Menu

Fond zdravstvenog osiguranja Brčko objavio konkurs za prijem pripravnika Istaknuto

Fond zdrav osi infobrckoFond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH objavio je javni konkurs za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme.

 

 

Više o konkusu u nastavku teksta.

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika

u radni odnos na određeno vrijeme

 

  1. Naziv radnog mjesta:

2.4. Referent za kontrolu obračuna i uplate doprinosa (1 izvršilac na određeno vrijeme do 12 mjeseci – pripravnik);

 

Platni razred: 80% plate poslova radnog mjesta na koje se prima (VII-6)

 

Minimalni uslovi: VSS (VII stepen) - Ekonomski fakultet

 

 

  1. Naziv radnog mjesta:

3.2. Referent za pravne poslove (1 izvršilac na određeno vrijeme do 12 mjeseci – pripravnik)

 

Platni razred: 80% plate poslova radnog mjesta na koje se prima (VIII-2)

 

Minimalni uslovi:

VSS (VII stepen) - Pravni fakultet

 

  1. Naziv radnog mjesta:

4.2. Referent za planiranje i kontrolu zdravstvene zaštite – bolnički nivo (1 izvršilac na određeno vrijeme do 12 mjeseci – pripravnik).

 

Platni razred: 80% plate poslova radnog mjesta na koje se prima (VII-6)

 

Minimalni uslovi:

VSS (VII stepen) - Ekonomski fakultet, Fakultet organizacije i menadžmenta

 

Rok i mjesto podnošenja prijave:

Javni konkurs je otvoren od dana objavlјivanja 09.07.2019. godine na oglasnoj tabli Fonda i službenoj web stranici Fonda i traje do 19.07.2019. godine.

Obrazac prijave na javni konkurs može se preuzeti u zgradi Fonda ili na službenoj web stranici www.fzobrcko.ba. Kandidati su dužni podnijeti prijavu na javni konkurs na navedenom obrascu.

Kandidati su dužni uz obrazac prijave na javni konkurs dostaviti Izjavu da nemaju ostvaren staž u okviru stručne spreme koja je predmet konkursa, te dostaviti kopije slijedećih dokumenata kojima se dokazuje ispunjenost minimalnih uvjeta:

 

1) Uvjerenje, potvrdu ili drugi validan dokument o prosjeku ocjena tokom školovanja,

2) Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH da se nalaze na aktivnoj evidenciji Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, nakon sticanja visoke stručne spreme ne starije od mjesec dana od dana izdavanja.

 

Sve informacije u vezi sa javnim konkursom mogu se dobiti na broj telefona 049/217-767. Kontakt osoba je Gordana Kojić.

 

.................

 

IZMJENU JAVNOG KONKURSA

za prijem pripravnika

u radni odnos na određeno vrijeme

 

U Javnom konkursu za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme, broj: 015-180/4-102/19 od 08.07.2019. godine dio teksta koji glasi:

 

Kandidati su dužni uz obrazac prijave na javni konkurs dostaviti Izjavu da nemaju ostvaren staž u okviru stručne spreme koja je predmet konkursa, te dostaviti kopije slijedećih dokumenata kojima se dokazuje ispunjenost minimalnih uvjeta:

 

1) Uvjerenje, potvrdu ili drugi validan dokument o prosjeku ocjena tokom školovanja,

2) Uvjerenje Zavoda za zapošlјavanje Brčko distrikta BiH da se nalaze na aktivnoj evidenciji Zavoda za zapošlјavanje Brčko distrikta BiH, nakon sticanja visoke stručne spreme ne starije od mjesec dana od dana izdavanja.“,

 

mijenja se i glasi:

 

Kandidati su dužni uz obrazac prijave na javni konkurs dostaviti:

1) Izjavu da nemaju ostvaren staž u okviru stručne spreme koja je predmet konkursa,

2) Kopiju uvjerenja, potvrde ili drugog validnog dokumenta o prosjeku ocjena tokom školovanja.“.

 

Javni konkurs za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme, broj: 015-180/4-102/19 od 08.07.2019. godine u ostalom dijelu teksta u svemu ostaje nepromijenjen.

Copyright (c) 2006-2018 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com