Menu

U Donjem Rahiću gradit će se Centar za upravljanje otpadom Istaknuto

milNa 62. vanrednoj sjednici članovi Vlade Brčko distrikta BiH usvojili su prijedlog zaključka kojim se predlaže Skupštini Brčko distrikta BiH donošenje Odluke o prihvatanju lokacije Kladje KO Donji Rahić kao konačne lokacije za izgradnju Centra za upravljanje otpadom. Lokacija je predložena na osnovu studije „DvokutPro" Sarajevo i na osnovu Strategije za zaštitu životne sredine Brčko distrikta BiH za period 2016–2026. godina. Vlada i Skupština će, na osnovu donesenog zaključka, usvojiti mjere i olakšice i stimulaciju za stanovništvo koje živi u neposrednoj blizini lokacije budućeg Centra za upravljanje otpadom.

 

 

Zoran Bulatović, šef Odjeljenja za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, izrazio je zadovoljstvo zbog, kako je istakao, konačno postignute saglasnosti za odabir lokacije za izgradnju Centra za upravljanjem otpadom i što će se negativni uticaj na životnu sredinu svesti na najmanju moguću mjeru.

 

„Taj centar bi isključivao sanitarnu deponiju i bio bi klasični centar za upravljanje otpadom gdje bi se komunalni miješani otpad odvajao na frakcije koje bi se kasnije koristile za reciklažu, kao goriva za razne objekte kao što su cementare, termoelektrane i sl., a organski dio bi se prerađivao u kompost, odnosno zemlju za potrebe staklenika, plastenika itd. s ciljem da se negativni utjecaj na životnu sredinu svede na najmanju moguću mjeru. Sadašnja deponija nalazi se 50 m od rijeke Save, također, deponija je 2 km zračne linije od centra grada i ona je odavno trebala biti riješena", kazao je Bulatović.

 

On je istakao da sada slijedi prelazni period i privremeno rješenje za deponovanje otpada u Brčkom te postupak odabira najpovoljnijeg ponuđača za usluge privremenog odlaganja miješanog komunalnog otpada s teritorije Brčko distrikta BiH na neku od regionalnih lokacija ili deponija van Distrikta. Usvojenim zaključkom odobreno je Odjeljenju za komunalne poslove da sredstva koja su već izdvojena u Budžetu za 2018. godinu iskoristi za nabavku mobilne pretovarne stanice s presom za otpad, specijalnog vozila, posebnih kontejnera te nabavku drugih neophodnih tehničkih uređaja koji će biti stavljeni na raspolaganje JP „Komunalno Brčko".

Copyright (c) 2006-2018 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com