Menu

Šef Policije Brčko distrikta BiH predložio izdavanje tri naredbe Istaknuto

 

Na osnovu zakonskih ovlasti u dijelu koji se odnosi na zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, te odluka Štaba za zaštitu i spašavanje o proglašenju stanja prirodne nesreće i ugroženosti stanovništva, te zbog pojave i širenja epidemije zarazne bolesti COVID-19 (koronavirus), šef Policije Brčko distrikta BiH, Goran Pisić predložio
je, a Štab za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH danas i usvojio dvije naredbe.
Prva se odnosi na izmjenu ranije naredbe komandanta Štaba koja predviđa da se radno vrijeme apoteka i pekara ograničava do 20.00 sati, osim dežurne apoteke.
Druga naredba predviđa uvođenje policijskog sata u vremenu od 21.00 do 05.00 sati, uz izuzetak svih zaposlenih koji vrše službene dužnosti ili su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti u vezi proglašenja stanja prirodne nesreće zbog korona virusa, kao i zaposlenih u pravnim licima u kojima se radi kontuinuiteta proizvodnje rad odvija u smjenama.
Trećom naredbom zabranjuje se okupljanje i zajedničko kretanje tri ili više lica na javnim mjestima, otvorenim i zatvorenim javnim površinama. Izuzetak od zabrane predstavlja okupljanje i
zajedničko kretanje tri ili više lica, ukoliko je nophodno da lica izvrše službenu dužnost ili bilo koju radnju koju su u skladu sa propisima obavezni izvršiti, kao i radnju koju izvršavaju sa članovima
uže porodice. Javnim mjestom, ovom naredbom, se smatraju: ulica, Trg, put izletište, pristanište, čekaonica, ugostiteljska, trgovinska i zanatska radnja, sredstva i objekti javnog prevoza, sportski
stadion, igralište, dvorane i izložbene prostorije, poslovni objekti fizičkih i pravnih lica, vjerski objekti, groblja, mezarja, zemljišta, vanjski dio kuće i stana u stambenim zgradama, ukoliko je
dostupan vidiku sa javnog mjesta. Članovima uže porodice, u smislu ove naredbe, smatraju se lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu.
Policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH su u saradnji sa sanitarnim inspektorima Inspektorata Brčko distrikta BiH, provjerom poštivanja izdatih rješenja o kućnoj izolaciji za jedno lice inicijala LJ.A. rođenom 1991.godine u Brčkom gdje je i nastanjen, utvrdili da ne poštuje preporuke iz rješenja, nakon čega je Policija Brčko distrikta BiH u saradnji sa sanitarnim
inspektorom pokrenula prekršajni postupak protiv navedenog lica.
Upozorava se stanovništvo da je obavezno poštovati rješenja o kućnoj izolaciji, kao i prethodno pomenute naredbe, u protivnom će se prema njima postupati u skladu sa odredbama Zakona o javnom redu i miru Brčko distrikta BiH.

ŠEF
POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH
mr. Goran Pisić

Copyright (c) 2006-2018 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com