Menu

eKonsultacije u BiH i Distriktu važan element procesa evropskih integracija Istaknuto

rad na tastaturi ilustracijaJedan od značajnih projekata u Bosni i Hercegovini koji će biti na usluzi građanima u smislu direktnog uključivanja i reagovanja na donošenje propisa i akata bitnih za razvoj društva jeste i pokretanje internet aplikacije “eKonsultacije”. Ovaj sistem omogućiti će građanima potpuno i pravovremeno informisanje putem interneta o procesu donošenja određenih pravnih akata koji će ujedno svima osigurati pouzdan komunikacijski kanal za učešće u kreiranju javnih politika.

 

Učešće građana u kreiranju i provedbi javnih politika

 

Nermin Podžić, ekspert za odnose sa javnošću i informativne kampanje kazao je da eKonsultacije predstavljaju kanal za funkcionalni dijalog sa predstavnicima civilnog društva i učešće građana u procesu kreiranja i provedbi javnih politika koji ujedno i predstavljaju važan element procesa evropskih integracija.

 

“Ovaj projekat ima za cilj da omogući javnosti, organizacijama civilnog društva i građanima učešće u kreiranju i provedbi javnih politika koje su u nadležnosti institucija BiH, ne samo kroz klasične metode javnih konsultacija, već i putem interneta”, kazao je Podžić, dodajući da ova internet aplikacija, takođe osigurava pouzdan komunikacijski kanal za učešće građana u kreiranju javnih politika, te da ideje, sugestije i dodatne informacije prikupljene na ovaj način biće korištene za unapređenje javnih politika koje su u nadležnosti institucija BiH.

 

nermin podzic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od službenog pokretanja web platforme "eKonsultacije" sa zainteresiranom javnošću, za učešće u izradi zakona i drugih propisa Podžić naglašava da se registrovalo preko 400 korisnika za 23 državne institucije.

 

Uključenje Distrikta u projekat eKonsultacije

 

U ovaj projekat uključen je i Brčko distrikt BiH. Tomislav Stjepanović, šef Odjela za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta BiH kazao je da ovaj projekat za građane znači otvorenost institucija koje donose propise i akte, a s druge strane obavezu institucija da prime i razmotre mišljenja i potrebe samih građana.

 

“Radi se o jednoj apsolutnoj otvorenosti institucija koje donose propise i druge akte. Svaki građanin će moći taj propis da pogleda, pročita, ali moći će dati i svoj komentar. Predlagač je u obavezi pri samom upućivanju prijedloga da se očituje o svim tim prijedlozima i ako je nešto dobro da se prihvati, a ako nije morati će se obrazložiti zašto to nije dobro, zašto se ne uklapa i sl.”, kazao je Stjepanović.

 

Dodajući da je ovo jedna od obaveza BiH, ali i Brčko distrikta BiH da na jedan transparentan način postupaju.

 

“Za Distrikt smo procijenili da je to dobro i da je potrebno što prije započeti sa uvođenjem tih procedura, odnosno da sve one dobre prakse koje se koriste u Evropskoj uniji sprovedemo. To će biti bolje za nas kako bi donijeli što kvalitnije propise, pravilnike, odluke, odnosno ono što se konkretno tiče građana. Očekujemo da će u naredne dvije godine kompletan ovaj projekat imati svoj pravi smisao”, kazao je Stjepanović.

 

Tomislav Stjepanovic2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donošenjem pravnog akta o uključivanju javnosti i civilnog društva u postupku kreiranja javnih politika Stjepanović je kazao da je to jedna i od mjera koju predviđa Srednjoročni program priroriteta u Brčko distriktu BiH u procesu evropskih integracija za razdoblje 2015 – 2020. godinu.

 

Značajnost praćenja pozitivnih praksi iz EU

 

“Da bi ušli u EU moramo pratiti njihove pozitivne prakse. Na ovaj način Vlada Distrikta pokazala je da ima namjeru da se putem web stranice uključi što širi krug institucija, fizičkih i pravnih osoba kako bi kroz postupak “konsultacija” i nadzora imali mogućnost da predlažu rješenja. Ovo je jedna novina u samoj izradi propisa i drugih akata”, kazao je Stjepanović.

 

Osnovni cilj projekata je jačanje kapaciteta i znanja državnih službenika kako bi se razvila sposobnost vladinih institucija za učinkovito uključivanje u politički dijalog.

 

Korisnici projekta „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u Bosni i Hercegovini“ (CBGI) su Vijeće ministara BiH, entitetske vlade i Vlada Distrikta Brčko. Iako pozvane, Vlada Federacije BiH i Vlada RS još nisu uzele učešće u projektu.

 

Web aplikacija "eKonsultacije" razvijena je u okviru projekta koji finansira Evropska unija u iznosu od 297,820.00 eura iz sredstava IPA 2012: Program za BiH u okviru IPA komponente tranzicione pomoći i izgradnja institucija.

Copyright (c) 2006-2020 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com