Menu

Sa kvalitetnim obrazovanjem sigurniji put BiH ka EU i prilika za povratak mladih u BiH Istaknuto

obrazovanje euMladi u Bosni i Hercegovini (BiH), nažalost su još uvijek statistika sa najvećim brojem nezaposlenih. Zbog narušenog ekonomskog stanja često čekaju priliku kako bi napustili BiH i život počeli u drugim razvijenim zemljama Evropske unije (EU). Ipak, pored takvog stanja postoje i oni koji se žele vratiti nakon obrazovanja u državama EU u BiH i to primjenili u razvoj svoje države. Jedan od segmenata puta BiH ka EU je pozitivan postupak reformske agende koji doprinosi bržem i boljem razvoju BiH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Važnost uključivanja mladih u proces Evropskih integracija

 

Jamila Milović-Halilović, portparol Delegacije EU i specijalnog predstavnika EU u BiH kazala je da EU konstantno naglašava važnost većeg uključivanja mladih kao i akademske zajednice u BiH u proces Evropskih integracija.

 

jamila milovic2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"To je razlog zašto je Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini (EUSR) nedavno pokrenuo projekat 'E4U' kojim angažuje studente i omladinu u promociji pitanja od značaja za proces EU integracija. Projekat direktno uključuje 14 javnih univerziteta/fakulteta i 56 studenata i akademika iz cijele zemlje. Studenti podijeljeni u 7 timova (svaki tim uključuje 2 fakulteta), uz pomoć svojih akademskih mentora i eksperata na projektu, su u procesu izrade kreativnih javnih kampanja koje ilustriraju percepciju mladih i njihovo mišljenje o društveno-ekonomskim reformama, posebno u području obrazovanja, prvog radnog iskustva, zapošljavanja i poduzetništva. Projekt će pokriti troškove implementacije pojedinačnih kampanja. Tim studenata koji izradi najbolju kampanju bit će nagrađen studijskim putovanjem u Brisel koje uključuje posjetu još 10 gradova i predstavljanje kampanje nekim institucijama EU. Osim ciljeva projekta, nadamo se da će na ovaj način ovi mladi ljudi stvoriti nova prijateljstva, poboljšati svoje znanje, percepciju i razumijevanje politike i društva u Bosni i Hercegovini, kao i proces integracije u EU", kazala je Milović-Halilović.

 

Ojačati veze između sektora obrazovanja, rada i privrede

 

Meliha Mujezinović iz Ureda za komunikacije EU u BiH kazala je da je potrebno ojačati veze između sektora obrazovanja, rada i privrede.

 

"Učenici i studenti trebaju biti upoznati s konkurentskim prednostima svojih obrazovnih kvalifikacija. Potrebno je uvesti preduzetništvo, jednu od važnih kompetencija, u formalno obrazovanje i vannastavne aktivnosti. Tu se radi o sposobnostima da se ideje pretvore u aktivnosti, kreativnost, inovacije i preduzimanje rizika, kao i sposobnost da se planiraju i provode projekti kako bi se postigli određeni ciljevi. Učenici i studenti također trebaju biti informirani o potrebama tržišta rada kojem će se pridružiti. Zavodi za zapošljavanje bi trebalo da unaprijede svoje usluge s fokusom na one koji aktivno traže zaposlenje, odnosno na posredovanje u nalaženju posla. Pomogli smo organizirati tri Sajma obrazovanja i zapošljavanja u Zenici, Banjaluci i Mostaru prošle godine. Na ovim sajmovima predstavljene su hiljade radnih mjesta i mogućnosti obrazovanja. Sajmovi su pružili priliku onima koji ostaju izvan tržišta rada, odnosno nezaposlenim mladim ljudima i manjinskim skupinama iz cijele zemlje, da se uključe u izravne razgovore s poslovnim subjektima i potencijalnim poslodavcima, te saznaju više o zapošljavanju i obrazovnim mogućnostima u BiH i inostranstvu", kazala je Mujezinović.

 

Novi zakoni o radu i nove prakse će biti ključni element za unapređenje poslovnog okruženja u BiH naglasšava Mujezinović dodajući da je potrebno povećati fleksibilnost tržišta rada dok se mogućnosti za pronalazak pristojnog zaposlenja, posebno za mlade ljude, moraju dramatično unaprijediti.

 

"Jednak pristup mogućnostima zaposlenja za sve je osnovno ekonomsko i socijalno pravo garantirano mnogim međunarodnim konvencijama. Cilj novih zakona o radu je da zapošljavanje učine sigurnim i pravednim, a ne ekskluzivnim", kazala je Mujezinović.

 

Mladi moraju ostati u svojim državama

 

Dr. Milan Miljević, univerzitetski profesor iz Beograda (Srbija) smatra da mladi moraju ostati u svojim državama, davati maksimalni doprinos i znanje kako bi omogućili svojim državama bolji i veći napredak.

 

prof milan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Prije svega želim se zahvaliti vašoj medijskoj kući – infobrcko.com i što ste posjetili ovaj prelijepi grad moj Beograd, ali i što ste mene odabrali za adekvatnog sagovornika. Tema je više nego ozbiljna i dobro je da imamo regionalni dijalog na temu EU, posebno kad je riječ o evropskim integracijama, SPP, ali i mladima. Smatram da mladi moraju ostati u svojim državama, davati maksimalni doprinos i znanje kako bi omogućili svojim državama bolji i veći napredak. Mi u Srbiji smo prepoznali put EU, vidim da i vi u BiH pronalazite neke nove mlađe i bolje politike. Raduje me činjenica da je kod vas već prepoznato čak i nekoliko parlamentaraca u državnom parlamentu koji hoće samo da pričaju o putu EU, ostanku mladih u BiH- tako se radi za državu. Naravno put i ulazak u EU nije lagan, ali vama mladima, posebno mediji imaju ulogu, morate davati svoj maksimalni doprinos. Dobro je što je i BiH prepoznala reformu obrazovanja, posebno visoko obrazovanje taj put morate nastaviti", kazao je Miljević.

 

Sticanje iskustva mladih u zemljama EU

 

Amel Emkić iz Brčkog, student Fakulteta za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani /Slovenija/ odlučio je da ode iz BiH i završi fakultet u zemljama Evropske unije s ciljem sticanja kvalitetnog znanja. Kazao je da aktuelna politička dezorijentiranost u BiH uveliko doprinosi sve većoj nezaposlenosti, te ekonomskoj i socijalnoj nestabilnosti društva, te zbog toga mnogo mladih ljudi se odlučuje na studiranje u razvijenim evropskim državama, gdje mogu steći kvalitetne kompetencije.

 

"S druge strane, imate eksponencijalnu rast visokoobrazovanih ljudi i sve manje usvojenog znanja i njegove primjene za dobrobit društva. Danas nije dovoljno samo imati diplomu, nego definitvno morate postati prepoznatljiv i poželjan faktor na tržištu rada. Pored toga što se morate istaći znanjem, od vas se očekuje 'out of the box' razmišljanje, odnosno da imate ideje, da razmišljate inovativno, kreativno i vizionarski. Kako je naš obrazovni sistem u maloj mjeri usmjeren na stvaranje takvih kadrova, mnogo mladih se odlučuje na studiranje u razvijenim evropskim državama, gdje mogu steći takve kompetencije", kazao je Amel.

 

Amel Emkic Ljubljana univerzitet2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbog kvaliteta koji posjeduje Univerzitet u Ljubljani Amel je odlučio da ode iz BiH i znanje stekne kod priznatih svjetskih stručnjaka naglašavajući da student kao pojedinac mora tražiti više od klasičnog predavanja na fakultetu.

 

"Pozicioniranost u samom vrhu najboljih svjetskih univerziteta, opremljenost univerziteta i njegovih članica, profesori koji su priznati stručnjaci kao i dostupnost svih svjetskih trendova u nauci i struci, doprinijeli su tome da moja odluka o nastavku obrazovanja bude Univerzitet u Ljubljani. Smatram da student kao pojedinac mora tražiti više od klasičnog predavanja na fakultetu, odnosno uključiti se u razne vanstudijske aktivnosti i mogućnosti sticanja dodatnog obrazovanja putem učešća na različitim naučno-stručnim konferencijama i seminarima, učešća u izradi različitih istraživanja i projekata, pravovremenog upoznavanja poslodavaca, sticanjem studentskog radnog iskustva, itd. Vrlo sam zadovoljan činjenicom da Univerzitet u Ljubljani podržava svaki oblik studentskog, naučnog, istraživačkog i stručnog rada, što je meni kao studentu veoma važno i što predstavlja siguran korak u budućnost. Na kraju, činjenica je da će vam naše društvo oprostiti sve osim uspjeha, te će vas konstantno pokušati osporavati i ometati. Stoga je vrlo bitno naučiti nositi se s tim, odnosno postaviti se iznad toga, i ići u korak sa savremenim evropskim tendencijama," kazao je Amel.

 

Bolji prostor za život garancija za ostanak mladih

 

Na koji način države i gradovi EU kvalitetno vode društvo primjer je i gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković koji se svrstava među najuspješnijim gradonačelnicima glavnih gradova u svijetu. Za vrijeme svog mandata grad Ljubljana je dobio nekoliko nagrada, među kojima su i nagrade za ekološku osviještenost, za atraktivno turističko odredište, kao i prestižnu Eurocities nagradu koju dobijaju pametni gradovi. Kazao je da menadžeri, a ne političari, treba da vode gradove kako bi se stvorio bolji ekonomski, edukativni prostor i time zadržali i mlade da ostanu u svone gradu i svojoj državi.

 

 

"Uspjeh naš koji je postignut u Ljubljani privukao je pažnju šire svjetske javnosti, tako da su naši česti gosti iz višemilionskih gradova. Tako i ostali gradovi u BiH mogu biti. Bitne su saradnje između gradova, država u svim oblastima i projektima kako bi se pozitivna iskustva iz EU mogla prenijeti, posebno u oblasti implementacije projekata iz fondova Evropske unije, projekata koji su reformirali visokoškolsko obrazovanja, pitanja zbrinjavanja otpada, reforma javne administracije, turizma, a sve s ciljem podizanja standarda života stanovnika. Menadžeri, a ne političari, treba da vode gradove kako bi se stvorio bolji ekonomski, kvalitetni edukativni prostor i time zadržali i mlade da ostanu u svoje gradove i svojoj državi", kazao je Janković.

 

Pitajte šta građani žele

 

 

Jedan od ključnih stvari uspjeha jedne zajednice Janković ističe jeste pitati građane šta žele.

 

zoran jankovic2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Jedna od ključnih stvari je pitati građane šta žele. U toku mog mandata otvorio sam „pisarnu" na ulici, gde je u mjesec dana dvije do tri hiljade ljudi reklo šta žele i iz toga je nastao i plan. Tako smo dobili i povjerenje građana i smjernice koje ćemo razvijati za sve kategorije ljudi. Ako imaš zaposlene ljude plaćaju se doprinosi, više se troši, veća je proizvodnja, jednostavno, treba se aktivirati poslovna zona. Trgovina, industrija i hotelijerstvo su stvari koje, također otvaraju mnoge mogućnosti. Infrastrukutra je prvo što svugdje iziskuje da se prioritetno rješava", kazao je Janković.

 

Dodajući da je za uspjeh potreban tim i da ne ne pobjeđuje pojedinac nego ekipa koja će nositi breme uspjeha i kvaliteta.

 

"Poruka za mlade ljude je da prednost treba dati timu. Želim i da se Brčko i svi ostali gradovi u BiH prilibliže najljepšem gradu na svijetu Ljubljani i EU. Bosna i Hercegovina bi trebala što prije da pristupi EU, a do tada je potrebno da što više podstiče pravni red, jasnu i transparentnu poresku politiku, te da stimuliše grinfild investicije i unapređuje međukulturni dijalog. Slovenija je ušla u EU kao najbolja članica između deset novih pristupnica, što je bio rezultat dobrog rada privrede i jasne, te transparentne politike bez velikih problema u provođenju privatizacije, obrazovanja", kazao je Janković.

Copyright (c) 2006-2020 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com