Menu

NetzaPet 550x50

SvejeLakokadsiultra 900x70

vodoravni baner za 007

Četvrtak, 26 Avgust 2021

FZO Brčko: Konkurs za prijem u radni odnos

  • Objavljeno u Brcko

 

Broj: 015-180/4-96/21

Brčko, 26.08.2021. godine

 

Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 2 stav (3) i člana 2a stav (6) Pravilnika o radu zaposlenika Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (prečišćen tekst), broj: 015-180/8-5/19 od 17.01.2019. godine, broj: 015-180/8-5/19-1 od 27.03.2019. godine, broj: 015- 180/7-000005/07-13 od 26.08.2019. godine, broj: 015-180/7-000005/07-14 od 06.03.2020. godine u vezi sa članom 2 Pravilnika o zapošlјavanju u Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (prečišćen tekst), broj: 015-180/8-105/18 od 17.12.2018. godine, Odluke o raspisivanju javnog konkursa, broj: 015-180/8-108/21 od 27.07.2021. godine i Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o raspisivanju javnog konkursa, broj: 015-180/7-UO-52/21 od 30.07.2021. godine, raspisuje

 

                                                                                       JAVNI KONKURS
                                                            ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME

 

Naziv poslodavca: Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (u dalјem tekstu: Fond)

1. Naziv radnog mjesta: 4.2. Referent za planiranje i kontrolu zdravstvene zaštite – bolnički nivo (1 izvršilac na neodređeno vrijeme).

Platni razred: VIII-1

 

Minimalni uslovi:

1) VSS (VII stepen) – Ekonomski fakultet, Fakultet organizacije i menadžmenta,

2) 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci.

 

Rok i mjesto podnošenja prijave:

 

Javni konkurs je otvoren od dana objavlјivanja 26.08.2021. godine na oglasnoj tabli Fonda i službenoj internet stranici Fonda i traje do 03.09.2021. godine.
Obrazac prijave na javni konkurs može se preuzeti u zgradi Fonda ili na službenoj internet stranici www.fzobrcko.ba. Kandidati su dužni podnijeti prijavu na javni konkurs na navedenom obrascu.

 

Napomena:

Sve informacije u vezi sa javnim konkursom mogu se dobiti na broj telefona 049/216-344 i broj 049/211-102 , kontakt osobe su Gordana Kojić i Jelena Jovičić.

 

 

                                                                                                                                  DIREKTOR
                                                                                                                     Miodrag Todorović, dipl. ekonomista

Više...

U Bosnu i Hercegovinu stigao kontingent od još 100.620 Pfizer vakcina

  • Objavljeno u BiH

 

Putem COVAX mehanizma u Bosnu i Hercegovinu je jutros stiglo 100.620 vakcina kompanije Pfizer koje će se distribuirati dalje prema entitetima i drugim nivoima vlasti.

 

Ovu informaciju je na Twitteru potvrdio pomoćnik ministra u sektoru za zdravstvo Ministarstva civilnih poslova BiH Dušan Kojić.

 

"Uz pratnju Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, u državu je ušlo 100.620 doza Pfizer vakcina putem COVAX mehaznima. Sigurna i brz dolazak vakcina je važan naročito u slučaju temperaturnog režima ovog proizvođača vakcina", rekao je Kojić.

 

Podsjetimo, jučer je u Bosnu i Hercegovinu stigao i posljedni kontigent od 18.720 doza Pfizer vakcina koje se dodjeljuju u okviru programa Evropske unije EU4Health.

 

EU i njene zemlje članice ukupno su isporučile 1.302.110 doza različitih proizvođača vakcina za Bosnu i Hercegovinu za zaštitu od koronavirusa čime su pomogle BiH da kampanju vakcinacije podigne na viši nivo i osigura veći broj potpuno vakcinisanih građana.

 

Izvor: Klix

Više...

BiH: Potrošačke cijene u julu niže za 0,1%

  • Objavljeno u BiH

 

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u BiH mjerene indeksom potrošačkih cijena u julu u prosjeku su bile niže za 0,1 odsto u odnosu na jun, objavila je Agencija za statistiku BiH. Stanovanje i režijski troškovi u prosjeku su bili skuplji za 0,1 odsto, za koliko su skuplji i zdravstvo, te restorani i hoteli, dok je prevoz u prosjeku poskupio za 1,9 odsto, a rekreacija i kultura za jedan odsto.

 

Hrana i bezalkoholna pića u julu su u prosjeku bili jeftiniji za 0,4 odsto u odnosu na jun, odjeća i obuća za 6,1 odsto, a namještaj i aparati za domaćinstvo za 0,2 odsto. Nivo cijena u julu, u odnosu na isti mjesec prethodne godine, viši je za 1,9 odsto.

 

Hrana i bezalkoholna pića u prosjeku su skuplji za 2,3 odsto, alkoholna pića i duvan za 1,8 odsto, stanovanje i režijski troškovi za 1,1 odsto, zdravstvo za 0,7 odsto, prevoz za 9,7 odsto, rekreacija i kultura za 0,8 odsto, obrazovanje za 0,2 odsto, restorani i hoteli za 0,5 odsto, te ostala dobra i usluge za 0,6 odsto.

 

U julu ove, u odnosu na isti mjesec prošle godine, odjeća i obuća u prosjeku su bili jeftiniji za 10 odsto, namještaj, aparati za domaćinstvo i redovno održavanje kuće za 0,7 odsto, te komunikacije za 0,4 odsto.

 

Izvor: Tuzlanski

Više...

Brčko: Od 1. septembra veće cijene polaganja vozačkih ispita, ali i plate instruktorima

  • Objavljeno u Brcko

 

U Brčkom od 1. septembra na snagu stupaju veće cijene polaganja vozačkih ispita, ali i plate instruktorima, saznaje Otisak.ba.

 

Na sastanku predstavnika brčanskih autoškola dogovorene su sljedeće cijene po kategorijama:

 

B: 1.200 KM
A: 600 KM
B i C1: 1.800 KM
C: 1.200 KM
CE: 700 KM
C i CE: 1.900 KM
D: 2.200 KM

 

Time će se cijene izjednačiti na državnom nivou, jer u entitetima već jesu ovakve.

 

Predstavnici autoškola kao razloge za povećanje cijena polaganja navode veće cijene goriva i održavanja vozila, te nezadovoljstvo instruktora svojim platama, što je ovo zanimanje dovelo na listu deficitarnih. Smatraju da imaju male plate u odnosu na težinu posla i odgovornost.

 

Iz autoškola se nadaju da će veća plata biti motivacija i satisfakcija za instruktore, jer se boje da u dogledno vrijeme neće imati ko raditi ovaj posao.

Više...

Oružane snage BiH kupuju četiri nova helikoptera, služit će i za evakuacije i gašenje požara

  • Objavljeno u BiH

 

Oružane snage BiH uskoro će dobiti četiri nova helikoptera tipa UH-1H-II. Riječ je o višenamjenskim letjelicama, namijenjenim prije svega za prevoz ljudi i tereta, ali i za medicinske evakuacije te gašenje požara.

 

Radi o helikopterima koje BiH kupuje uz finansijsku podršku Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Pripadnici Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane OS BiH nedavno su uspješno završili adaptacijsku obuku na helikopterima tipa UH-1H-II Huey II u FortWorthu u Texasu.

 

Cilj obuke bio je osposobljavanje posade za sigurno i uspješno samostalno upravljanje novim helikopterima tipa UH-1H-II, kao i pravilno korištenje helikoptera, motora, sistema i opreme, te održavanje na prvom stepenu.

 


Grupa od osam pripadnika OS BiH, koja je bila upućena na obuku u Texas (SAD) stekla je znanja i vještine koje će im osigurati najveći nivo sigurnosti prilikom održavanja i upravljanja novim helikopterima.

 

Podsjetimo, postojeći helikopetri Oružanih snaga BiH proteklih sedmica nisu mogli biti angažirani na gašenju požara širom BiH zbog opsutrukcija Milorada Dodika, člana Predsjedništva BiH.

 

Izvor: Klix

Više...

Vlada FBiH: Plaćat će stručnjake da bi učili starije služiti se kompujuterima

  • Objavljeno u BiH

 

Vlada Federacije BiH planira za informatičke firme izdvajati financijska sredstava za edukaciju starijih i manje obrazovanih građana kako bi se mogli služiti informacijskim tehnologijama.

U objašnjenju za realizaciju ovakve inicijative stoji:

 

"Kako bi građani koristili javne usluge kao što su e-zdravstvo, e-uprava, digitalne financije i imali brojne druge koristi od sudjelovanja u globalnom društvu znanja, moraju imati relevantne digitalne vještine. Zbog toga je nužno organizirati programe obuke koje polaznici mogu sebi priuštiti".

 

Novi programi i obuke uz mlade i nezaposlene, programi obuke trebaju uključiti i osjetljive kategorije, kao što su stariji, manje obrazovani, siromašni, osobe s invaliditetom, žene iz ruralnih područja.

Za ovakvu edukaciju potrebno je osigurati sredstva kako bi, kao što stoji u inicijativi, "obuke bile besplatne ili subvencionirane poreznim poticajima ili kako bi, u slučaju zapošljavanja nakon obuke, troškovi mogli biti otplaćeni iz plata novozaposlenih".

Radi povećanja digitalne pismenosti i kompetencija na svim obrazovnim razinama, potrebno je što prije napraviti akcijske planove za digitalno obrazovanje i obuke koje trebaju provesti akreditirani predavači koji će pratiti razvoj informacijsko-komunikacijsko-tehnološkog sektora i usavršavati svoje znanje kako bi potrebe poslodavaca i građana za digitalnim vještinama bile zadovoljene u najvećoj mogućoj mjeri, piše Večernji list.

Usporedno s programima obuka Vlada planira do 2027. provoditi kampanje koje će podići svijest građana o potrebi usvajanja digitalnih vještina, kao i osigurati njihovo sudjelovanje u odlučivanju i procesima digitalne transformacije.

 

"Zavodi za zapošljavanje trebaju stalno pratiti potrebe poslodavaca i u tom smislu vršiti obuke kojima će nezaposleni steći digitalne vještine koje se traže na tržištu rada. Na osnovi potreba gospodarstvenika, zavodi će raditi obuke prekvalifikacije i dokvalifikacije. U suradnji s poslodavcima zavodi mogu sudjelovati u financiranju troškova obuka koje se provode kod samih poslodavaca za njihove potrebe. Tako bi u radnom odnosu bili zadržani radnici koji su već u radnom odnosu kod tih poslodavaca, a ne posjeduju odgovarajuća znanja i vještine ili je ta znanja potrebno unaprijediti. Potrebno je urediti zakonodavni okvir kako bi se uredila porezna pitanja koja se javljaju uslijed digitalizacije društva i gospodarstva", stoji, između ostalog, u strategiji Vlade FBiH vezanoj uz poglavlje “Unapređenje digitalne vještine stanovništva, posebno vještine usklađene s potrebama tržišta rada”.

 

Vlada je davno donijela odluku o uspostavi elektroničke baze podataka. Kad se projekt provede, na jednom mjestu će, između ostalog, biti riješeno brzo i bez suvišne dokumentacije dobivanje građevinskih dozvola, kao što je to napravila Hrvatska.

 

Bit će uveden informacijski sistem namijenjen izdavanju jedinstvenog akta za građenje e-dozvola.

 

Osnovni cilj tog sustava je podizanje razine kvalitete usluga vođenja upravnih i neupravnih postupaka jednostavnom i brzom informatizacijom i automatizacijom procedure. Sustav podnositelju zahtjeva u bilo kojem trenutku omogućava uvid u vlastiti predmet i njegov trenutačni status.

 

Jedna od prvih zadaća koju zbog potpisanih uvjeta pred Europskom komisijom Vlada Federacije BiH mora riješiti jest realizacija projekta uspostave otvorenije i transparentnije vlasti, koja će biti više u službi građana.

 

Izvor: Radio Sarajevo

Više...

Najveća rudarska nesreća u BiH: Prije 31 godinu u Kreki poginula cijela smjena

  • Objavljeno u BiH

 

Nesreća u rudniku Kreka najveća nesreća u povijesti rudarstva u BiH, ali i bivšoj Jugoslaviji, dogodila se na današnji dan, 26. augusta 1990. godine.

 

Život je tu noć izgubilo 180 rudara, a prosjek godina smjene bio je 27.

 

Preživio je samo jedan rudar, koji je zadobio teške opekline, a nekoliko dana bio je i u komi.

Zbog nesreće, danas je samo aktivna jama Dobrnja-Sjever, a jama Jug u kojoj se desila tragedija zatvorena je zauvijek.

 

 

Prema istrazi Kantonalnog Tužilaštva TK iz 2006. godine utvrđeno je da je osnovni uzrok nezgode eksplozija oblaka ugljene prašine do koje je došlo nepravilnim miniranjem čelične podgrade.

 

U znak sjećanja na ovu rudarsku ali i ljudsku tragediju, svake godine u Rudnicima Kreka, uz prisustvo predstavnika ovdašnjih organa vlasti, odaje se počast poginulim rudarima, uz nadu da se slična tragedija nikada neće ponoviti.

 

Izvor: Radio Sarajevo

 

Više...
Priključi se za RSS feed

Copyright (c) 2006-2020 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com