Menu

Selim Karamehić: Negativna ocjena mogla bi biti automatski razlog za smjenu sudije ili tužioca Istaknuto

v5Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) BiH uz pomoć eksperata Evropske komisije (EK) ponovo je pokrenulo pitanje reformiranja bh. pravosuđa. U proteklih nekoliko mjeseci članovi VSTV-a pripremili su radni materijal za donošenje novog zakona o VSTV-u.

 

 

To je i bio povod za razgovor s članom Predsjedništva VSTV-a Selimom Karamehićem.

 

- Predviđeno je zaista dosta novina. Ono što najviše interesira javnost jesu novi sastav, struktura i nadležnosti Vijeća, promjena pravila u imenovanju sudija i tužilaca, kao i promjene u vođenju disciplinskih postupaka - kaže nam Karamehić.

 

Učešće vlasti

 

On ne podržava opciju da ministarstva s bilo kojeg nivoa učestvuju u radu VSTV-a ili pravosuđa.

 

- Jače učešće izvršne vlasti u radu Vijeća u vidu ministra pravde ili nekog izaslanika diralo bi u nezavisnost pravosuđa. Čini mi se da neki ljudi baš najbolje ne shvataju podjelu na izvršnu, zakonodavnu i sudsku vlast. Mislim da smo svi stava da treba zaštititi bh. pravosuđe od uticaja politike. Postoji opasnost od preplitanja i uplitanja izvršne vlasti u rad VSTV-a, a time i u kompletan sistem pravosuđa. Dakle, Ministarstvo pravde BiH, kao ni izvršna vlast, nema šta tražiti u sastavu VSTV-a - stava je Karamehić.

 

Dodaje da su izbor i imenovanje sudija i tužilaca djelimično tretirani i u izmjenama Poslovnika VSTV-a, ali i u radnom materijalu novog zakona.

 

- Suština je da se pravosuđe treba otvoriti. Radi se na uvođenju kombinacije otvorenog i zatvorenog ili karijernog sistema. Otvoreni sistem znači da se pravosuđe otvori i prema ljudima koji ne radi u sudovima i tužilaštvima da oni mogu konkurisati pod jednakim uslovima. Istovremeno, kroz karijerni sistem treba osigurati da samo najkvalitetniji kadrovi dobiju priliku da budu promovirani na viši nivo - pojašnjava Karamehić.

 

Prema njegovim riječima, cilj je imati i što manje kritika na biranje kandidata.

 

- Jednostavno, želimo napraviti selekciju, da u pravosuđe uđu samo najkvalitetniji kadrovi. Što se tiče disciplinske odgovornosti, malo smo preciznije uredili proceduru, jer nam trenutni Zakon o VSTV-u ne omogućava neku širinu. Ali smo u novom zakonu predvidjeli da će postojati prvostepena i drugostepena disciplinska komisija i da VSTV neće odlučivati po žalbama, nego će se moći tražiti i sudska zaštita. Proširen je i spisak disciplinskih prekršaja, a čak smo predvidjeli da se, osim disciplinske sankcije, uvede i obavezna edukacija - kaže Karamehić.

 

Poseban projekt

 

Kako dalje objašnjava, prijedlog VSTV-a predviđa uvođenje negativne ocjene za rad kao osnova za pokretanje postupka.

 

- Ako neki sudija ili tužilac iz neopravdanih razloga ostvari lošu ocjenu za svoj rad, pokretat će se disciplinski postupak. U tom postupku odlučit će se o njegovom eventualnom razrješenju s dužnosti. Do sada negativna ocjena nije bila definirana kao disciplinski prekršaj i to su neke mane trenutnog zakonskog rješenja. Možda će se novim zakonom predvidjeti da će negativna ocjena biti automatski razlog za razrješenje. Mislim da u Sloveniji i Crnoj Gori postoji takva praksa – naglasio je Karamehić.

 

Kao poseban projekt uporedo s novim zakonom o VSTV-u ide i priprema novog sistema finansijskih izvještaja za sudije i tužioce.

 

- Prema onome što su nam predstavili eksperti koji su pomagali u rješavanju ovog pitanja, radi se o potpuno novom sistemu finansijskih izvještaja, ne samo u bh. pravosuđu nego u BiH uopće. Do sada se izvještaj predavao VSTV-u do kraja juna tekuće godine, u njemu su se navodili podaci o sudiji ili tužiocu, bračnom partneru, zatim podaci o plati i prihodima nosioca funkcije i bračnog druga, eventualnim kreditima, pokretnoj i nepokretnoj imovini. Sada se ovim prijedlogom otišlo dalje i taj finansijski karton dosta je proširen, detaljniji je - istakao je Karamehić.

 

Prema njegovim riječima, novi sistem obavezuje sudiju ili tužioca da dostavi podatke o svojoj imovini, svim prihodima i rashodima, i to ne samo za sebe nego i za svog bračnog druga i djecu s kojima živi u domaćinstvu, pa čak i za druge osobe ako žive u istom domaćinstvu.

 

- Predviđene su i provjere, i to formalne, redovne i vanredne. Formalne su one koje provodi VSTV, redovne će se vršiti po sistemu slučajnog uzorka, a vanredne će se primjenjivati ako se ustanove neke nepravilnosti. Za sve nepravilnosti bit će nadležan disciplinski tužilac koji će provoditi postupak. Sudija ili tužilac morat će prijavljivati svaki trošak veći od 5.000 KM - pojasnio je Karamehić.

 

Američki savjetnik

 

Ambasada SAD u BiH predložila je da se angažira američki savjetnik u VSTV-u, ali i Tužilaštvu BiH.

 

- Prema materijalima koje smo imali na sjednici Vijeća, dilema je bila da li će taj savjetnik imati neku operativnu funkciju ili će samo biti savjetodavna uloga. U smislu pomoći tužiocima u Tužilaštvu BiH. Vijeće je zauzelo stav da to može biti samo savjetodavna uloga, posebno u slučajevima organiziranog kriminala i korupcije, dakle tim nekim krupnim predmetima. Vijeće je odobrilo saradnju, ali bez operativnog rada.

 

V. d. glavnog tužioca BiH Gordana Tadić prihvatila je taj sporazum o saradnji. Što se tiče američkog savjetnika u VSTV-u, mi već imamo stalnog savjetnika i predstavnika EU. On sjedi s nama na sjednicama Vijeća, prati i pomaže nam. To je, prema meni, prihvatljivo i ne vidim razloga za različite špekulacije - ističe Karamehić.

 

Vraćanje povjerenja

 

- Smatramo da sve ovo moramo uraditi kako bismo vratili povjerenje građana u bh. pravosuđe. Ovo je jedan od koraka u tom smjeru – potcrtava naš sagovornik.

 

https://avaz.ba

Copyright (c) 2006-2018 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com