Menu

BF0DF8D7 698E 4208 84D6 5133D35205E8

D4038CA4 5DB4 486D 9106 CF614A9BD4AE

AF911058 A99A 4A2B B585 D6B867B1F75E

 

TIBIH Prijavi Korupciju 728x90 A 01

Javne rasprave o budžetu Distrikta, građanima predočena njegova unutrašnja struktura Istaknuto

 

Sinoćnja, prva javna rasprava o prijedlogu budžeta Distrikta za tekuću godinu, izazvala je značajan interes predstavnika mjesnih zajednica, sindikata i uopšte brčanskih nevladinih organizacija. Osnovna teza iskazana od strane građana svodi se na zahtjev smanjenja svih vrsta troškova prouzrokovanih radom javnih službi i institucija Distrikta, kako bi se taj novac dodatno preusmjerio na kapitalne projekte, odnosno u infrastrukturu u zavisnosti od iskazanih potreba svake od mjesnih zajednica. Takođe je zahtjevano da se iznađe modalitet, u skladu sa novim Zakonom o budžetu, te udruženjima i fondacijama po kojem će neka od udruženja biti proglašena opštim interesom, kako bi im bez zasebnih projekata bio osiguran novac za njihov redovan rad. Inače uvodničari u samu raspravu bili su gradonačelnik Esed Kadrić, te direkor Direkcije za finasije Mato Lučić. U svom obraćanju gradonačelnik Kadrić je pored ostalog istaknuo da dobar dio javnosti raspodjelu budžetskih sredstava vidi, gotovo isključivo kroz raspodjelu nekih grantova.

 „To uopšte nije tako i kad se pogleda predviđena raspodjela budžetskog novca jasno je uočljivo da se fokusiramo na pomoć zdravstvenom sektoru te pomoć preduzećima koji su zbog pandemije bili zaustavljeni u radu, odnosno imali poteškoće u svom radu“, naglasio je Kadrić.

Inače 800.000 maraka, predviđeno je za PCR testove, te za jednokratnu zaštitnu opremu 200.000 maraka. Nabavka vakcima 500.000 maraka. Usluge za pacijente na hemodijalizi je gotovo tri miliona maraka. Pored ostalog tu su i troškovi koje budžet snosi za korištenje zatvora u prekršilaca sa područja Distrikta.

„Samo taj segment budžet košta 1.200.000 maraka i zbog toga sam sklon još jednom razmotriti ideju da ovdje sagradimo zatvorsku zgradu“, istakao je Kadrić.Knjigom budžeta je predviđeno i gotovo tri miliona za prevoz učenika, održavanje javnih zgrada i objekata, takođe tri miliona maraka. Zaštita od poplava, rekonstrukcija poljskih puteva, odvoz čvrtog otpada na deponiju u Zvornik ukupno 1.500.000 maraka. Plaćanje javne rasvijete odnosno utoška električne energije 2.500.000 maraka. U ovu svrhu struja za javne objekte je planirana u iznosu od milion maraka. Podsticaji u poljoprivredi deset miliona. Subvencije preduzećima u privredi Distrikta 6.500.000 maraka. Milion za samozapošljavanje. Subvencije kamata 1.300.000 maraka. Zakon o dječijoj zašttiti i socijalnoj zaštiti ukupno blizu 20 miliona maraka. Zakonska davanja boračkim polulacijama 2.300.000 maraka. Jednokratna pomoć penzionerima 1.100.000 maraka, subvencija komunalnih usluga 800.000 maraka. Stipendije milion, subvencije Fondu zdravstva 11.000.000 maraka. Transferi JZU “Zdravstveni centar Brčko” deset miliona.

„Od kapitalnih projekata u ovoj godini ističem izdvajanje za završetak Gradskog stadiona pet miliona maraka, zatim projektovanje i izgradnja vanjske komunalne i saobraćajne infrastrukture neophodne za rad industrije dva miliona te sanacija puteva 1.400.000. Za kraj želim naglasiti da ove godine, što stav je svih u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti Distrikta, neće biti unutar javne uprave, novih radnih mjesta. To je moratorij koji smo sami sebi nametnuli“, zaključio je Kadrić.

Predsjednik Skupštine Distrikta Siniša Milić takođe je apostrofirao činjenicu da u 2021. godini, u administraciji neće biti otvaranja novih pozicija za rad, a tražiće se i od drugih javnih institucija da isto učine. Praktično kroz ove javne rasprave, odnosno ulaskom u skupštinsku proceduru počinje primjena novog Zakona o budžetu Distrikta.

“Ovim zakonom je limitirana gornja granica budžeta i to na nivou od 238 miliona, koliko je kroz prijedlog utvrdila direkcija, odnosno brčanska Vlada. Nema niti prenošenja novca, u narednu godinu, za kapitalne projekte, ukoliko njihova realizacija već nije započeta, dok su grantovi za udruženja građana mogući samo kroz apliciranje na konkretne projekte. To su sve novine koje bi trebale da osiguraju transparentnu realizaciju budžetskog novca“, naglasio je predsjednik brčanske Skupštine Siniša Milić. S obzirom da je Distrikt na početku primjene novog Zakona o budžetu pratiće se i eventualni njegovi nedostaci u praksi, pa su moguće i korekcije.

“Vjerujem da će se morati intervenisati, kako bi se primjerice Mjesnim zajednicama ili boračkim asocijacijama osigura, da li kroz imjene ovog ili nekog drugog zakona koji regulišu njihove oblasti djelovanja, osigura da budu udruženja od posebnog interesa, te im se olakša finansiranje nihovog redovnog rada“, precizirao je Milić.

 

Direktor brčanske Direkcije za finansije Mato Lučić, u svom kratkom obraćanju istakao da projekcija prihoda od 238 miliona maraka jeste donekle optimistična no vjeruje da će biti ostvariva.

“Najveći dio prihoda, 220 miliona čine poreski prihodi (carine, akcize PDV). Sakako da će i segment vlastitih poreskih prihoda biti ispunjen, gotovo sam sasvim siguran u to“, rekao Lučić, prisutnima na ovoj raspravi. Inače, javne rasprave biće nastavljena večeras od 17, te u subotu od 12 sati u gradskom domu kulture.

 

Izvor: Radio Brčko

Copyright (c) 2006-2020 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com