Menu

Važnost usvajanja seta antikoruptivnih zakona za Distrikt Istaknuto

antikorupcija ilustracijaUsvajanjem seta antikoruptivnih zakona problem korupcije i krminala na području Brčko distrikta BiH sveo bi se na zadovoljavajući nivo, te život građanima u ovoj lokalnoj zajednici donio poboljšanje. Kako bi ušlli direktno u borbu sa tim društvenim fenomenom formirane su radne grupe sačinjene od vladinih i nevladinih institucija s ciljem izrade strategije i akcionog plana za borbu protiv korupcije.

 

Sa setom antikorupcijiskih zakona u rješavanju i smanjenju korupcije

 

Nenad Kojić, koordinator Vlade Brčko distrikta BiH i predsjednik Komisije za borbu protiv korupcije Vlade Brčko distrikta BiH kazao je da je usvojen Zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine, dok Zakon o osnivanju Kancelarije za prevenciju korupcije i borbe protiv korupcije i Zakon o zaštiti uzbunjivača su u fazi drugog skupštinskog čitanja, odnosno usaglašavanja. On naglašava da će set antikorupcijiskih zakona zasigurno pomoći u rješavanju i smanjenju korupcije u Brčko distriktu BiH i BiH.

 

„Ovdje je riječ o Zakonu o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, Zakonu o oduzimanju nezakonito stečene imovine, te Zakon o osnivanju Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinacija aktivnosti na suzbijanju korupcije. Mi smo imali do sada nekoliko konsultacija i razmjene tekstova smjernica i nacrta sa predstavnicima EU koji su pokazali veliko zanimanje i pružili nam veliku pomoć na osnovu iskustava koja oni imaju”, kazao je Kojić.

 

Nenad Kojic koordinator Vlade Distrikta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korupcija skoro u svim segmentima društva

 

Dodajući da je korupcija skoro ušla u sve segmente društva, ali da se nada da će u skorije vrijeme doći do pomaka i rješavanja tog problema.

 

„Korupcija je obuzela naše društvo u svim segmentima. Postoji čak i percepcija građana da je i Vlada korumpirana i da je to razlog zastoja reformskih procesa i privrednog razvoja. Ja ne mogu to potvrditi ili negirati, međutim optimista sam da će sve ove institucije, uključujući i Vladu Distrikta uz koordinaciju nezavisnog ureda napraviti ozbiljan pomak u interesu svih građana Brčko distrikta BiH“, kazao je Kojić.

 

Korupcija vs perspektiva

 

Predsjednik skupštinske komisije za borbu protiv korupcije i kriminala Brčko distrikta BiH Adem Ribić kazao je da će set antikorupcijskih zakona sigurno pomoći u suzbijanju kriminala i korupcije, ali da neće u potpunosti riješiti tu pojavu.

 

Adem Ribic predsjednik borbe protiv korupcije2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ne mislim i ne gajim iluzije da ćemo mi završiti sa korupcijom i kriminalom i to u potpunosti riješti. Ali daj da idemo u tom smjeru da stavimo do znanja da se pokrenulo to pitanje, da se na tome radi i da se više ne može raditi korupcija i kriminal i uzimati novac tek tako usput. Moramo konačno krenuti u obračun sa tim zlom koje je danas zadesilo sve nas u Brčkom i okruženju. Ići ćemo zajedno bez straha, bez ikakve panike u te obračune sa klanovima koji su uvezani. Tražit ćemo kriminalne radnje i u privatizaciji, kako se došlo do bogatstva preko noći. Ako ne riješimo korupciju niko neće imati perspektivu, osim onih teških kriminalaca koji vladaju današnjim društvom“, kazao je Ribić.

 

NVO u borbi protiv korupcije

 

Damir Radenković, direktor OC “Vermont” Brčko distrikta BiH, član Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Brčko distrikta BiH ispred nevladinih organizacija, te član radnog tijela koje je oformio gradonačelnik Brčko distrikta BiH za borbu protiv korupcije kazao je da nevladine organizacije, prije svega OC “Vermont” se zajedničkim snagama bavi borbom protiv korupcije već osam godina i malo je toga urađeno zbog velike sprege kriminala.

 

“Međutim, naš put ka evropskim integracijama je u velikoj mjeri olakšao posao i doprinijeo tome da se već sada počinju vidjeti rezultati našeg rada. Mi nemamo strategiju za borbu protiv korupcije, mi nemamo Kancelariju za borbu protiv korupcije koju smo trebali da osnujemo, mi nemamo osnovano nezavisno tijelo za borbu protiv korupcije koje smo morali da osnujemo nakon usvajanja strategije i akcionog plana za borbu protiv korupcije na nivou BiH. Kao nevladin sektor učestvovali smo u izradi te strategije gdje je kratko rečeno šta je to što se u ovoj oblasti mora uraditi u narednih 5 godina i neke obaveze je preuzeo i Distrikt”, kazao je Radenković.

 

Jedan od dobrih poteza koji je učinjen Radenković ističe jeste pokretanje pitanja tri antikoruptivna zakona u Distriktu koja još uvijek nisu usvojena.

 

Damir Radenkovic dir Vermont Brcko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ono što smo dobro uradii jeste da se pokrenulo pitanje tri antikoruptivna zakona u Distriktu. Takođe, gradonačelnik je oformio radnu grupu za borbu protiv korupcije i izradu strategije i akcionog plana gdje je po prvi put uključena i nevladina organizacija. Mislim da smo na dobrom putu, ali sada je i problem neusvajanje budžeta Distrikta za 2016. godinu gdje su se trebala izdvojiti sredstva za izradu strategije i akcionog plana koji bi vjerujem u narednih mjesec dana bio gotov da imamo sredstva. Mislim da smo dotakli sada vrh u saradnji NVO-a i vladinog sektora po ovom pitanju”, kazao je Radenković.

 

Prijavite korupciju na 213-213

 

Nevladin sektor je osnovao i Centar za borbu protiv korupcije koji podržava sve projekte vezane za korupciju i umrežava ih, a Radenković naglašava da svi građani mogu svaki oblik korupcije prijaviti na broj telefona 213-213.

 

“Takođe, mi smo u većini mjesnih zajednica postavili sadunčiće za prijavu u borbi protiv korupcije. Na telefon 213-213 mogu se prijaviti sve nepravilnosti koje mi poslije toga sa našim pravnim timom uobličimo i šaljemo u vidu prijava i informacija nadležnim institucijama. Dosta toga je riješeno, ali pored toga svjedoci smo šta se sve dešava u ovoj zajednici. Dosta materijala je pripremljeno i vjerujem da će se to odraziti na dobrobit građana Distrikta. Moje mišljenje je da bi došli do minimalne granice korupcije jeste utjecaj Evropske unije i supervizora za BiH. Ukoliko se oni uključe i veliki pritisak naprave zasigurno dovesti će do poboljšanja”, kazao je Radenković.

 

Zaštiti one koji prijave korupciju

 

Nedim Hamzabegović, predsjednik UG “Građani djeluju odlučno - Prizma” Brčko distrikta BiH i pokretač neformalne mreže “Snop” koja sačinjava šesnaest NVO različitih programskih orjentacija i usmjerenja kazao je da ukoliko bude postojala jasna namjera da se riješi problem korupcije koje je ušlo u sve brčanske pore onda set antikoruptivnih zakona će imati smisla.

 

“Mi imamo problem što se kod nas donose zakoni, a ne primjenjuju ili oni koji su zaduženi za implementaciju zakona vješti su u zaobilaženju primjeni tih zakona. Primjer imamo na nivou države gdje je donesena "strategija borbe protiv korupcije" koja je faktički prije nego što je zaživjela zastarila, pa je sada u procesu donošenje nove strategije. Takođe i Brčko radi na lokalnoj strategiji. Neznatan broj nevladinih organizacija je u tome uključen, a prvenstveno su uključene organizacije koje su sve, a nisu NVO. Ukoliko se agencija, Kancelarija za borbu protiv korupcije iz reda formira od korumpiranih vladinih službenika onda će to biti samo mrtvo slovo na papiru. Ukoliko bude jasno opredjeljenje da se efektivno bori protiv korupcije onda će biti efekta”, kazao je Hamzabegović.

 

Nedim Hamzabegovic Prizma Brcko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kada je u pitanju korupcija u ovoj lokalnoj zajednici Hamzabegović naglašava da je stanje katastrofalno.

 

“Ponašanjer javne uprave, javnih politika, svaki proces on je začinjen korupcijom. Obični građani se mogu uključiti ukoliko ovaj set antikoruptivnih zakona bude donesen na pravi način, ukoliko se budu zaštitili oni koji prijavljuju korupciju, naročito ako se budu kvalitetno zaštitili ljudi koji rade u javnoj upravi, javnim preduzećima, oni koji budu ohrabreni da prijavljuju korupciju, biće boljitka za sve nas. U tom slučaju sigurno će se napraviti velika zapreka i ometanje koruptivnim procesima. Bez toga to će biti samo još jedna u nizu "kancelarija" koja će biti na jaslama brčanskog budžeta”, kazao je Hamzabegović.

Copyright (c) 2006-2020 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com