Menu

5FA038EB 1C5B 431E AA22 C59B9442FCEF

Koliko možete u BiH unijeti voća, alkohola, cigareta, novca... Istaknuto

 

Svaki putnik prilikom ulaska u carinsko područije BiH sa sobom može unijeti lični prtljag, ali treba paziti šta se u njemu nalazi, te u kojim količinama.

 

Roba nekomercijalnog karaktera je roba za koju se određeni carinski postupak zahtijeva povremeno i čija vrsta i količina ukazuju na to da je namijenjena za privatnu, ličnu ili upotrebu u domaćinstvu primaoca ili lica koje je unosi ili je jasno da se radi o poklonima.

 

Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se lični prtljag putnika, te roba nekomercijalnog karaktera u ličnom prtljagu putnika koju putnici unose sa sobom iz druge države u propisanoj vrsti, količini i vrijednosti.

 


Dobro treba prilaziti pri unosu cigareta. Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se uz sljedeća količinska ograničenja po putniku i danu: duvan i duvanski proizvodi: do 200 cigareta, ili do 100 cigarilosa, ili do 50 cigara, ili do 250 grama duvana za pušenje, ili odgovarajuća proporcionalna kombinacija.

 


Od plaćanja dažbina oslobođeni su i alkohol i alkoholna pića: s učešćem alkohola većim od 22 odsto volumena, ili nedenaturisani etilni alkohol s učešćem alkohola od 80 odsto volumena i više - jedna litra, ili s učešćem alkohola 22 odsto volumena i manje: dvije litre. Mirnog vina mogu se unijeti četiri litre, a piva 16 litara.

 


Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina na ostalu robu nekomercijalnog karaktera u ličnom prtljagu putnika ograničava se na predmete u vrijednosti do 600 KM po putniku i danu. U tu vrijednost ne uračunava se naprijed nabrojana roba (duvan i duvanski proizvodi, alkohol i alkoholna pića, mirno vino i pivo).

 

Prema podacima UIO BiH, ako je vrijednost pojedinog predmeta koji se uvozi veća od 600 KM, u svrhu ostvarivanja oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina, vrijednost takvog predmeta ne može se podijeliti, niti se njegova vrijednost može dijeliti na dva ili više lica.

 

Recimo, ako putnik unosi televizor carinske vrijednosti 800 KM, ne može se podijeliti njegova vrijednost, pa da se na vrijednost od 600 KM oslobodi od plaćanja uvoznih dažbina, a da se na dio vrijednosti od 200 KM obračunaju i naplate dažbine.

 

Tada će carinski organ obračunati i naplatiti uvozne dažbine i druge indirektne poreze na cjelokuponu carinsku vrijednost televizora od 800 KM.

 

U BiH mogu se unijeti male količine bilja i biljnih proizvoda koje su izuzete od fitosanitarnog pregleda i propisanog postupanja. U pitanju su, na primjer, svježe voće i povrće (izuzev krompira), ukupne težine do pet kg.

 

 

 

Unošenje gotovih lijekova za lične potrebe putnika moguće je u količinama neophodnim za uobičajenu terapiju i to uz posjedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije (prepis istorije bolesti, potvrda ljekara, recept).

 

Svi putnici koji unose ili iznose gotovinu ili vrijednosne papire u iznosu većem od 10.000 evra dužni su da prijave carinskom organu na svakom graničnom prelazu u BiH.

 

Dozvoljeno je unijeti ili poslati u BiH i lične pošiljke mesa i mlijeka i njihovih proizvoda (osim mlijeka u prahu za dojenčad, dječije hrane, i specijalne hrane ili specijalne hrane za kućne ljubimce potrebne iz medicinskih razloga), pod uslovom da one dolaze iz države članica EU, Andore, Lihtenštajna, Norveške, San Marina, Švajcarske, Farskih ostrva, Grenlanda, Islanda, Crne Gore, Sjeverne Makedonije.

 

 

 

Dozvoljeno je unijeti ili poslati u Bosnu i Hercegovinu lične pošiljke mlijeka u prahu za dojenčad, dječije hrane i specijalne hrane potrebne iz medicinskih razloga pod uslovom da one dolaze iz države članice EU, Andore, Lihtenštajna, Norveške, San Marina, Švajcarske, Farskih ostrva, Grenlanda, Islanda, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije i da, između ostalog, njihova zajednička količina ne prelazi ograničenu masu od jedan kg po osobi.

 

Dozvoljeno je unijeti ili poslati u BiH lične pošiljke ribljih proizvoda iz država članica EU, Andore, Lihtenštajna, Norveške, San Marina, Švajcarske, Farskih ostrva, Grenlanda, Islanda, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije pod uslovom da je svježa riba, očišćena, a masa ribljih proizvoda ne prelazi, po osobi, jedan kg ili masu jedne ribe, zavisno od toga šta je teže.

 

 

Izvor: InfoBijeljina

Copyright (c) 2006-2020 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com