Menu

baner for web jpg

Nakon smjene Mirsada Đape izabran Kemal Atić za v.d. direktora JP "Komunalno Brčko" Istaknuto

kom8Upravni odbor JP "Komunalno Brčko" danas je nakon sinoćnje smjene Mirsada Đape izabrao diplomiranog ekonomistu Kemala Atića za v.d. direktora ovog preduzeća.

 

 

„Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 24 stav (1) tačka c) Zakona o javnim preduzećima Brčko distrikta BiH kojim je propisano da Upravni odbor javnog preduzeća razrješava direktora javnog preduzeća ukoliko su ispunjeni drugi uslovi propisani zakonom, aktom o osnivanju, statutom i drugim važećim aktima javnog preduzeća i članu 72 stav (1) tačka 3 Zakona o radu Brčko distrikt BiH kojim je propisano da radni odnos prestaje radi ispunjavanja uslova za sticanje prava na penziju prema propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju entiteta Bosne i Hercegovine“, navedeno je iz Upravnog odbora.

 

Ugovorom o pravima, obavezama i odgovornostima direktora JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH od 22.06.2018. godine ugovoreno je da se prava, obaveze, odgovornosti i ovlaštenja direktora Javnog preduzeća procjenjuju u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima Brčko distrikt BiH i drugim pozitivnim pravnim propisima, Statutom i drugim opštim pravnim aktima Preduzeća, odlukama Upravnog odbora i ugovorom sa direktorom. Navedeno znači da se u skladu sa pomenutim ugovorom na radni odnos direktora primjenjuju odredbe Zakona o radu Brčko distrikt BiH kojim su u članu 72 ovog zakona propisani razlozi za prestanak radnog odnosa zaposlenika.Shodno navedenom, budući da je u naprijed pomenutom članu zakona, u stavu (1) tačka 3) precizirano da radni odnos prestaje radi ispunjavanja uslova za sticanje prava na penziju prema propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju entiteta, a da je imenovani ispunio zakonske uslove za sticanje uslova za penziju u skladu sa Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju Federacije BiH, čiji je i osiguranik, Upravni odbor je, postupajući u skladu sa pomenutim zakonskim propisima, donio pomenutu odluku“, navode iz Upravnog odbora.

 

Istom odlukom sada već dojučerašnji direktor ima pravo da sva eventualna prava koja proističu iz radnog odnosa u ovom javom preduzeću ostvari u skladu sa procedurama utvrđenim odgovarajućim odredbama iz oblasti radnog prava u Brčko distriktu BiH, stoji u saopštenju Upravnog odbora.

 

Podsjećamo, nakon što je Đapo saznao da je smijenjen i da to ne prihvata, iako, kako kaže, da su svi svjesni da to nema veze sa zakonom najavio je da će ih tužiti i dobiti oko 100.000 KM.

 

Prije Mirsada Đape, funkciju direktora preduzeća obavljao je Nermin Rejzović.

 

Copyright (c) 2006-2018 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com