Menu

Poziv za 56. redovnu sjednicu Skupštine Brčko distrikta BiH Istaknuto

 

Na osnovu člana 24 stava 2 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 2/10) i člana 73 Poslovnika o radu Skupštine Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 54/18)
S A Z I V A M 65. REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH.Sjednica će se održati 1. jula 2020. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.
Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D
1. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PLATAMA I NAKNADAMA ZAPOSLENIH U PRAVOSUĐU BRČKO DISTRIKTA BiH – po hitnom postupku (prijedlog grupe poslanika)
2. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O VODAMA BRČKO DISTRIKTA BiH – po hitnom postupku (prijedlog poslanika Tomislava Stjepanovića)
3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O MIRNOM OKUPLJANJU – prvo čitanje
4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROSTORNOM PLANIRANJU I GRAĐENJU – prvo čitanje
(prijedlog Kluba poslanika HDZ-a)
5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O DJEČIJOJ ZAŠTITI BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje (prijedlog Kluba poslanika HDZ-a)
6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNI KRIVIČNOG ZAKONA BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje (Prijedlog Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu zaštitu)
7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PLATAMA I DRUGIM NAKNADAMA SUDIJA I TUŽILACA U BRČKO DISTRIKTU BiH – drugo čitanje
8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLATAMA I DRUGIM NAKNADAMA PRAVOBRANIOCA I ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA U
PRAVOBRANILAŠTVU BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje

9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA ULICE U MZ GREDICE I - izvjestilac gradonačelnik
10.RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PUTA U MZ BRKA - izvjestilac gradonačelnik

11.RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA NISKONAPONSKE MREŽE U STAMBENOM NASELJU KLANAC -

 izvjestilac gradonačelnik

12.RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U MZ GORNJE DUBRAVICE - izvjestilac
gradonačelnik
13.RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O USVAJANJU SREDNJOROČNOG PLANA RAZVOJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE - izvjestilac gradonačelnik
14.RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O STAVLJANJU VAN SNAGE ZAKLJUČKA SKUPŠTINE BROJ: 1-02-520/19 OD 28. 1.2019. GODINE (prijedlog poslanika Siniše Golića)

15.DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI NOVČANIH SREDSTAVA ZA ISPLATU TOPLOG OBROKA U JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
16.RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD OD 1. 1. DO 31. 12. 2019. GODINE - izvjestilac gradonačelnik
17.RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2019. GODINU - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
18.RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2019. GODINU - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
19.RAZMATRANJE I USVAJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2019. GODINU - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora

20.RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O FINANSIJSKOM POSLOVANJU JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2019. GODINU - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
21.RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU KOMISIJE ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2019. GODINU – Izvjestilac predsjednik Komisije
22.RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O RADU TUŽILAŠTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. 1. - 31. 12. 2019. GODINE– izvjestilac glavni tužilac
23.RAZMATRANJE INFORMACIJE O RADU OSNOVNOG SUDA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. 1. - 31. 12. 2019. GODINE– izvjestilac predsjednik Osnovnog suda
24.RAZMATRANJE INFORMACIJE O RADU APELACIONOG SUDA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. 1. - 31. 12. 2019. GODINE – izvjestilac predsjednik Apelacionog suda
25.RAZMATRANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O REZULTATIMA AKTIVNOSTI INSTITUCIJE OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU – izvjestilac ombudsmeni BiH
26.RAZMATRANJE SPECIJALNOG IZVJEŠTAJA OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA O PRAVU NA SLOBODU MIRNOG OKUPLJANJA – izvjestilac ombudsmeni BiH
27.RAZMATRANJE SPECIJALNOG IZVJEŠTAJA OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA O PRIMJENI ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U BOSNI I HERCEGOVINI – izvjestilac ombudsmeni
BiH
28.RAZMATRANJE INFORMACIJE O STEPENU REALIZACIJE OBAVEZA IZ DEKLARACIJE O UNAPREĐENJU INFORMATIZACIJE U BRČKO DISTRIKTU BiH (prijedlog poslanika Siniše Golića)

NAPOMENA: Materijale pod tačkama 7, 8, 16, 17, 19 i 20 i materijale od tačke 22 do tačke 27 dobili ste ranije, te Vas molim da ih pripremite za ovo skupštinsko zasjedanje. Molim Vas da sjednici neizostavno prisustvujete. Ako ste opravdano spriječeni, potrebno je da blagovremeno obavijestite predsjednika Skupštine Brčko distrikta BiH, u pisanoj formi do početka sjednice.

P R E D S J E D N I K SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
Esed Kadrić, s. r.

Copyright (c) 2006-2018 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com