Menu

baner for web jpg

Skupština Distrikta: Odobreno kreditno zaduženje za "Luku" Brčko Istaknuto

Foto 1  sjednica SkupštinePoslanici Skupštine Brčko distrikta usvojili su u nastavku 42. redovne sjednice, održane u srijedu 13. marta 2019. godine, Nacrt zakona o planiranju, projektovanju i razvoju Brčko distrikta BiH u prvom čitanju. O Nacrtu ovog zakona bit će sprovedena javna i stručna rasprava koja će prema usvojenoj Odluci biti održana u Skupštini u utorak 19. marta u 17 sati i u srijedu 20. marta u 13 sati.

 

 

Podržan je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i građenju, u prvom čitanju, na prijedlog poslanika Uroša Vojnovića.

 

Skupština je usvojila Zakon o službenicima i namještenicima u Skupštini Brčko distrikta BiH kao i program rada Vlade Brčko distrikta za 2019. godinu kojim se, između ostalog, predviđa donošenje 56 zakona među kojima je novi zakon o radu, novi zakon o budžetu koji će omogućiti programsko budžetiranje, kao i set zakona koji se tiče izvora električne energije i energetske efikasnosti.

 

Usvojen je izvještaj o sprovedenoj proceduri za izbor kandidata za članove Nadzornog odbora JZU "Zdravstveni centar" Brčko i Odluka kojom se u nadzorni odbor ove ustanove imenuju Franjo Stjepanović, iz reda državnih službenika zaposlenih u organima uprave, Emir Hajdarević, iz reda zaposlenih u Fondu i Tanja Blagojević iz reda korisnika zdravstvenih usluga.

 

Poslanici su usvojili izvještaj o radu Direkcije za finansije Brčko distrikta u 2018. godini a razmatran je i Zaključak o realizaciji kapitalnih projekata kojim je zadužena Vlada Brčko distrikta da u roku od 15 dana identifikuje probleme u realizaciji kapitalnih projekata s aspekta zakonskih propisa i organizacije poslova i da Skupštini dostavi izvještaj s prijedlogom izmjena i dopuna propisa kojim će se omogućiti efikasnija realizacija kapitalnih projekata. Odjeljenje za javne poslove i Odjeljenje za komunalne poslove zaduženi su da u saradnji s javnim preduzećima u roku od 60 dana predlože rješenja koja će omogućiti efikasniju realizaciju kapitalnih projekata. Skupština će prilikom konačnog usvajanja budžeta za 2019. godinu dati prioritet projektima za koje je obezbijeđena projektno-tehnička dokumentacija i za koje su riješeni imovinskopravni odnosi, navodi se u Zaključku.

 

Nakon 42., Skupština Brčko distrikta započela je 43. redovnu sjednicu na kojoj je razmatrana i usvojena Odluka o zaduženju Brčko distrikta BiH po projektu „Luka Brčko" u iznosu od 10 miliona eura s kamatnom stopom od jedan posto, rokom otplate od petnaest godina i grejs periodom od tri godine. Usvojen je Zaključak kojim Skupština zadužuje Vladu Brčko distrikta BiH da s Evropskom bankom za obnovu i razvoj pokrene pregovore oko produženja grejs perioda. Također, Vlada je zadužena da od predstavnika Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove, Direkcije za finansije, Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu, Odjeljenja za javni registar, Odjeljenja za javne poslove, Odjeljenja za komunalne poslove i predstavnika javnih preduzeća „Komunalno Brčko" i „Luka Brčko" formira Koordinaciono tijelo koje će pratiti pripremu projekta „Luka Brčko" i o tome izvještavati nadležne skupštinske komisije svakih petnaest dana.

 

Razmatran je i u prvom čitanju usvojen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i građenju na prijedlog poslanika Eseda Kadrića a otvorena je i rasprava o Nacrtu zakona o radu koja će biti nastavljena u petak 15. marta 2019. godine u 13 sati.

Copyright (c) 2006-2018 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com