacija SDR-a ne predstavlja klasični kreditni aranžman jedne zemlje sa MMF-om. Obaveza po osnovu ove alokacije sastoji se od mjesečno obračunatih troškova na kumulativni iznos alokacije SDR-a, koji se plaćaju kvartalno MMF-u (februar, maj, august i novembar). Naknada se sastoji od kamatne stope za SDR, uvećane za 1 bazni poen (0,01) naknade za usluge MMF-a. Obavezu plaćanja naknade snose nivoi u BiH kojima se po raspodjeli dodjeljuje odgovarajući iznos sredstava, navode iz Ureda za komunikacije CBBiH.

 

Izvor: Faktor

Više...

"Elektroprenos BiH" ulaže 288 miliona za bolje poslovanje

  • Objavljeno u BiH

 

"Elektroprenos BiH" u ovoj godini planira da uloži 288 miliona maraka kako bi unaprijedio svoje poslovanje.

 

"Investiranje u elektroenergetske objekte planirano je kroz sanacije/rekonstrukcije/proširenja postojećih objekata i izgradnju novih. Pored investiranja u elektroenergetske objekte, u 2021. godini planirane su i ostale investicije koje obuhvataju informacione sisteme, poslovne objekte, vozila te alate i instrumente", navode iz "Elektroprenosa BiH" za "Nezavisne novine".


Kada je riječ o novim investicijama u 2021. godini, planirana je sanacija i rekonstrukcija 33 transformatorske stanice, kao i rekonstrukcija 10 dalekovoda te izgradnja dalekovoda DV 110 kV Rama/Prozor - Uskoplje/G. Vakuf. Planom investicija predviđeno je i obnavljanje telekomunikacionog sistema, kao i ugradnja prigušnica sa ciljem rješavanja visokih napona u prenosnoj mreži.


Iz "Elektroprenosa BiH" ističu da će ukupno biti uloženo 288.093.719 KM i to prenesena sredstva iz Plana investicija 2020. (170.468.187 KM), rebalans Plana investicija 2020. (11.388.000 KM) i sredstva za nove investicije u 2021. (106.237.532 KM). Iz "Elektroprenosa BiH" ističu da plan podrazumijeva proizvodnju električne energije, obezbjeđenje priključenja novih potrošača, uz adekvatnu pouzdanost i fleksibilnost sistema i minimalne troškove, kao i nastavak ranije započetih investicija.


"Osnova za izradu Plana investicija 2021. godine bili su Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2021-2030. i prijedlozi nadležnih operativnih područja. Investicijski projekti izabrani su uvažavajući tehničke i ekonomske kriterije pri čemu je za svaki od tih projekata zatvorena kompletna finansijska konstrukcija, kako bi se ubrzala dinamika realizacije istih. Kod izbora istih opredjeljujući su bili: započete investicije iz prethodnog perioda, raspoloživa sredstva za investiranje na nivou kompanije, objekti definisani dugoročnim planom, podaci o eksploatacionom stanju elemenata mreže dostavljeni od strane operativnih područja - ažurirani podaci o potrebama (primljenim zahtjevima) krajnjih korisnika", ističu iz ove firme.

 

Dodaju da plan ima za cilj omogućavanje realizacije Elektroenergetskog bilansa u 2021. godini, što podrazumijeva preuzimanje kompletno proizvedene električne energije, isporuku maksimalno zahtijevanih količina električne energije, obezbjeđenje prenosnih puteva za planirani uvoz/izvoz.

 

Inače, DERK je usvojio Plan investicija "Elektroprenosa BiH", a na njihovoj stranici se navodi da u planu investicija za 2021. godinu, pored navedenih projekata, postoje i dva neplanska projekta čija realizacija (proces nabavke dva transformatora) je već pokrenuta po hitnom postupku na osnovu odgovarajućih odluka Uprave kompanije, Upravnog odbora i Skupštine akcionara, a zbog neplaniranih havarija te iznimne važnosti i kritične uloge predmetnih transformatora u funkcionisanju prenosnog sistema, a to su projekti nabavka energetskog transformatora 400/110/x kV, 300/300/100 MVA, za TS Višegrad (4.500.000 KM) i nabavka energetskog transformatora 220/110/x kV, 150 MVA, za TS Mostar 4 (2.500.000 KM).

 

"Investiranje u 2021. godini planirano je iz vlastitih i kreditnih sredstava. Raspoloživa sredstva su raspoređena na konkretne projekte, u skladu sa stvarnim potrebama operativnih područja proisteklim iz provedenih analiza i jednoznačno primijenjenih kriterija", stoji u Planu investicija.

 

Izvor: Nezavisne

Više...

Svečano otvaranje Paraolimpijskih igara, bh. odbojkaši glavni aduti

  • Objavljeno u Sport

 

Svečanom ceremonijom danas će zvanično biti otvorene Paraolimpijske igre u Tokiju, koje će trajati do 5. septembra. Ceremonija će, uz poštovanje korona protokola, biti održana pred praznim tribinama Nacionalnog stadiona, saopštili su organizatori, a u svečanom defileu naći će se delegacija BiH, koju čini 16 sportista.

 

Bosnu i Hercegovinu će u Japanu predstavljati reprezentacija BiH u sjedećoj odbojci koju čine: kapiten Sabahudin Delalić, Dževad Hamzić, Ismet Godinjak, Ermin Jusufović, Adnan Manko, Adnan Kešmer, Asim Medić, Nizam Čančar, Stevan Crnobrnja, Jasmin Brkić, Safet Alibašić i Mirzet Duran.

 

Također će se za medalju boriti i bacač kugle Dževad Pandžić, te predstavnici u streljaštvu Zerina Skomorac i Ervin Bejdić, koji su u nedjelju naveče sa svojim trenerima krenuli put Tokija, te najmlađi učesnik, stonoteniser Haris Eminović.Za medalje će se na Paraolimpijskim igrama boriti 4.400 sportista iz gotovo 160 država. Najveća uzdanica BiH biće reprezentacija u sjedećoj odbojci.

Radi se o jedinoj selekciji koja je donosila medalje sa Paraolimpijskih igara, a u svojoj kolekciji posjeduju dvije zlatne i tri srebrne medalje sa Paraolimpijada. U vitrinama ima i tri zlata, dva srebra i jedna bronzu sa Svjetskih prvenstava, te 12 evropskih odličja - od kojih devet zlatnih, jedno srebrno i dva bronzana. Odbojkaši će takmičenje početi 27. avgusta utakmicom protiv Egipta, zatim će snage odmjeriti protiv Rusije, a za kraj grupne faze protiv Japana. Inače, Eminović će na ceremoniji svečanog otvaranja Paraolimpijskih igara nositi zastavu Bosne i Hercegovine, a Zerina Skomorac će zastavu nositi na ceremoniji zatvaranja.

 

Kada su u pitanju selekcije iz regiona, Srbija će imati 20 takmičara u atletici, stonom tenisu, streljaštvu, biciklizmu, pauerliftingu, plivanju i tekvondou. Crnu Goru će u Tokiju predstavljati pet sportista, koji će se nadmetati u tri sporta - stonom tenisu, atletici i plivanju. Hrvatska nastupa sa 22 takmičara u osam sportova. U 13 dana Paraolimpijskih igara sportisti će se takmičiti u 539 disciplina u 22 sporta. Novi sportovi u programu Paraolimpijskih igara u Tokiju biće parabadminton i paratekvondo.

 

Izvor: Nezavisne

Više...
Priključi se za RSS feed

Copyright (c) 2006-2020 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com