Menu

Neophodan novi Zakon o radu u Distriktu i njegova harmonizacija sa EU Istaknuto

radnik ilustracijaZahvaljujući Sindikatu u BiH entiteti u Bosni Hercegovini (BiH) uspjeli su donijeti novi Zakon o radu kako bi se poboljšala prava i uslovi radnika, ali i harmonizovao sa zakonima iz Evropske unije (EU).

 

O novom Zakonu o radu za područje Brčko distrikta BiH se još uvijek šuti. Sindikat Brčko distrikta BiH je sve glasniji kako bi se otvorio dijalog između institucija kako bi novi Zakon o radu bio usvojen i u ovoj lokalnoj zajednici.

 

Brčanski Sindikat: Nastaviti sa pritiskom da se usvoji novi Zakon o radu

 

Ilija Kalajdžić, sekretar Sindikata Brčko distrikta BiH kazao je da nastavljaju sa pritiskom i na formiranu novu Vladu Brčko distrikta BiH kako bi se usvojio Zakon o radu i regulisala prava radnika koja se često krše.

 

"Mi želimo da izvršimo dodatni pritisak na novu Vladu Distrikta da jača kapacitete socijalnih partnera, prije svega udruženja poslodavaca, sindikata i predstavnika Vlade da Ekonomsko-socijalni savjet dobije punu svoju ulogu i funkciju, a to sve je vezano i sa Akcionim planom za sprovođenje mjera iz Reformske agende za BiH za period 2015-2018. godina. Prema Agendi mi smo trebali još u drugom kvartalu donijeti novi Zakon o radu u Distriktu. Entiteti su to već uradili, a evo nama istiće i četvrti kvartal i na tom planu nismo ništa uradili. Ovo je poruka i udruženju poslodavaca i Vladi Distrikta da radimo na donošenju novog Zakona o radu u Distriktu da bi harmonizovali neke institute prema entitetskim zakonima", kazao je Kalajdžić.

 

U postojećem Zakonu o radu mnoge nedorečenosti

 

Ilija Kalajdzic info dec 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U postojećem Zakonu o radu dosta ima nedorečenih stvari, kazao je Kalajdžić.

 

"Kao naprimjer, nemamo otpremnine za odlazak u penziju u realnom sektoru, uopšte nemamo kategorije minulog rada, pitanje porodiljskog odsustva, mobinga i niz drugih instituta koje treba ugraditi u naš zakon koji je nedorečen, iako je on do sada u pet navrata vršio svoje izmjene i dopune mi u Sindikatu imamo prečišćen tekst i ponudili smo socijalnim partnerima i novi tekst Opšteg kolektivnog ugovora , također ovdje nemamo", kazao je Kalajdžić.

 

U Distriktu se krše mnoga prava radnika

 

U Distriktu se krše mnoga prava radnika, kazao je Kalajdžić i tome konačno treba stati u kraj.

 

"Mi u Distriktu ne treba da tajimo, nažalost imamo radno vrijeme osam sati koje u praksi traje po 12 ili više sati, radi se subota i nedelje i sl.. Mi tome moramo stati u kraj. Legalno se krši i krše radnička prava zbog toga što nemamo provedenih propisa, nemamo Kolektivnog ugovora. U realnom sektoru nismo uspjeli zbog toga da formiramo sindikalne organizacije koje će biti potpisnice Kolektivnih ugovora i ugovora o radu gdje bi na taj način poslodavci bili primorani da poštuju zakon, odnosno 40 sati radne sedmice, tj. radno vrijeme od 8 sati. Mi smo pružili ruku Vladi i Udruženju poslodavaca Brčko distrikta BiH da zajedno radimo i riješimo probleme, želimo da donesemo novi Zakon o radu, da bude harmonizovan sa entitetskim zakonima, ne tražimo veća prava, nego da radnici u Distriktu imaju ista ili približno ista prava kao i radnici u entitetima, a onda ćemo raditi na tome zajedno sa socijalnim partnerima na donošenju provedbenih propisa tj. Opšteg kolektivnog ugovora", Kazao je Kalajdžić.

 

Vlast u Distriktu neće moći zaobići Zakon o radu

 

Zatupnik u Skupštini Brčko distrikta BiH Sead Softić kazao je da Zakon o radu niti jedna entitetska vlada, ali i Vlada Brčko distrikta BiH neće moći izbjeći.

 

Sead Softic zastupnik Skupstina Distrikta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"SDA BiH je među prvima koja je maksimalno radila kako bi bila usvojena Reformska agenda od Vijeća ministara BiH, entitetskih vlada, ali i Vlade Brčko distrikta BiH. Naravno, usvajanjem Reformske agende svjesni smo da se radi jednom od najbitnijih zakona. Mi u Brčkom smo svjesni da Zakon o radu niti jedna entitetska vlada, ali i Vlada Brčko distrikta BiH neće moći izbjeći kao što nisu mogle ni države u regionu koje nisu članice EU, a žele da idu putem EU. Entitet Federacije BiH već je uradio dobar dio aktivnosti. Nakon lokalnih izbora i Brčko distrikt BiH će raditi na realizaciji harmonizacije Zakona o radu prema Reformskoj agendi. Distrikt je uvijek bio lider evropskog puta, i u cilju što bržeg i efikasnijeg puta u novom sazivu Vlade Distrikta formirano je i Odjeljenje za evropske integracije koje će zajedno za drugim odjeljenjima, siguran sam, ponuditi kvaliteno rješnje, a prema obavezama iz Reformske agende", kazao je Softić.

 

Zavod za zapošljavanje: Zaštititi radnička prava

 

Vlado Jevtić, direktor Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH kazao je da je Zakon o radu najznačajniji pravni akt koji reguliše prava, obaveze radnika i poslodavaca i zbog značajnih promjena na tržištu rada potrebno je pristupiti izmjenama postojećeg zakona.

 

Vlado Jevtic dir ZZZ Brcko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Mi imamo Zakon o radu, ali u međuvremenu desile su se značajne promjene na tržištu rada i moj lični stav je da se treba pristupiti izmjenama postojećeg zakona ili eventualno izradi potpuno novog Zakona o radu koji će pratiti savremena kretanja na tržištu rada. Obzirom da Zavod za zapošljavanje predstavlja najznačajnijeg posrednika na tržištu rada, te da je za nas Zakon o radu osnovni dokument kojeg se pridržavamo, mi ćemo pružiti svu neophodnu pomoću u cilju izrade što kvalitetnijeg Zakona o radu kako bi se otklonili postojeći nedostaci i uvele određene novine koje su već dale rezultata u zemljama u okruženju. Potrebno je sagledati rješenja koja su se već počela koristiti i koja su se pokazala kao dobra u praksi na tržištima koja su slična našem, a to su prije svega zemlje bivše Jugoslavije, ali također i usvojiti pojedina rješenja iz zemalja Evropske unije koja su realno primjenjiva kod nas, a sve u cilju što bolje i kvalitetnije zaštite radničkih prava s jedne strane, ali i lakšeg poslovanja poslodavaca", kazao je Jevtić.

 

Građani najviše oštećeni

 

Benjamin Tahto je trenutno nezaposlen i kaže da se i zakon koji postoji u Distriktu uopšte ne primjenjuje i da poslodavci uglavnom imaju neka svoja interna pravila.

 

"Moje iskustvo govori da Zakon o radu koji postoji skoro da se ne primjenjuje nikako. Poslodavci koriste neke lične interne pravilnike koji odstupaju od svih ljudskih prava. Definitivno je potrebna promjena i da se uvede novi Zakon o radu, ali zakon koji bi bio blizak sa zakonu u EU", kazao je Benjamin.

Copyright (c) 2006-2020 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com