Menu

U Brčkom aktivno 853 korisnika stalne osnovne novčane pomoći Istaknuto

pro8U Brčkom je aktivno 853 korisnika stalne osnovne novčane pomoći za koje se mjesečno izdvaja 177 hiljada maraka odnosno, dva miliona i 100 hiljada maraka na godišnjem nivou.

 

 

Nataša Stevanović, šef Pododjeljenja za socijanu zaštitu kaže da na području distrikta ima i 2.360 korisnika prava na tuđu njegu i pomoć kojima se mjesečno isplati ukupno 221 hiljada maraka, a pojedinačni iznos limitira stepen zavisnosti od drugog lica.

 

U kategoriji prava tuđe njege i pomoći su i djeca ometena u psiho fizičkom razvoju, kao i djeca koja imaju rijetka oboljenja.

 

Treće pravo proisteklo iz Zakona o socijalnoj zaštiti je personalna asistencija, kao pravo koje se daje licima koja imaju potpunu ili tešku zavisnost od drugog lica i trenutno je u Brčkom šest lica koje ostvaruju to pravo putem Centra za socijalni rad.

 

Broj korisnika osnovne novčane pomoći iz godine u godinu je približno isti i tu nema oscilacija, dok su oscilacije veće kod korisnika tuđe njege i pomoći gdje ta pomoć zavisi od veće ili manje zavisnosti od drugog lica.

 

Na kraju da kažemo, da korisnik stalne novčane pomoći može biti lice u stanju socijalne potrebe koje nema dužne srodnike za izdržavanje, koje nema imovinu i koje je nesposobno za rad.

http://radiobrcko.ba

Copyright (c) 2006-2018 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com