Menu

BF0DF8D7 698E 4208 84D6 5133D35205E8

D4038CA4 5DB4 486D 9106 CF614A9BD4AE

AF911058 A99A 4A2B B585 D6B867B1F75E

 

TIBIH Prijavi Korupciju 728x90 A 01

Ahmetbašić Mirsad iz Brčkog oslobođen optužbe da je počinio krivično djelo ratni zločin Istaknuto

tuz888Apelacioni sud Brčko distrikta BiH, u krivičnom predmetu protiv optuženog Ahmetbašić Mirsada zv. „Žućo“ iz Brčkog, zbog krivičnog djela Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. preuzetog Krivičnog zakona SFRJ, nakon javne sjednice vijeća održane 28.02.2019. godine, na osnovu odredbe člana 313. Zakona o krivičnom postupku Brčko distrikta BiH, donio je presudu kojom se odbija kao neosnovana žalba Tužilaštva Brčko distrikta BiH i potvrđuje u oslobađajućem dijelu presuda Osnovnog suda Brčko distrikta BiH broj 96 0 K 093473 18 K 2 od 17.07.2018. godine (stav II tačka 3. izreke presude), kojom je optuženi Ahmetbašić Mirsad zv. „Žućo“ iz Brčkog oslobođen od optužbe da je počinio krivično djelo – Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. preuzetog Krivičnog zakona SFRJ.

 


Istom presudom Apelacionog suda Brčko distrikta BiH, na osnovu odredbe člana 310., a u vezi sa članom 284. tačka c. Zakona o krivičnom postupku Brčko distrikta BiH, uvažene su žalbe branilaca optuženog i navedena presuda Osnovnog suda Brčko distrikta BiH, u osuđujućem dijelu (stav I tačka 1. i 2. izreke presude), kojom je optuženi zbog krivičnog djela – Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. preuzetog Krivičnog zakona SFRJ, oglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora od 1 (jedne) godine u koju se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, preinačena je tako što je optuženi Ahmetbašić Mirsad zv. „Žućo“ iz Brčkog oslobođen od optužbi.


Na osnovu člana 198. stav 2. Zakona o krivičnom postupku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine oštećeni S. M. i S. B. su sa imovinsko pravnim zahtjevom upućeni na parnični postupak.


U obrazloženju svoje odluke, ispitujući pravilnost i zakonitost prvostepene presude u onom dijelu u kojem se pobija žalbama Tužilaštva i branilaca optuženog, Apelacioni sud je naveo da provedeni dokazi na glavnom pretresu ne pružaju dovoljan osnov za utvrđenje da je optuženi Ahmetbašić Mirsad, izvan svake razumne sumnje, počinio radnje koje mu se optužnicom stavljaju na teret i da je prvostepeni sud stoga pravilno postupio kada je optuženog oslobodio od optužbe da je počinio radnje opisane u stavu II tački 3. izreke prvostepene presude, odnosno, da je nepravilno postupio kada je optuženog oglasio krivim da je počinio radnje opisane u stavu I tačka 1. i 2. izreke prvostepene presude, kojim radnjama bi počinio krivično djelo Ratni zločin protiv zarobljenika iz člana 144. preuzetog Krivičnog zakona SFRJ.


Podsjećamo, prvostepenom presudom Osnovnog suda Brčko distrikta BiH (stav I tačka 1. i 2. izreke presude), optuženi Ahmetbašić Mirsad oglašen je krivim da je za vrijeme oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini, na teritoriji predratne opštine Brčko, suprotno pravilima Međunarodnog humanitarnog prava i odredbama člana 3. stav 1. tačka a) i c) III Ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima od 12.8.1949.godine, kao pripadnik 108. brigade HVO za Bosansku Posavinu Armije R BiH, u više navrata vršio akte psihičkog i fizičkog zlostavljanja dvojice zatvorenih vojnih lica srpske nacionalnosti (oštećeni) koja je obezbeđivao kao stražar u logoru koji se nalazio u hladnjači rasadnika “Okrajci” koji je u mirnodopsko vrijeme bio u sastavu D.P. Šumarstvo ”Majevica” Lopare, radna jedinica

Brčko, u Gornjem Rahiću, pri tome nanoseći im teške duševne patnje, ponižavanja, povređivanja tjelesnog integriteta i zdravlja i povrede ličnog dostojanstva.


Istom presudom (stav II tačka 3. izreke presude) optuženi Ahmetbašić Mirsad oslobođen je od optužbe da je na srpski praznik Vidovdan, dana 28.06.1992. godine, u više navrata zlostavljao dvojicu zatvorenih vojnih lica srpske nacionalnosti (oštećene) na način da ih je tog dana udarao zbog čega su gubili svijest, a u više navrata istog dana otključao prostoriju u kojoj su bili zatvoreni i omogućio drugim NN licima da ih zlostavljaju .

Copyright (c) 2006-2020 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com