Menu

BF0DF8D7 698E 4208 84D6 5133D35205E8

D4038CA4 5DB4 486D 9106 CF614A9BD4AE

AF911058 A99A 4A2B B585 D6B867B1F75E

 

TIBIH Prijavi Korupciju 728x90 A 01

Vijeće ministara BiH danas o Nacrtu budžeta institucija Istaknuto

 

Na današnjoj sjednici Vijeća ministara BiH trebalo bi da bude razmatran Nacrt zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2021. godinu, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora.

Dnevnim redom sjednice Vijeća ministara predviđeno je i razmatranje Nacrta zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH, kao i Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.

U planu je i rasprava o Prijedlogu odluke o formiranju nadzornog tijela za praćenje provođenja Revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina, Prijedlogu odluke o usvajanju Strategije za borbu protiv korupcije 2020-2024. i Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2020-2024. godine, sa Prijedlogom navedene strategije i akcionog plana, objavljeno je danas na stranici Vijeća ministara.

Kadrovska pitanja
Vijeće ministara BiH treba da razmatra i određena kadrovska pitanja u domenu rada u Agenciji za statistiku BiH, Upravi za indirektno oporezivanje, kao i Agenciji za unapređenje stranih investicija u BiH.

Na dnevnom redu ove sjednice nalazi se i Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana za implementaciju UN Rezolucije 1325 "Žene, mir i bezbjednost" u BiH 2018-2022. godina, u izvještajnom periodu od 1. avgusta 2018. do 1. avgusta 2020. godine, te Godišnji izvještaj o poslovanju za prošlu godinu, Prijedlog finansijskog plana za ovu godinu i Prijedlog programa rada Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH za ovu godinu.

Prijedlog programa rada Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH za 2021. godinu, Prijedlog programa rada Arhiva BiH za 2021. godinu, Prijedlog programa ekonomskih reformi BiH za period 2021-2023. godine, te Prijedlog rješenja o formiranju Radne grupe za izradu Nacrta strategije za reformu sektora pravde u BiH i Akcionog plana, također su najavljene tačke dnevnog reda sjednice Vijeća ministara.

Članovi kabineta predsjedavajućeg Zorana Tegeltije treba da razmotre i Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o javnim nabavkama BiH, čiji je predlagač Agencija za javne nabavke BiH, kao i oduku o angažovanju resursa Oružanih snaga BiH na pružanju pomoći civilnim organima u privremenom angažovanju inženjerijskih jedinica na području grada Bihaća.

Predviđeno je i razmatranje više zaključaka iz domena rada i nadležnosti Parlamentarne skupštine BiH, kao i zahtjeva poslanika u Predstavničkom domu parlamenta BiH Mirka Šarovića, Dragana Mektića, Mire Pekić, Branislava Borenovića, Nermina Nikšića, Zukana Heleza, Saše Magazinovića, Nade Mladine, DŽenana Đonlagića, Zlatana Begića, Envera Bijedića, Vlatka Glavaša, Jasmina Emrića, Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković Lepić i Damira Arnauta za iniciranje glasanja o rekonstrukciji Savjeta ministara.

Članovi Savjeta ministara treba da se izjasne i o nizu poslaničkih inicijativa, kao i o prijedlozima odgovora na poslanička pitanja.

Sjednica je zakazan za 13.00 časova

O poslaničkim inicijativama
Članovi kabineta predsjedavajućeg Zorana Tegeltije treba da razmotre i Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o javnim nabavkama BiH, čiji je predlagač Agencija za javne nabavke BiH, kao i oduku o angažovanju resursa Oružanih snaga BiH na pružanju pomoći civilnim organima u privremenom angažovanju inženjerijskih jedinica na području grada Bihaća.

Predviđeno je i razmatranje više zaključaka iz domena rada i nadležnosti Parlamentarne skupštine BiH, kao i zahtjeva poslanika u Predstavničkom domu parlamenta BiH Mirka Šarovića, Dragana Mektića, Mire Pekić, Branislava Borenovića, Nermina Nikšića, Zukana Heleza, Saše Magazinovića, Nade Mladine, Dženana Đonlagića, Zlatana Begića, Envera Bijedića, Vlatka Glavaša, Jasmina Emrića, Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković Lepić i Damira Arnauta za iniciranje glasanja o rekonstrukciji Savjeta ministara.

Članovi Vijeća ministara treba da se izjasne i o nizu poslaničkih inicijativa, kao i o prijedlozima odgovora na poslanička pitanja.

Sjednica je zakazana za 13 sati.

Copyright (c) 2006-2020 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com