Menu

Nastavak tenderske procedure za izradu organizacionog plana JP "Komunalno Brčko"

baner zgradaSredinom maja ove godine JP "Komunalno Brčko" raspisalo je javni poziv za izradu novog organizacionog plana preduzeća. Iako je namjera menadžmenta bila da novi plan bude izrađen do kraja septembra 2018. godine, procedura nabavke još nije okončana, jer se pojavila žalba na tendersku dokumentaciju.

 

 

Sada se procedura nastavlja i do 20. decembra zainteresovane firme mogu da predaju svoju ponudu za izradu nove organizacije preduzeća.

 

Preduzeće je u obavezi da donese novi organizacioni plan nakon što je Skupština DIstrikta u martu ove godine usvojila izmjene Zakona o javnim preduzećima Brčko distrikta BiH kojim su uvedene dvije nove pozicije za zamjenike direktora.

 

Takođe, jednom od mjera Skupštine Brčko distrikta BiH iz 2017. godine, kada je donesena Odluka o usvajanju prijedloga mjera za otklanjanje problema u funkcionisanju JP „Komunalo Brčko", naloženo je da se „pristupi izradi nove organizacije preduzeća s ciljem optimiziranja organizacionih cjelina primjereno djelatnosti koju obavlja, kao i nivou potreba. Suvišna radna mjesta ukinuti, a zaposlenicima primjereno stručnoj spremi i osposobljenosti, ako za njima postoji potreba, ponuditi nova radna mjesta. Višak radnika zbinuti primjereno Zakonu o radu te pristupiti racionalizaciji radnih mjesta kroz izradu programa prijevremnog penzionisanja radnika", navedeno je u propisanoj skupštinskoj mjeri, čija realizacija je među posljednjim propisanim ovom odlukom.

 

Osim toga, unapređenjem poslovanja prirodno se nametnula potreba inoviranja organizacione strukture, koja će predstavljati realnu podršku preduzetnom i fleksibilnom poslovanju.

 

Novi organizacioni plan trebalo bi da omogući:


• brže i efikasnije pružanje usluga kupcima, uz njihovo povećanje zadovoljstva kvalitetom usluga
• pripremu preduzeća za tržišno poslovanje
• dugoročnu održivost preduzeća
• efikasno odvijanje procesa unutar preduzeća
• smanjenje troškova administracije i eliminisanje duplih radnih mjesta
• ažurno obavljanje radnih zadataka detaljnu analizu i opis svih radnih mjesta i
• organizacionu strukturu koja posjeduje povećanu sposobnost prihvatanja promjena u savremenim uslovima i načinu poslovanja.

Implementacijom novog organizacionog plana, očekuje se optimizacija radnih mjesta i poslovnih procesa u skladu sa stvarnim potrebama preduzeća.

 

Obavještenje o nabavci ove usluge nalazi se na linku:


http://komunalno.ba/images/stories/JPK/Javne_nabavke/Maj_2018/11.05.2018.%20god.%20obavjetenje%20o%20nabavci%20usluga%20izrade%20organizacionog%20plana%20preduzea.pdf

 

Copyright (c) 2006-2018 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com