Menu

baner for web jpg

Brčko: Počeo prijem dokumentacije za isplatu boračke naknade Istaknuto

bo888Služba za boračko invalidsku zaštitu Brčko distrikta počela je zaprimati dokumentaciju kojom bivši pripadnici Armije R BiH i Hrvatskog vijeća odbrane dokazuju svoje pravo da mogu ostvariti mjesečnu finansijsku naknadu definisanu novim Zakonom o pravima boraca Federacije BiH. Ova aktivnost je do nedavno bila blokirana jer na području Brčko distrikta ne mogu biti primjenjivani zakoni iz entiteta.

 

 

Vlada Federacije BIH je nedavno usvojila novi Zakon o pravima boraca koji predviđa da bivši pripadnici Armije R BiH i Hrvatskog vijeća odbrane ispunjavanjem određenih uslova stiču pravo na redovnu mjesečnu finansijsku nadoknadu koja će im biti isplaćivana iz federalnog Budžeta .

 

Zakonom je definisano da pripadnici ove dvije vojne komponente imaju pravo na redovnu mjesečnu nadoknadu između ostalog ukoliko su stariji od 57 godina, nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje te da ne primaju penziju ili nemaju druga mjesečna primanja veća od 174 marke.

 

Takođe zakon predviđa da dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje ovih uslova zainteresovana lica predaju u matičnu Službu borčko invalidske zaštite stoga je bilo bitno da se izvrše određene izmjene zakona u Brčko distriktu.

 

„ Uskoro će biti usvojene izmjene Zakona o upravnom postupku čime će biti omogućeno da u slučaju primjene entitetskih zakona u oblasti boračkih prava, Služba za boračko invalidsku zaštitu u Brčkom ima ovlaštenja da obavlja poslove iz provostepenog postupka što do sada nije bio slučaj” kazao je Senad Bešić šef ove službe pojašnjavajući da je proces za sad otkočen ali da se mora sačekati izmjena ovog zakona.

 

Potrebu da se izvrše ove izmjene zakona kako bi se omogućilo da pripadnici ove dvije konponente sa područja Brčko distrikta budu korisnici ovih naknada podržali su predsjednik Skupštine Distrikta Esed Kadrić, dogradonačelnik Anto Domić i šef Odjela za zdravstvo Sabrija Čandić.

 

” Služba će do tada zaprimati zahtjeve i pripremiti rješenja u prvstepenom dostupku dok će konačnu odluku kome se odobrava pravo na dobijanje ove novčane naknade donijeti drugostepeni organ odnosno federalno ministarsatvo” ističe Bešić.

 

Da bi lica mogla ostvariti ovu naknadu potrebno je prikupitu obimnu dokumentaciju stoga iz Službe boračko invalidske zaštite preporučuju da bivši pripadnici ove dvije komponente posjete svoja matična udruženja gdje će dobiti potrebna upustva kako bi se izbjegle nepotrebne gužve i smanjili troškovi.

 

Prema sadašnjim procjenama preko 500 lica iz Brčko distrikta ispunjava uslove za ostvarivanje prava dobijanja ove mjesečne novčane naknade.

http://radiobrcko.ba

Copyright (c) 2006-2018 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com