Menu

Danas zastupnici Distrikta u skupštinskim klupama Istaknuto

Skupstina-Brcko-distrikta-usvojeni-amanmani-gradonacelnika-642x336Zastupnici Skupštine Brčko distrikta BiHi danas će u 10 sati nastaviti sa 16. redovnom sjednicom i tačkom vezanoj za naplatu akciza od strane Poreske uprave Brčko distrikta BiH. Nakon toga održati će se i 17. redovna sjednica na kojoj se nalazi 12. tačaka dnevnog reda.

 

Kompletan dnevni red 17. redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH možete pogledati u prilogu.

 

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 15. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O BUDŽETU BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA U BRČKO DISTRIKTU BiH – drugo čitanje (prijedlog Kluba poslanika SNSD-a)
 5. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O SADRŽAJU LISTE LIJEKOVA KOJI NISU NA ESENCIJALNOJ LISTI LIJEKOVA ZA POTREBE KORISNIKA STALNE OSNOVNE NOVČANE POMOĆI BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac gradonačelnik
 6. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O SUFINANSIRANJU DIJELA TROŠKOVA LIJEKOVA S ESENCIJALNE LISTE LIJEKOVA ZA OSIGURANIKE BRČKO DISTRIKTA BiH – KORISNIKE STALNE OSNOVNE NOVČANE POMOĆI - izvjestilac gradonačelnik
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA ULICE U STAMBENOM NASELJU ČAĐAVAC - izvjestilac gradonačelnik
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA KRAKA ULICE HASANA KJAFIJE PRUŠČAKA U STAMBENOM NASELJU BROD - izvjestilac gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE U MZ SEONJACI - izvjestilac gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA NEKATEGORISANOG PUTA NA LOKALITETU GNJIDAVICA 2 U MZ BREZOVO POLJE -  izvjestilac gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU BEZBJEDNOSTI ZA PERIOD JANUAR – JUNI 2017. GODINE – izvjestilac šef Policije
 12. RAZMATRANJE INFORMACIJE – PREPORUKE PRAVOBRANILAŠTVA BRČKO DISTRIKTA BiH, BROJ: R-205/17 OD 28. 09. 2017. GODINE  - izvjestilac pravobranilac

 

 

 

Copyright (c) 2006-2018 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com