Menu

Sprovođenjem reformske agende u Distriktu i entitetima do boljeg ekonomskog stanja Istaknuto

reformska-agenda-bih ilustracijaU skladu sa naporima Bosne i Hercegovine da obezbijedi pozitivan ekonomski ambijent, ambijent za privlačenje stranih investicija, rješavanje budžetskog deficita i poboljšanja uslova za aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom započela je aktivnosti na provođenju takozvane reformske agende koja je usaglašena i sa međunarodnim finasijskim institucijama i sa Evropskom unijom. U tom smislu i Brčko distrikt BiH kao jedna od karika u lancu donošenja odluka u BiH krajem prošle godine dala je saglasnost na reformsku agendu i donijela svoj Akcioni plan za provođenja mjera.

 

Specifične mjere za Distrikt

 

Ilija Stojanović, šef Kancelarije za evropske integracije Brčko distrikta BiH kazao je da mnoge mjere koje su predviđene za entitete imaju u određenoj mjeri primjenu u Distriktu i da je Distrikt sam po sebi specifičan što su i same mjere specifično kreirane za ovu loklanu zajednicu.

 

“Što se tiče refromske agende ona obuhvata nekoliko oblasti kao što je demokratija i ljudska prava, vladavina prava, javna finansija oporezivanja, fiskalna održivost, poslovna klima, konkurentnost, tržište rada, reforma socijalnog osiguranja i penzije i reforma javnog sektora. Međutim, mnoge mjere koje su predviđene za entitete imaju u određenoj mjeri primjenu u Distriktu, ali Distrikt je sam po sebi specifičan tako da su i same mjere specifično kreirane za ovu loklanu zajednicu”, kazao je Stojanović.

 

U proteklom periodu u Distriktu realizovano je nekoliko mjera koje su vezane za reformsku agendu.

 

Ilija Stojanovic EU brcko2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“To su izmjene Zakona o javnim preduzećima, takođe usvojena je strategija koja se odnosi na uvođenje sistema interne revizije u organima uprave, realizovan je program zapošljavanja visokoobrazovanog osoblja bez radnog staža, uspostavljeno tripartitno vijeće u obrazovanju, usvojeni novi organizacioni planovi u skladu sa novom sistematizacijom. Takođe ono što je dosta pohvalno, a i OHR je izrazio pozitivan stav, a to je da je usvojen set vrlo važnih finansijskih zakona”, kazao je Stojanović.

 

Prioriteti

 

U okviru Akcionog plana Brčko distrikta BiH definisane su i prioritetne mjere. Jedna od njih je i usvajanje seta antikoruptivnih zakona na koje je i Evropska unija dala prioritet.

 

“Uspostavljena je radna grupa za usvajanje Strategije za borbu protiv korupcije i to su vrlo važne mjere i definisane su kao prioritetne mjere u okviru Akcionog plana. Moramo priznati da sporo ide oko antikorpucionih zakona. Poznato je da je pored represivnih mjera potrebno raditi i na preventivnim mjerama, a da bi se to sve uradilo potrebno je uspostaviti nove strukture. Dosta je i ograničenja, jer Distrikt ima značajno manje kapaciteta nego što to imaju entitetska ministarstva ili državna. Ali, u svakom slučaju možemo definisati da relativno dobrom dinamikom se ide u implementaciji svih obaveza. Mi svakog mjeseca tražimo od svih organa status implementacije mjera i na taj način podsjećamo na obavezu, ali i istovremeno gledamo i u kojem je stadiju implementacija određenih mjera”, kazao je Stojanović.

 

Potrebna svakodnevna koordinacija i komunikacija

 

U okviru Skupštine Brčko distrikta BiH formirana je i Komisija za evropske integracije sastavljena od sedam zastupnika i koji vrše nadzor rad Vlade i vladinih institucija u ovlasti evropskih integracija.

 

 

Srđan Blažić, predsjednik Komisije za evropske integracije u Skupštini Brčko distrikta BiH kazao je da redovno prate aktivnosti na tom polju i da reformsku agendu treba ozbiljno shvatiti i agenda koja bi trebala poboljšati ekonomsku situaciju kako u Brčko distriktu BiH tako i u entitetima.

 

“Mi pratimo sve ono što je vezano za evropske integracije od ulaganja sredstava EU i drugih fondova do usklađivanja, odnosno harmonizacije zakona i drugih propisa sa propisima EU i još niz drugih aktivnosti koji proizilaze iz Poslovnika o radu komisije za evropske integracije. Vlada Distrikta krajem 2015. godine usvojila je Akcioni plan za sprovođenje mjera iz reformske agende i skupština je to usvojila. Reformska agenda bi trebala da poboljša ekonomsku situaciju kako u Distrikta tako i entitetima i u BiH. Akcioni plan je usvojen i prije svega on se odnosi na izmjene Zakona o radu, zatim analiza usaglašenosti zakona o državnoj službi u organima uprave i set antikoruptivnih zakona. Mi smo prije dva mjeseca na skupštini imali ovaj set antikoruptivnih zakona, Zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine, Zakon o zaštiti uzbunjivača i Zakon o uspostavljanju kancelarije za prevenciju i borbu protiv korupcije. Ono što je na kraju od toga usvojeno jeste Zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine i taj zakon je usvojen i u drugom čitanju”, kazao je Blažić.

 

srdjan-blazic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodajući da se nalazimo na samom početku evropskih integracija i da na tom polju ima dosta posla.

 

“Kapaciteti Distrikta su ograničeni kako materijalno tako i u ljudskom smislu. Potrebna je svakodnevna koordinacija i komunikacija između entiteta i Distrikta kako bi se usaglasili zakoni i kako bi se harmonizovalo sa zakonima EU”, naglasio je Blažić.

 

Nakon ratnih dejtsva u BiH svi se suočavaju sa teškom ekonomskom situacijom i privredni sektor ne doživljava konkretni oporavak i napredak. Sa tim problemom suočene su i mnoge zemljoradničke zadruge gdje admistracija još uvijek nije adekvatna za ponudu boljitka i razvoja privrede.

 

Nedovoljan rad institucija

 

Šaćir Rahman, direktor Zemljoradničke zadruge (ZZ) Brka Brčko distrikt BiH kazao je da se i dalje suočava sa decenijskm problemom za izjednačavanje zadruge sa ostalim preduzećima.

 

“Suočeni smo sa raznim problemima, a imamo problem i kod zakonske regulative koja reguliše pitanje imovine svih državnih preduzeća. Zadruga u svom poslovanju je imala dosta poslovnih odnosa sa takvim preduzećima gdje je Brčko distrikt BiH zakonskom regulativom prisvojio imovinu koja je bila imovina tih preduzeća tako da zadruga trpi ogromne štete i po tom pitanju potražuje značajna sredstva i ta sredstva su u iznosu većem od milion maraka. Ovakav rad u Distriktu i ovakav pristrasan odnos sudstva i nerad tužilaštva onemogućava poslovanje zadružnog sektora Brčko distrikta BiH. Jednostavno suprotno Ustavu ove države pretvaraju društvenu svojinu, imovinu, odnosno imovinu Distrikta, a preduzeća tako ogoljena bez imovine guraju u stečaj. Da nije takvog odnosa zadruga bi danas imala puno razvijeniji kapacitet da može prihvatiti sve tržišne viškove, adekvatno nastupiti na tržištu i inostranom tržištu i svojim kooperantima obezbijediti sigurno bolje uslove rada”, kazao je Rahman.

 

Rahman Sacir ZZ Brka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodajući da je nesreća što Distrikt živi od entiteta, odnosno njihovog rada, a ne od rada Brčko distrikta BiH.

 

“Naša je nesreća što mi živimo od entiteta, odnosno njihovog rada, a ne od rada Distrikta i taj fiksni koeficijent uslovljava neaktivan odnos vlasti prema privredi i bojim se da imamo problem. Nadam se da će doći vrijeme da živimo od svoga rada, odnosno da Distrikt, administracija živi od privrede, a ne kao što danas vidimo da u privredi imamo katastrofu, dok u javnom sektoru da ne kažem jedno blagostanje. Ovdje nema razumnog odnosa kao što je to nekada bilo da javni sektor živi na prosjeku privrede, a ne da imamo posebna sredstva. Vidite koliko se danas izdvaja za administraciju, koliko se to otuđilo od, ne samo privrede, nego uopšte od građana Distrikta”, kazao je Rahman.

Copyright (c) 2006-2020 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com