Menu

Uskoro u izradi Strategije za mlade Brčko Istaknuto

mla222Članom 18. Zakona o mladima Brčko distrikta BiH, usvojenog 2017. godine od strane Skupštine BD BiH, predviđena je izrada dokumenta s programskim pristupom djelovanja prema mladima. Strategija za mlade će između ostalog posebnu pozornost posvetiti sljedećim oblastima:

 

 

- Mladi i zapošljavanje,
- Zdravlje mladih,
- Obrazovanje,
- Mladi i kultura,
- Mladi i sport,
- Aktivizam mladih te sudjelovanje u odlučivanju.

 

Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta BiH, krovno tijelo koje predstavlja interese mladih i omladinskih organizacija u Distriktu, od sutra već u suradnji s Odjelom za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta BiH kreće u aktivnosti istraživanja problema i potreba mladih, s ciljem donošenja već pomenute Strategije za mlade.


Nakon izrade Strategije ista će biti upućena Vladi Brčko distrikta na odobravanje, a potom i Skupštini na razmatranje te usvajanje i to na razdoblje od 5 godina.

 

Mladi Brčko distrikta BiH su ogroman resurs razvoja i budućnosti, tako da je izuzetno važno detektirati aktualne potrebe suvremene generacije mladih a samim ti i olakšati strateško promišljanje i iznalaženje sprovedivih mjera za rješavanje istih.


Nakon izrade i usvajanja Strategije za mlade, Vijeće mladih BD BiH će se aktivno zalagati za politiku naklonjenu mladima, njihovom životu i radu u Distriktu te motiviranju na ostanak i aktivno uključivanje u našu društvenu zajednicu.

 

Copyright (c) 2006-2018 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com