Menu

Skupštinske zastupnike Distrikta uzdrmala tema o akcizama i 12 miliona maraka Istaknuto

Skupstina Brcko mart 2017 budzetSkupština Brčko distrikta BiH danas je nastavila sa započetom 16. redovnom sjednicom prije dvije sedmice i temom o provođenju svih postupaka za utvrđivanje i naplatu akciza od strane Poreske uprave Brčko distrikta BiH.

 

Na prošloj sjednici nakon izlaganja vlasnika firme d.o.o. "Mack" Drage Broćilo i Jasmina Ćeman direktora d.o.o. „Cetanex" o dugogodišnjem problemu, kako navode, u vezi nenadležnog postupanja Poreske uprave Distrikta i nepostojnja zakonskog osnova za prihodovanja akciza, te periodu od 14,5 godina, koliko traju upravni i sudski postupci, sjednica je prekinuta.

 

Kadrić: Distrikt bi mogao pretrpjeti finansijske štete

 

Da je riječ o važnoj temi predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH Esed Kadrić danas je kazao da je važno da konačno i brčanska javnost zna i zastupnici o čemu se radi, kako naglašava, obzirom da se vode sudski postupci u kojima bi Distrikt mogao pretrpjeti finansijske štete.

 

"Ono što je neupitno za mene jeste da ovi poreski obveznici nisu imali izbora i oni su u skladu sa zakonom RS-a morali uplatiti novac na račun RS-a, ali da li su naše institucije poduzele sve da se taj novac transaponuje prema sjedištima tih firmi što je opet dio sporazuma između entiteta i Distrikta Brčko!? Mislim da smo u tom dijelu mi zakazali, a onda paralelno znajući da su ljudi već u svojoj zemlji, državi, platili porez mi za isti porez teretimo Distriktu i stvaramo im probleme za poslovanje. U konačnici Distrikt će izvjesne štete platiti i ovim ljudima, jer blokirali smo njihov rad i njihovo funkcionisanje. Ima poreskih obveznika među njima koji su preko 10 miliona maraka poreza uplatili u budžet Distrikta i ne treba ih obezvrjeđivati. To su firme koje su značajno punile budžet Distrikta i dužni smo, jer oni plaćaju i nas i direktora Poreske uprave i sve nas svojim uplatama. Trebamo se pokušati usmjeriti i tražiti neka izvjesna poravnanja sa RS-om u duhu partnerskih odnosa, ali i da riješimo to pitanje da ovi ljudi ne trpe dalje. Insistirat ćemo i na odgovornosti onog momenta ukoliko sudovi presude da im implikacija presuda bude finansijska šteta Distrikta i da Distrikt bude morao ispltiti tim ljudima izvjesne štete", kazao je Kadrić.

 

Saković: Ko je kriv?

 

Šemso Saković, zastupnik u Skupštini Brčko distrikta BiH kazao je da je Distrikt izgubio 12 miliona maraka, da su četiri firme ostale bez onoga što su trebale da imaju, a to je, kako naglašava, kontinuitet u svom radu.

 

"Distrikt je izgubio 12 miliona maraka, četiri firme su ostale bez onoga što su trebale da imaju, a to je kontinuitet u svom radu na prostorima Distrikta i da u tom radu generiraju i pune budžet kroz uplaćivanje poreza, zapošljavanje radnika itd. Ko je kriv za ovo? Definitivno se ovdje vidi prekid u tim aktivnostima koje su vođene. Ovdje se ne može stvar redukovati. Oni su nesporno uplatili 12 miliona maraka na ime akcize u budžet RS-a. Distrikt u tom periodu je radio po zakonima RS-a i tamo neko na carinskom prelazu, odnosno špediter koji je to radio, je uradio na način na koji je radio, očito pogriješio svjesno ili nesvjesno, i to je pitanje koje se treba utvrditi. U potraživanju tih sredstava očito da vlast Distrikta nije imala adekvatne procedure, odnosno nije se "najbolje snašla". U Distriktu nema odgovornosti, a da ima mi bi mnoge stvari imali bolje rješene i imali bi sistem koji funkcioniše. Pa, sam način kreiranja donošenja budžeta, preko davanja za prava zastupnicima da sa nekih desetak miliona maraka ili 12 miliona maraka određuju projekte itd. To za normalne države i zakone je neregularana stvar i ta praksa ovdje traje 17 godine. Kada bi sabrali vidjeli bi da se radi blizu milijarde", kazao je Saković.

 

Gavrić: Ne vidim odgovornosti nikakve Pravobranilaštva

 

Na današnjoj sjednici prisustvovao je i direktor Poreske uprave Brčko distikta BiH Miodrag Trifković kao i Ilinka Gavrić, glavni pravobranilac Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH koji su odgovarali na pitanja zastupnika vezana za problem oko akciza.

 

Trifković je naglasio da, prema zakonima Distrikta i Republike Srpske, uplaćene akcize pripadaju Distriktu, te da se radi o pogrešnoj uplati i naplati.

 

Gavrić je kazala da u svim postupcima sudskim koji su vođeni po pitanju akciza ne vidi odgovornosti nikakve Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH.

 

"Ono što ja mogu reći sa aspekta funkcije koju obavljam i nadležnosti institucije na čijem sam čelu je da ja u svim postupcima sudskim koji su vođeni po pitanju akciza ne vidim odgovornosti nikakve Pravobranilaštva kao institucije u postupanju. Danas sam rekla da smo zahtjev za uduženje dobili iscrpljenjem određenih zakonom predviđenih rokova u kojima smo mogli eventualno po određenom osnovu primjer radi naknade štete tražiti povrat tih sredstava tako da nam preostaje institut po kojem smo uduženje vršili, a to je neosnovano bogaćenje. Postupci su okončani na taj način kako su okončani i to sam ukratko i iznijela i radi se o sudskim postupcima pred Sudom BiH, a potom pred Ustavnim sudom BiH. Također, mi imamo još aktuelne sudske postupke po tužbama nekih od stranih subjekata koji su platili akcize tokom 2002. i 2003. godine i o ishodima tih postupaka znati će se kasnije", kazala je Gavrić.

 

Broćilo: Jedva čekam najavljenu krivičnu prijavu od Pravobranilaštva i Poreske uprave

 

Drago Broćilo, vlasnik firme "Mack" Brčko kazao je da se raduje što će krivičnu prijavu pokrenuti Pravobranilaštvo Distrikta i Poreska uprava Distrikta, ističući, da će mu to biti prilika da se konačno primjene pravila o postupcima dokaza.

 

"Očekujem da Poreska uprava i Pravobranilaštvo, konkretno Miroslav Sajlović, na način kako je Miodrag Trifković rekao, podnijeti krivičnu prijavu za lažne navode. Ja očekujem i radujem se da što prije pokrenu. To će mi biti prilika da se konačno primjene pravila o postupcima dokaza, a nisam tu priliku imao ni kroz upravne, ni kroz sudske postupke, jer su sve presude donosene van prisustva stranke u postupku, odnosno bez rasprave. Drugo, Pravobranilaštvo i Poreska uprava su upravo na temelju lažnih podataka, lažnih navoda, doveli u pravnu zabludu sudske organe koji su utemeljili svoje pobijane presude upravo tim lažnim podacima. Sam Trifković je priznao da ne postoji rješenje o Poreskoj upravi koje je vjerovatno naručilo Pravobranilaštvo, a u međuvremenu ponovo se poziva na to rješenje. Dakle, prva blokada je izvršena po osnovu akcize i istina da su dostavljena dva rješenja koje je prvo dostavljeno od strane inspektora koji je postupao, dakle koji nije ovlašten uopšte da donosi rješenje o blokadi računa. To rješenje je dostavljeno u neovjerenoj kopiji nakon 8,5 godina. Drugo rješenje koje je potpisao direktor Poreske uprave Miodrag Trifković nikada mi nije doistavljeno, a dostavljane je bankama na postupanje i po njima su banke izvršile blokadu", kazao je Broćilo.

Skupština bez konkretnih mjera

 

Dodajući da je danas razočaran iz razloga što je Skupština Distrikta završila tačku na način da nije donijela nikakve zaključke u formi mjera koje Poreska uprava, odnosno Direkcija za finasije treba da izvrši.

 

"Danas sam razočaran iz razloga što je Skupština uz izuzetno konstruktivnu raspravu i pitanja od strane zastupnika završila tu tačku na način da nije donijela nikakve zaključke u formi mjera koje Poreska uprava, odnosno Direkcija za finansije treba da izvrši. Međutim, prilika je i "Cetanexu" i "Macku", napominjem da mi zastupamo i druga tri pravna lica koja trpe štetu zbog nezakonite blokade, odgovori na naša postavljena pravna pitanja Ustavnom sudu, Apelacionoim sudu, u krajnjoj liniji delegirana i OHR-u, razjasniti tu situaciju. Biće daleko lakše i upravnim, sudskim organima i samoj Skupštini odrediti kako to pravno pitanje riješiti. Način na koji su se javljali zastupnici i diskutovali, naprosto se vidi utjecaj političkih lidera koji su faktički postavljali pitanja koja su nesporna. Dakle, nesporno je da funkciju špeditera je odredio Zakon u spoljnoj trgovini, Zakon o Poreskoj upravi Distrikta je dao status špediteru kao poreskom posredniku. Raditi uvoz preko državne granice je uslovljeno da postoji špediter koji vrši graničnu prijavu i vrši u ime pravnih lica kao uvoznika na bazi carinskog računa plaćanja, i to nije sporno s jedne strane. To je zakonom određena funkcija. S druge strane su špediteri prilikom uplata na uplatnicama navodili matični broj pravnih lica kao uvoznika, navodi svrhu uplate da je svrha za plaćanje akcize. Dakle, oni nespornu stvar čine spornu samo da bi doveli u konfuziju i praktički zastupnike u jednu pravnu zabludu", kazao je Broćilo.

Copyright (c) 2006-2018 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com