Menu

Brčko: Usvojene smjernice za izradu nacrta zakona o budžetu, jednokratna novčana pomoć za... Istaknuto

2019 07 09 Vanredna 76Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je na 76. vanrednoj sjednici Smjernice za izradu nacrta zakona o budžetu Brčko distrikta BiH. Usvojen je i Prijedlog odluke o odobravanju prvog dijela Programa utroška sredstava tekućih grantova u 2019. godini u Odjeljenju za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja.

 

Članovi Vlade usvojili su Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za odobravanje jednokratne novčane pomoći i Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu novčane pomoći demobilisanom borcu i članu uže porodice umrlog demobilisanog borca. Na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge usvojen je i Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija i Program utroška sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći za nabavku udžbenika djeci poginulog borca i ratnog vojnog invalida u 2019. godini. Na današnjoj sjednici usvojen je Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava grant Udruženju penzionera PIO/MIO Federacije BiH i grant Udruženju penzionera Republike Srpske za banjsko-klimatsko liječenje penzionera.

 

Na 76. vanrednoj sjednici usvojeni su zaključci o davanju saglasnosti na odluke o izmjenama i dopunama organizacionih planova Odjeljenja za stručne i administrativne poslove, Ureda gradonačelnika, Direkcije za finansije, Odjeljenja za javni registar, Odjeljenja za javne poslove, Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu, Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju i Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja. Organizacioni planovi su izmijenjeni s ciljem usklađivanja sa Zakonom o platama Brčko distrikta BiH.

Copyright (c) 2006-2018 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com