Menu

Porasli troškovi obezbjeđenja političara: Stotine hiljada KM za prekovremene sate Istaknuto

vozni-park-političaraOsim rasta prekovremenih sati, porasli su i putni troškovi

 

 

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u BiH svake godine iz budžeta dobije novac za finansiranje osiguranja VIP osoba i objekata. Najčešće je riječ o političarima kao što su članovi Predsjedništva BiH, predsjedavajući i ministri u Vijeću ministara, predsjedavajući i zamjenici domova Parlamentarne skupštine BiH itd.

 

No, državni revizori su utvrdili da su u prošloj godini porasli ovi troškovi, pogotovo kada je riječ o prekovremenim satima.

 

„Zaključno sa 31.12.2017. godine Direkcija je na ime prekovremenog rada isplatila ukupno 446.768 KM", navodi se u izvještaju Ureda za reviziju institucija BiH koji je obuhvatio rad Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u BiH u 2017. godini.

 

Kao posljedica velikog broja ostvarenih prekovremenih sati navode se vanredne situacije koje su zahtijevale dodatan angažman policijskih službenika iz Sektora za osiguranje VIP osoba i objekata. Kao doprinos velikom broju prekovremenih sati u Direkciji navode i kadrovsku nepopunjenost navedenog sektora.

 

Osim isplata za prekovremene sate, porasli su i putni troškovi.

 

U 2017. godini na ime putnih troškova realizovana su preko dva miliona KM (u zemlji 548.722 KM i u inostranstvu 1.540.449 KM) i u odnosu na 2016. godinu izdaci su veći za 102.207 KM.

 

„Putovanja se odnose na razne konferencije i seminare, ali i značajan dio istih se odnosi na praćenje VIP osoba kojima se pruža usluga fizičke i tehničke zaštite, kao i osoba koje se posebno štite u skladu sa zaključcima Vijeća ministara BiH", naveli su revizori.

 

Uvidom u određen broj putnih naloga utvrđeno je i da se pravdanje jednog dijela putnih naloga ne vrši u propisanom roku, ali se uprkos tome izdaje putni nalog za sljedeće putovanje te vrši isplata akontacija, iako se prethodni putni nalog nije opravdao.

 

„Također, u određenom broju slučajeva, isplaćena akontacija za putovanja koja nisu realizovana zadržavana je do sljedećeg putovanja, iako je korisnik istog dužan izvršiti povrat akontacije u blagajnu odmah ili najkasnije u roku od sedam dana. Tako imamo slučajeve da su zaposleni izvršili pravdanje putnih naloga iz aprila i septembra 2017. godine u januaru 2018. godine, što za posljedicu ima zadržavanje primljenih akontacija, odnosno finansijskih sredstava, tokom godine. Navedeno u značajnoj mjeri otežava praćenje putnih troškova. Iznos neopravdanih akontacija na 31.12.2017. godine iznosio je 136.640 KM", naveli su državni revizori.

 

Autor: A. Džano/Fokus.ba

Copyright (c) 2006-2018 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com