Menu

Pravosuđe na bh. način: Građanima pokazivali zadnjice, nazivali ih kravama, tukli se po kafanama... Istaknuto

pppii"Šta me ti gledaš debela kravo, vidi na šta ličiš?!" - ukoliko mislite da su ovo riječi nekog od učesnika reality programa iz susjedne Srbije grdno se varate. Ovim riječima se, prema navodima Ureda disciplinskog tužioca VSTV-a, jedan bh. sudija obratio sugrađanki nakon čega je svukao trenerku i donji veš te joj, vjerovali ili ne, pokazao zadnjicu.

 

 


Bosanskohercegovačko pravosuđe posljednjih mjeseci našlo se na udaru brojnih kritika, kako samih nositelja pravosudnih funkcija tako i stručne javnosti, ali i predstavnika međunarodne zajednice.

 

Najžešće kritike upućene su na rad Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) Bosne i Hercegovine koje se očito pokazalo nesposobnim da odgovori na savremene izazove bh. društva i omogući uspostavu pravne države.

 

VSTV BiH sve više je na udaru kritika zbog relativno blagog pristupa kada je riječ o izricanju disciplinskih mjera sudijama, tužiocima i ostalim pravosudnim uposlenicima, a kojima uglavnom izriče javne opomene ili umanjenje plaće u određenom vremenskom periodu.

 

Informativni portal Klix.ba je tim povodom izdvojio nekoliko konačnih odluka VSTV-a BiH u disciplinskim postupcima, a koje na najbolji način govore o tome u kakvom se stanju nalazi bh. pravosuđe.

 

Sutkinja "S. Dž. se osjeća ludo" u kafani o kojoj sudi:

 

Sutkinja Općinskog suda (...) S. Dž. odgovorna je što je kao postupajuća sutkinja u predmetu iniciranom po tužbi tužioca D. S. protiv tužene općine (...) radi poništenja ugovora o zakupu poslovnih prostorija u ulici S. H. M. broj 1. u ... (tzv. "...") i isplate novčanih sredstava, nakon što je ispitala tužbu i poduzela procesne radnje koje prethode održavanju pripremnog ročišta, zbog čega joj je moralo biti poznato ko su stranke u sudskom postupku, šta je predmet spora i kakve procesne zahtjeve stranke ističu, svjesna postojanja obaveze da se kao sutkinja treba ponašati na način da održava i unapređuje povjerenje javnosti i stranaka u svoju nepristrasnost, u dane: 3.8., 13.8., 14.8. i 4.9. 2016. godine, posjetila navedeni ugostiteljski objekt u privatnoj režiji i u društvu prijatelja, nakon čega su na društvenoj mreži Facebook javno objavljene fotografije tužene s prijateljima i statusi sadržaja: "S. Dž. se osjeća fantastično ... u ..." i "S. Dž. se osjeća ludo... u ...", čime je po donošenju presude kojom je u potpunosti usvojila tužbeni zahtjev tužioca, kod suprotne strane u sudskom postupku izazvala sumnju u svoju nepristrasnost i integritet.

 

Izrečena disciplinska mjera VSTV-a BiH: Javna opomena

 

Sutkinja sudila sinu svoje tetke, nikoga nije obavijestila o srodstvu:

 

Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH podnio je dana 9. maja 2018. godine disciplinsku tužbu, protiv tužene VB, sutkinje Općinskog suda u (...). U tužbi je navedeno da je tužena u periodu od 16. maja 2013. godine do 18. maja 2014. godine postupala u dva predmeta Općinskog suda do njihovog okončanja, uprkos činjenici da je optuženi, odnosno osuđeni u navedenim predmetima bio njen rođak (sin njene tetke), propustila obavijestiti predsjednika suda o navedenom srodstvu, smatrajući da ne postoje razlozi za njeno izuzeće od postupanja u smislu člana 39. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, kojim je propisano u kojim situacijama sudija ne može obavljati sudijsku dužnost, iako svjesna da srodstvo sudije sa strankom u postupku kod svakog objektivnog posmatrača može izazvati sumnju u nezavisnost i nepristrasnost suda u postupku odlučivanja te je tužilac predložio utvrđivanje disciplinske odgovornosti tužene za disciplinski prekršaj.

 

Izrečena disciplinska mjera VSTV-a BiH: Javna opomena

 

Sutkinja više od dvije godine nije radila na predmetima, nastupila zastara:

 

Utvrđuje se da je tužena R. Dž., sutkinja Kantonalnog suda (...), odgovorna što je u periodu od 29. jula 2015. godine do 23. augusta 2017. godine, postupajući kao sudija izvjestilac Kantonalnog suda (...) propustila posvetiti dužnu pažnju prioritetnom rješavanju predmeta br. 27 0 K 023835 15 Kž 2, 32 0 K 228574 15 Kž i 32 0 K 227889 16 Kž, radi sprečavanja nastupanja zastare krivičnog gonjenja, olako držeći da do zastare neće doći, i to:

 

1. u predmetu, broj: 27 0 K 023835 15 Kž 2 koji je u Kantonalnom sudu u (...) zaprimljen na postupanje po žalbi i dodijeljen tuženoj u rad dana 29.7.2015. godine, u kojem je kao rok za izradu odluke određen 21.11.2015. godine, a apsolutna zastarjelost krivičnog gonjenja nastupala sa danom 12.3.2017. godine, izostankom dužne pažnje kontrolisanja zastare, pouzdajući se da je predmet prema planu rješavanja predviđen za IV kvartal 2017. godine, propustila preduzeti bilo kakvu radnju na okončanju predmeta sve do 13.10.2017. godine, kada je predmet iznijela na sjednicu vijeća, održanu 7 (sedam) mjeseci po nastupanju zastare na kojoj je vijeće donijelo odluku kojom se preinačava prvostepena presuda i odbija optužba, jer je nastupila apsolutna zastarjelost krivičnog gonjenja,

 

Dakle, u periodu od 2 (dvije) godine i 2 (dva) mjeseca nije postupala u predmetu, što je imalo za posljedicu nastupanje apsolutne zastarjelosti krivičnog gonjenja;

 

2. u predmetu broj: 32 0 K 228574 15 Kž, koji je u Kantonalnom sudu u … zaprimljen na postupanje po žalbi i dodijeljen tuženoj u rad dana 16.10.2015. godine, u kojem je kao rok za izradu odluke određen 8.2.2016. godine, a apsolutna zastarjelost krivičnog gonjenja nastupala s danom 27.6.2017. godine, izostankom dužne pažnje kontrolisanja zastare, pouzdajući se da je predmet prema planu rješavanja predviđen za III kvartal 2017. godine, propustila preduzeti bilo kakvu radnju na okončanju predmeta sve do 22.8.2017. godine, kada je predmet iznijela na sjednici vijeća, održanoj gotovo 2 (dva) mjeseca po nastupanju zastare, a na kojoj je, usljed daljeg propusta tužene da utvrdi zastaru, vijeće donijelo odluku kojom se pobijana presuda ukida i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje, da bi u ponovnom postupku Općinski sud u … 19.12.2017. godine donio rješenje o obustavi postupka, jer je nastupila apsolutna zastarjelost krivičnog gonjenja,

 

Dakle, u periodu od 1 (jedne) godine dana i 10 (deset) mjeseci nije postupala u predmetu, što je imalo za posljedicu nastupanje apsolutne zastarjelosti krivičnog gonjenja;

 

3. u predmetu broj: 32 0 K 227889 16 Kž, koji je u Kantonalnom sudu u … zaprimljen na postupanje i dodjeljen tuženoj u rad dana 20.6.2016. godine, u kojem je kao rok za izradu odluke određen 13.10.2016. godine, a apsolutna zastarjelost krivičnog gonjenja nastupala sa danom 23.8.2017. godine, izostankom dužne pažnje kontrolisanja zastare, pouzdajući se da predmet nije obuhvaćen planom rješavanja predmeta u 2017. godini, propustila preduzeti bilo kakvu radnju na okončanju predmeta sve do 7.2.2018. godine, kada je predmet iznijela na sjednicu vijeća, održanu nakon više od 5 (pet) mjeseci po nastupanju zastare, na kojoj je vijeće donijelo odluku kojom se preinačava prvostepena presuda i odbija optužba, jer je nastupila apsolutna zastarjelost krivičnog gonjenja,

 

Dakle, u periodu od 1 (jedne) godine dana i 7 (sedam) mjeseci nije postupala u predmetu, što je imalo za posljedicu nastupanje apsolutne zastarjelosti krivičnog gonjenja.

 

Izrečena disciplinska mjera VSTV-a BiH: Smanjenje plaće u iznosu od pet posto na period od dva mjeseca

 

Predsjednica suda "zaboravila" dodijeliti 1.740 predmeta:

 

Tužena B. B., predsjednica Općinskog suda (...), odgovorna je što je obavljajući dužnost predsjednice Općinskog suda(...), nakon što je stručnim saradnicima Općinskog suda (...), M. O. i P. S. prestao mandat 1. februara 2017. godine, odnosno 30. aprila 2017. godine, i nakon što je elektronskom porukom, koju je VSTV 14.12.2017. godine uputio svim predsjednicima sudova, upozorena da izvrši potrebna dodjeljivanja predmeta radi kreiranja Plana rješavanja predmeta suda za 2018. godinu, vodeći naročito računa da predmeti ne budu neraspoređeni, kršeći svoje predsjedničke obaveze, propisane članom 8. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju, da osigura ažurnost suda i prati i kontrolira rješavanje predmeta iz starijih godina, propustila da do 6. marta 2018. godine dodijeli 825 predmeta kojima je bio zadužen M. O., od kojih su 426 predmeta bili stari predmeti obuhvaćeni Planom rješavanja predmeta suda za 2018., odnosno 915 predmeta kojima je bio zadužen P. S., od kojih su 367 predmeta bili stari predmeti obuhvaćeni Planom za 2018. godinu.

 

Dakle, nemarno obavljala svoju dužnost predsjednika suda u preduzimanju potrebnih mjera za osiguranje ažurnosti suda i kontroliranja i praćenju rješavanja više stotina predmeta iz starijih godina, koji su zbog propusta tužene bili neraspoređeni godinu i mjesec, odnosno deset mjeseci, čime je na opisani način počinila disciplinski prekršaj iz člana 56. tačka 8. (nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti) Zakona o VSTV-u.

 

Izrečena disciplinska mjera VSTV-a BiH: Javna opomena

 

Sutkinja prihvatila presudu kao svoju kako bi zaštitila predsjednika suda:

 

Sutkinja Općinskog suda (...) D. E., oglašena je odgovornom što je obavljajući dužnost sutkinje Općinskog suda u (...) nakon što joj je 28. marta 2012. godine raspoređen u rad predmet Općinskog suda u (...), u kojem je prethodno bivši predsjednik ovog suda I. O. 26.3.2012. godine održao pripremno ročište i glavnu raspravu, na kojem je tužitelja zastupala njegova supruga, advokat F. O., i istog dana donio presudu, navodeći tuženu kao postupajuću sutkinju u zapisniku o održanom ročištu i presudi, koje je unio u CMS; svjesna da nije postupala u ovom predmetu, prihvatila donesenu presudu kao svoju, te 28.3.2012. godine iskazala predmet završenim, konstatovala pravosnažnost presude i naredila dostavljanje presude tuženoj M. H., a potom, 25.4.2012. godine, i Matičnom uredu Općine …., nakon čega je predmet arhivirala 1.6.2012. godine.

 

Dakle, svjesna da nije postupala u navedenom predmetu, prihvatila je presudu koju je izradio bivši predsjednik suda, i u kojoj je ona navedena kao postupajuća sutkinja, kao svoju i nastavila dalje da postupa u ovom predmetu do njegovog arhiviranja, čime je prethodnom predsjedniku suda I. O., korištenjem svoje sudijske funkcije, omogućila da postupa u predmetu u kojem nije mogao suditi, s obzirom na to da je punomoćnik stranke njegova supruga.

 

Izrečena disciplinska mjera VSTV-a BiH: Javna opomena

 

Sudija se u restoranu potukao s advokatom:

 

Tuženi V. M., sudija Osnovnog suda (...), odgovoran je što je 1. marta 2018. godine, u večernjim satima, oko 20:00 sati, sjedio sa C. S. i M. Ž. u restoranu "…." te nakon što su se za stolom pridružili M. A. i advokat T. G., stupio u verbalnu prepirku uz pogrdne riječi i povišen ton sa T. G., a zatim je došlo i do fizičkog sukoba na način da je tuženi vanjskim dijelom desne ruke udario T. G. u predjelu lica, nakon čega je T. G. uzvratio udarac i zatvorenom pesnicom udario tuženog u predjelu desnog oka, što su prisutni za stolom zaustavili na način da su stali između tuženog i T. G.

 

Dakle, tuženi je na javnom mjestu u prisustvu više osoba zanemario obavezu dostojanstvenog ponašanja i očuvanja standarda etičkog ponašanja sudije te kao nosilac pravosudne funkcije koji je predmet stalnog nadzora javnosti i koji voljno prihvata ograničenja koja mu nameće funkcija koju obavlja, stupanjem u verbalni i fizički kontakt s advokatom iz …., iskazao ponašanje koje šteti ugledu sudijske funkcije i počinio disciplinski prekršaj iz člana 56. tačka 22. Zakona o VSTV BiH ponašanja u sudu i van suda koje šteti ugledu sudijske funkcije.

 

Izrečena disciplinska mjera VSTV-a BiH: Javna opomena i smanjenje plaće za iznos od deset posto na period od pet mjeseci

 

Sudija sugrađane nazivao teroristima i pokazivao im zadnjicu

 

Tuženi S. K., sudija Općinskog suda (...), proglašen je odgovornim što je svjestan značaja poštivanja različitosti u društvu i obaveze dostojanstvenog ponašanja u skladu s dignitetom funkcije koju obavlja, dana 9.8.2015. godine oko 12:00 sati, u naselju …, Opština ….., osobama: Đ. S:, Đ. A. i Đ. N. rekao da su mudžehedini, da su teroristi, da idu u Sarajevo, da tu nije njihova zemlja, prilikom čega se Đ. S. obratio riječima: "Šta me ti gledaš debela kravo, vidi na šta ličiš?!", a Đ. A. je rekao da je mudžahedin i silovatelj, pripadnik Islamske države koji je u ratu ubio 10 Srba, nakon čega je okrenuo leđa, svukao trenerku i donji veš te im pokazao zadnjicu, čime je kod imenovanih izazvao uznemirenost i zbog čega je pravomoćnim rješenjem Osnovnog suda u ….. broj 89 1 Pr 033990 15 Pr 2 od 10.11.2016. godine oglašen odgovornim za prekršaj iz člana 8. Zakona o javnom redu i miru (Službeni glasnik Republike Srpske broj 11/15) te mu je izrečena uslovna osuda.

 

Dakle, drugim osobama uputio je krajnje pogrdne i uvredljive izjave na nacionalnoj i vjerskoj osnovi, čime je na naročito drzak, bezobziran i nedoličan način ispoljio nacionalnu i vjersku netrpeljivost i govor mržnje te pokazao intimne dijelove tijela, odnosno ispoljio ponašanje nedostojno funkciji koju obavlja, čime je naštetio svome ugledu i ugledu sudijske funkcije te tako počinio disciplinski prekršaj iz člana 56. tačka 22. Zakona o VSTV-u BiH ponašanja u sudu i izvan suda koje šteti ugledu sudijske funkcije.

 

Izrečena disciplinska mjera VSTV-a BiH: Smanjenje plaće za iznos od 50 posto na period od jedne godine.

 

Stručni saradnik pijan ležao na podu u sudu:

 

Tuženi D. J., stručni saradnik Općinskog suda (...), odgovoran je što je 27. oktobra 2017. godine, u jutarnjim satima u periodu između 8:30 i 9:00 sati, a nakon informacije uposlenika suda, zatečen od predsjednika Općinskog suda (...) U. K., zamjenika predsjednika sudije Š. S., sekretara suda M. Š. i IKT referenta B. K. kako u svojoj kancelariji u Općinskom sudu (...) leži na podu naslonjen na zid, nefunkcionalan za rad, uz nerazgovjetno komuniciranje, nakon čega su ga K. B. i M. B., također uposlenici suda, odveli u Javnu ustanovu Dom zdravlja..., Službu za hitnu medicinsku pomoć, gdje je nakon pregleda, između ostalog, u nalazu navedeno "iz usta pacijenta se osjeća miris koji asocira na alkohol", dok je u dijelu navedenom pod nazivom "Dijagnoza" evidentirano: (I10)HTA i Aethilismus. Stručni tim za psihijatrijsko vještačenje određen rješenjem Prvostepene disciplinske komisije VSTV BiH u nalazu i mišljenju konstatovao je da je tuženi dana 27.10.2017. godine bio u stanju akutne alkoholiziranosti usljed čega je vršenje funkcije stručnog saradnika na taj dan bilo otežano, a s moralne i etičke strane potpuno neprihvatljivo.

 

Dana 15. decembra 2017. godine oko 10:00 sati napustio je prostorije Općinskog suda u..., te nakon što je telefonskim putem od namještenice suda A. M. obaviješten da se na poziv predsjednika Općinskog suda u ... vrati u sud, odbio rekavši "da nema teorijske šanse da se vrati jer ne može" i pored toga što je za taj dan imao zakazano ročište za glavnu raspravu u predmetu broj 42 0 Mal 038572 17 Mal za 12:00 sati. Tuženi se nije vratio do vremena određenog za održavanje glavne rasprave u navedenom predmetu, niti je o odgađanju ročišta obavijestio stranke u skladu sa članom 111. ZPP FBiH.

 

Izrečena disciplinska mjera VSTV-a BiH: Javna opomena i smanjenje plaće za iznos od deset posto na period od šest mjeseci

 

Saradnica "završila" 782 predmeta iako se nisu stekli uslovi:

 

Tužena J. K., tužiteljica Kantonalnog tužilaštva ... (u vrijeme izvršenja disciplinskog prekršaja stručni saradnik u Općinskom sudu u ...), odgovorna je što je u vremenskom periodu od 23.7.2012. godine do 30.11.2015. godine kao stručni saradnik u Općinskom sudu u …, u 782 predmeta kojima je bila zadužena, u Sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima - CMS, pogrešno odredila status predmeta "iskazan završenim", a za što se nisu stekli uslovi u smislu Pravilnika o orijentacionim mjerilima za rad sudija i stručnih saradnika u sudovima kojim je u članu 7. stav 3. propisana obaveza sudije/stručnog saradnika da u Sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS) odredi tačan način završetka predmeta i članu 8. stav 1. kojim je propisano da se završenim predmetom smatra svaki predmet za koji je izdata naredba za dostavu pismenog otpravka odluke suda strankama u postupku i Pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima, kojim je u članu 38. stav 1. propisana obaveza evidentiranja promjene statusa predmeta kada se za to stvore zakonske pretpostavke, te je tako suprotno navedenim odredbama pogrešno iskazala predmete završenim.

 

Izrečena disciplinska mjera VSTV-a BiH: Smanjenje plaće u iznosu od 20 posto na period od tri mjeseca

 

https://www.klix.ba

Copyright (c) 2006-2018 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com