Menu

Brčanski advokat Osman Mulahalilović: Pokrenuti vanparnične postupke u slučajevima imovine BiH u Hrvatskoj Istaknuto

Osman Mulahalilovic infoUgledni brčanski advokat Osman Mulahalilović smatra da je neophodno hitno pokrenuti vanparnične postupke u slučajevima imovine Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj.

 

 

On je u razgovoru za Anadolu Agency (AA) podsjetio da je Hrvatska članica Vijeća Evrope te da je dužna primjenjivati Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda.

 

Evropska konvencija je dio pravnog sistema Hrvatske, kojom se garantira pravo na mirno uživanje imovine svakoj pravnoj i fizičkoj osobi.

 

"Smatram da bi svi zemljišno-knjižni vlasnici, njihovi pravni sljedbenici ili oni koji polažu pravo na nekretnine u Republici Hrvatskoj, kao što su odmarališta, hoteli, kuće i slično, koje Hrvatska namjerava dati u zakup na 30 godina, morali hitno pokrenuti, po hrvatskim zakonima, vanparnične postupke obezbjeđenja dokaza pred mjesno i stvarno nadležnim sudovima u Hrvatskoj", naveo je Mulahalilović.

 

On je naglasio da je to jednostavan i kratak postupak u kojem se vrši popis i procjena nekretnina od strane vještaka građevinske struke te se sačinjavaju foto i video materijali tih objekata.

 

"Taj postupak obezbjeđivanja dokaza će im služiti u budućim postupcima po tzv. vlasničkim tužbama ili tužbama za reparaciju, odnosno odštetu", istakao je ovaj advokat.

 

On smatra da će Hrvatska u tim budućim postupcima sve sporove izgubiti, ili pred domaćim sudovima u toj zemlji, ili po ustavnoj tužbi pred Ustavnim sudom Hrvatske, ili pred Evropskim sudom u Strasbourgu (Strazburu).

 

Mulahalilović svoje mišljenje temelji i na iskustvu koje ima u slučajevima u kojima je korištena Evropska konvencija.

 

U posljednjem slučaju "Hamidović protiv Bosne i Hercegovine" utvrđeno je da je Bosna i Hercegovine povrijedila član 9 Evropske konvencije.

 

"Ne radi se o istom slučaju, ali se radi o primjeni Evropske konvencije", kazao je on.

 

Sabor Republike Hrvatske je 18. maja ove godine usvojio Zakon o upravljanju državnom imovinom Hrvatske koji, između ostalog, daje mogućnost hrvatskim vlastima da imovinu Bosne i Hercegovine na osnovu ugovora o koncesiji, mogu davati na upravljanje trećim licima na period do 30 godina.

 

(Anadolija)

Copyright (c) 2006-2018 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com