Menu

Od polovine 2019. godine puna transparentnost finansija sudija i tužilaca Istaknuto

sudij87Usvajanjem Pravilnika o podnošenju, provjeri i obradi finansijskih izvještaja sudija i tužilaca i Obrasca finansijskog izvještaja, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) od 1. januara 2019. godine uvodi visoke standarde vezane za transparentnost finansija sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini.

 


Pravilnikom se uvodi elektronsko podnošenje, provjera i obrada finansijskih izvještaja, čime se postupak pojednostavljuje i čini efikasnijim, kako za nosioce pravosudnih funkcija koji imaju obavezu dostavljanja ovih informacija i za VSTV BiH u smislu njihove provjere, tako i za javnost zainteresovanu za finansijske podatke o sudijama i tužiocima.

 

U skladu sa Pravilnikom, svaki sudija i tužilac mora u roku od 30 dana po stupanju na dužnost dostaviti informacije o svojim, kao i finansijama članova svog domaćinstva (supružnik i djeca), dok sudije i tužioci koji su već na dužnosti moraju ažurirati navedene informacije prilikom izvještavanja za prethodnu kalendarsku godinu najkasnije do 31. marta tekuće godine.

 

Pored podataka o svojim i prihodima članova domaćinstva, sudije i tužioci moraju navesti detaljne informacije o načinu i vremenu sticanja nekretnina i vozila, svojine na pokretnostima vrijednosti veće od 5.000 KM, sredstvima u banci, polici osiguranja i drugim ulaganjima i rashodima preko navedenog iznosa.

 

Takođe, sudije i tužioci moraju navesti poklone i donacije u vrijednosti preko 25 KM koje su vezane za obavljanje dužnosti sudije ili tužioca, kao i podatke o poklonima i donacijama primljenim u privatnom svojstvu ukoliko iznos prelazi 500 KM ili 1.000 KM ukupne godišnje vrijednosti.

 

S druge strane, VSTV BiH vrši provjeru ovih informacija kroz formalne, redovne i vanredne provjere. Formalne provjere se odnose na blagovremenost dostavljanja i potpunost ispunjavanja finansijskog izvještaja, dok se redovnom provjerom utvrđuje postojanje balansa između finansijskog priliva i odliva. Vanredna provjera se provodi kada se utvrdi postojanje finansijskog disbalansa i u tim slučajevima se mogu tražiti i dodatne informacije od drugih institucija. U okviru vanrednih provjera, jednom godišnje, vrši se i provjera, nasumičnim odabirom, najmanje 10 posto podnesenih finansijskih izvještaja.

 

Ukoliko se uoče nepravilnosti o njima se obavještava Ured disciplinskog tužioca. Kada je riječ o nepravilnostima koje se mogu kvalifikovati kao krivično djelo iste se upućuju i nadležnom tužilaštvu, a u slučaju prikrivanja imovine, obaveza, prihoda ili rashoda i nadležnom poreskom organu.

 

S obzirom na opredijeljenost VSTV-a BiH za punu transparentnost pravosuđa Bosne i Hercegovine i uvažavajući interes javnosti za finansijske podatke nosilaca pravosudnih funkcija, novi elektronski sistem će omogućiti objavljivanje finansijskih izvještaja sudija i tužilaca na web stranici VSTV-a BiH, uz izuzimanje ličnih podataka.

 

Do uspostave navedenog sistema, sudije i tužioci će finansijski izvještaj dostavljati u štampanoj formi, koji će javnosti biti dostupni na zahtjev, u skladu sa zakonima o zaštiti ličnih podataka i slobodi pristupa informacijama.

 

Iz VSTV-a u saopćenju za javnost podsjećaju da je novi koncept finansijskog izvještavanja sudija i tužilaca rezultat implementacije preporuka Stručne analize (Peer Review) ekspertne misije Evropske komisije „Lični finansijski izvještaji u pravosuđu i njihova provjera", a realiziran je u saradnji sa ekspertima USAID-ovog Projekta pravosuđa u Bosni i Hercegovini.

 

/agencije/

Copyright (c) 2006-2018 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com