Menu

Ministrica Gudeljević iz Brčkog za legalizaciju kanabisa u BiH u medicinske svrhe, nauku, zapošljavanje... Istaknuto

gud66Novoimenovana državna ministrica civilnih poslova Ankica Gudeljević ( HDZ BiH) nakon nepunih mjesec dana od preuzimanja funkcije u razgovoru za Klix.ba govori kako će jedan od njenih prioriteta biti uspostavljanje komunikacije i povjerenja među institucijama uz puno uvažavanje drugih.

 

 


Imajući u vidu brojne nadležnosti Ministarstva civilnih poslova BiH, ministricu Gudeljević i njene uposlene očekuje naporan rad. Dok priprema niz sastanaka s ciljem sagledavanja stanja u pojedinim oblastima, ona je izdvojila vrijeme da odgovori i na naša pitanja.

 

Gudeljević priznaje da je potrebno vrijeme kako bi sagledala sve oblasti i identificirala probleme u Ministarstvu koje ima veliki broj nadležnosti.

 

"Potrebno je raditi na koordinaciji i komunikaciji svih nivoa vlasti u svakoj oblasti.


Saradnja i uvažavanje je prioritet ministarstva koje ima zadaću da koordinira aktivnosti, usklađuje planove entitetskih tijela vlasti i Brčko distrikta te definira strategije na međunarodnom planu u područjima zdravstva i socijalne zaštite, mirovina, nauke i obrazovanja, rada i zapošljavanja, kulture i sporta, geodetskih, geoloških i meteoroloških poslova", govori nam ministrica na početku razgovora.

 

Stoga Gudeljević želi raditi na razvoju bolje komunikacije između svih nivoa vlasti u BiH.

 

"Saradnja je ostvariva uz uvažavanje svih nivoa vlasti i ustavne nadležnosti. Potrebna je prije svega spremnost za saradnju, a jedan od mojih prioriteta jeste uspostavljanje koordinacije, komunikacije i povjerenja među institucijama. To ćemo najprije uraditi posvetimo li se svi djelovanju u okviru svojih nadležnosti i uz puno uvažavanje drugih. Za početak, moguće je intenzivirati rad konferencija ministara u oblastima u kojima one postoje. Primjerice, u području obrazovanja imamo uspostavljene Konferencije ministara obrazovanja u Bosni i Hercegovini koju čine svi ministri obrazovanja. Slično je i u zdravstvu. To su tijela na kojima bi trebalo razmatrati aktuelne teme i probleme, te iznalaziti rješenja", smatra Gudeljević.

 

Legalizacija kanabisa

 

Već pri preuzimanju funkcije Gudeljević je kazala kako će se u svom mandatu posvetiti legalizaciji kanabisa u BiH u medicinske svrhe. Kako nam govori, iako je ovo pitanje u interesu teško oboljelih pacijenata, moraju se uzeti u obzir posljedice i rizici za cijelu populaciju koji bi eventualno mogli nastati nakon što se izvrši upis medicinskog kanabisa u grupu strogo kontroliranih supstanci.

 

"Kako se radi o veoma osjetljivom pitanju, Ministarstvo civilnih poslova BiH, u skladu sa zakonom definiranim nadležnostima, poduzima sve aktivnosti kako bi se proces legalizacije primjene kanabisa i kanabinoida u medicinske svrhe realizirao na najbolji i najsigurniji način", dodaje ministrica.

 

Ipak, velika nezaposlenost i odliv mozgova iz BiH zasigurno je najveća borba pred novoizabranom ministricom civilnih poslova. S tim u vezi, kaže nam da je Ministarstvo civilnih poslova BiH pokrenulo aktivnosti na izradi nove strategije zapošljavanja u BiH, koja bi definirala politike i smjernice povezane s ekonomskim rastom uz porast zaposlenosti, razvojem ljudskih resursa i upravljanjem tržištem rada.

 

"Na jednoj strani je evidentna nezaposlenost mladih u Bosni i Hercegovini, a s druge strane postoji potreba tržišta za određenim znanjima i vještinama. To zahtijeva sveobuhvatne i koordinirane napore u svim područjima politike i na svim nivoima vlasti, uključujući i stvaranje povoljnog poslovnog okruženja i makroekonomske i industrijske politike usmjerene na zapošljavanje", kaže Gudeljević.

 

Ministrica najavljuje i planiranu saradnju sa nadležnim entitetskim institucijama i institucijama Brčko distrikta BiH, izrada analiza preduvjeta za primjenu jamstava za mlade s preporukama, analiza potreba za radnom snagom, za prekvalifikacijom i dodatnom obukom u skladu sa zahtjevima tržišta rada.

 

Potrebu za punom saradnjom nadležnih entitetskih i kantonalnih institucija ministrica ističe i na polju socijalne zaštite, još jedne kompleksne oblasti koja je u nadležnosti Ministarstva civilnih poslova BiH.

 

"Bosna i Hercegovina je složena država i nema jedinstven sistem socijalne zaštite.


Ministarsvo civilnih poslova ima koordinirajuću ulogu, a sva prava iz socijalne zaštite se ostvaruju temeljem mjesta prebivališta. Prava i oblici socijalne zaštite slični su u regionu, a razlike su vidljive u iznosu pojedinih davanja kao i u ukupnim izdvajanjima. Aktivnosti u području socijalne zaštite, kao i kod zapošljavanja, moguće je realizirati samo uz punu saradnju institucija", kaže Gudeljević.

 

Ministarstvo civilnih poslova BiH u proteklom periodu koordiniralo je nekoliko projekata, kao što je transformacija institucija za socijalnu zaštitu djece bez roditeljskog staranja i pomoć starijim osobama u krugu porodice. U ovoj godini, kaže nam ministrica, planirana je koordinacija izrade dokumenta "Analiza potreba centara za socijalni rad i drugih ustanova socijalne zaštite u BiH", što će omogućiti da se kroz finansijski paket IPA II, u saradnji s nadležnim tijelima i institucijama entiteta i Brčko distikta BiH, unaprijede sistemi socijalne zaštite u BiH.

 

Nauka i obrazovanje

 

U rukama ministrice Gudeljević su i oblasti nauke i obrazovanja koje, govori nam, namjerava razvijati kroz svoj mandat.

 

"U saradnji s nadležnim obrazovnim vlastima nastavit ćemo sa izradom strateških dokumenata u ovoj oblasti, odnosno definiranju zajedničkih prioriteta na kojima planiramo raditi u narednim godinama. To je i preduvjet za povlačenje donatorskih sredstava za potrebe provođenja reformskih procesa. Tu prvenstveno mislim na sredstva koja su nam dostupna kroz Instrument predpristupne pomoći - IPA. U prvoj polovini ove godine planiramo završiti rad na novom dokumentu strategijskog tipa u oblast srednjeg stručnog obrazovanja i obuke, a do kraja godine završiti aktivnosti na reviziji strategijskog dokumenta o poduzetništvu u obrazovanju", ističe Gudeljević.

 

Ministarstvo civilnih poslova BiH tokom ove godine će poduzeti i aktivnosti na pripremi za izradu dokumenta strategijskog tipa u oblast obrazovanja i obuke, za sve nivoe i vrste obrazovanja.

 

"Međutim, donošenje strategijskih dokumenata u oblasti obrazovanja samo po sebi nije dovoljno jer ne želimo da ti dokumenti ostanu u 'ladicama ministarstva'. U narednom razdoblju intenzivirati ćemo aktivnosti na praćenju implementacije svih usvojenih strategijskih dokumenata kroz prikupljanje podataka i sačinjavanje informacija za potrebe Vijeća ministara BiH na godišnjoj razini, a za to je nužna saradnja svih nadležnih ministarstava obrazovanja i agencija u smislu dostavljanja relevantnih informacija", kazala nam je ministrica.

 

Gudeljević ističe da će dodatnu pozornost posvetiti stvaranju uslova za unapređenje unapređenje kvalitete obrazovanja na svim nivoima od predškolskog do visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Kako kaže, ne treba zanemariti ni rezultate PISA-e, odnosno preporuka koje svima u BiH mogu poslužiti kao dobra polazna osnova za takvu aktivnost.

 

U oblasti nauke ministrica dodaje da se ne smije zanemariti okvirna Strategija razvoja nauke u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2017.-2022. koja sadrži temeljne principe, ciljeve, smjernice i prioritete naučnog i tehnološkog razvoja.

 

"BiH je od januara 2014. pridružena zemlja u Okvirnom programu EU za naučna istraživanja i inovacije 'Horizont 2020'. Ovaj program glavni je instrument za finansiranje naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada zemalja članica EU i pridruženih zemalja ovom Programu. S ciljem povećanja stepena uspješnosti sudjelovanja u EU programu 'Horizont 2020', Ministarstvo civilnih poslova BiH godišnje osigurava grant sredstva za sufinasiranje pripreme projekata i potencijalnih kandidata. Cilj ovog granta jeste da se kroz davanje finansijske podrške projektima međunarodnog karaktera podstaknu domaće istraživačke institucije za rad na međunarodnim projektima u okviru programa Horizont, Cost i Eureka", rekla nam je Gudeljević.

 

Na kraju razgovora ministrica civilnih poslova BiH naglašava kako je njena velika želja promovisati nauku u BiH.

 

"Ministarstvo civilnih poslova pruža podršku aktivnostima Vijeća za nauku BiH među kojima je dodjela Nagrade u oblasti nauke u BiH za uspjehe na međunarodnom planu, te implementacija Upustva o osnovnim elementima, sadržaju, obliku i načinu rada naučnoistraživačkog informacijskog sistema u BiH", zaključila je ministrica Gudeljević.

 

O radu i postupcima njenog prethodnika Adila Osmanovića, Gudeljević nije željela govoriti.

https://www.klix.ba

Copyright (c) 2006-2018 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com