Menu

46D5966D 691C 42A8 A3C1 58609C7EA571

Fudbalski savez BiH: Ivica Osim ostaje počasni predsjednik Istaknuto

0001Svjedoci smo da se poslijednjih dana u javnosti a od strane pojedinih medija i portala objavljuju tekstovi koji bez argumenata, a po principu "slobodnog" uvjerenja i uz analize "nezavisnih" eksperata, iznose zaključke koji ozbiljno štete ugledu FS BiH, navode iz krovne kuće bh. nogometa.

"Iz većine objavljenih tekstova može se zaključiti da se radi o smišljenom, orkestriranom i nedobronamjernom napadu od strane pojedinih autora, koji na isti ili sličan način, koristeći 'alternativnu' istinu i uobičajenu zamjenu teza na sve načine pokušavaju dezavuirati rad Saveza i aktuelnog Predsjednika. Rezultat svega je njihovo jednostrano viđenje istine iskazano u autorskim radovima koje su objavili, ne tražeći očitovanje i druge strane. Ovo sve se može potvrditi pažljivom analizom objavljenih tekstova. U principu, za sagovornike se pronalaze dokazani negatori svih promjena u FS BiH, kao i bivši članovi tijela i organa FS BiH koji se ne mogu pohvaliti bilo kakvim uspjehom tokom svog angažmana u nogometu/fudbalu. Dosadašnji rad tih pojedinaca u FS BiH nije polučio neki mjerljiv rezultat, dok se njihov angažman tokom cijelog mandata svodio na latentan nerad i opstruisanje. Na žalost, u svu priču su uvučena i neka poznata sportska imena sa namjerom da komentarišu 'alternativnu' istinu", navode iz Fudbalskog saveza BiH.

 

Rezultat su zamjene teza, bez bilo kakvog jasnog uporišta u izrečenim stavovima, tvrde.

 

"Ovo je već oproban recept kako bi se iz fudbala uklonili ljudi koji su tokom svojih mandata predanim radom dosta uradili za fudbal i napravili značajne pomake, te im se sa takvim izjavama udara na čast i obraz - pogotovo u sadašnjem vremenu izbornih aktivnosti u Savezu", poručuju.

 

Možda odgovore možemo naći u ovih nekoliko pitanja, navode iz Saveza.

 

"Zašto se baš u ovom trenutku polemizira stanje, sada kada smo na pragu izbora i kada je izvjestan dolazak novih ljudi na čelne pozicije u FSBiH? Zašto se koriste neistine i pogrešno tumače dokumenti i Statut FSBiH? Zašto se u ovu polemiku uvlače poznata sportska imena uz pogrešna tumačenja i uvlačenje politike u fudbal?", pitaju se iz FSBIH.

Istina se može prepoznati u nekoliko provjerljivih činjenica, poručuju.

"Izmjene i dopune Statuta FS BiH su dio procesa koji se godinama rade postepeno, u skladu sa utvrđenim procedurama, standardima i preporukama, a shodno okolnostima i okruženju u kojem živimo. Sve što se radi ima legitimno uporište u principima i saglasnost krovnih kuća (UEFA i FIFA) nogometa/fudbala, uvažavajući državno uređenje i specifičnosti naših prostora. Sve izmjene i dopune imaju karakter poboljšanja rada i funkcionisanja, a da pritom ne ugrožavaju bilo koji konstitutivni narod ili budućnost Saveza sa jasnim otklanjanjem uočenih prepreka. Iz svega prethodnog, a zbog zaštite digniteta naše kuće, dostavljamo informaciju široj javnosti u vezi sa odlukom o izmjenama i dopunama Statuta FS BiH koja je izazvala određene polemike", navode.

 

Ivica Osim ostaje počasni predsjednik FS BiH

 

"Prva informacija koju su tokom prethodnih dana objavili pojedini mediji je bila da će gosp. Ivica Osim nakon usvajanja odluke o izmjenama i dopunama Statuta FS BiH biti uskraćen obnašanja funkcije počasnog Predsjednika FS BiH. Iz dubokog pijeteta i dužnog poštovanja za sve ono što je gosp. Ivica Osim napravio u prethodnom periodu za naš fudbal i NS/FS BiH općenito, želimo potvrditi da je titula počasnog Predsjednika trajna kategorija bez vremenskog ograničenja. Zbog svih rezultata koje je ostvario tokom svoje bogate sportske karijere, kao i nesebičnog angažmana u periodu aktivnog rada za FS BiH, gosp. Ivici Osimu je na izbornoj sjednici Generalne skupštine održanoj prije četiri godine u Sarajevu dodijeljena titula prvog počasnog Predsjednika FS BiH".

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

 

"Na osnovu preporuka koje su stigle krajem prošle kalendarske godine iz UEFA i FIFA o potrebi usklađivanja statuta entitetskih saveza (NS FBiH i FSRS) i Statuta FS BiH za naredni izborni proces, Izvršni odbor FS BiH je donio 'mapu puta' sa precizno definisanim zadacima i rokovima za provođenje izbornih procesa u FS BiH za 2020. godinu. Početkom godine je formirana radna grupa koju su sačinjavali predstavnici pravnog komiteta NS/FS BiH i pravnih komisija entitetskih saveza. Nakon usaglašavnja teksta prijedloga sa neophodnim izmjenama i dopunama Statuta FS BiH, isti je dostavljen pravnim odjelima UEFA i FIFA koji su dostavili pozitivan odgovor na dostavljeni prijedlog teksta. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta FS BiH je nakon provođenja redovne procedure dostave mišljenja Pravnog komiteta FS BiH upućen prema IO FS BiH na dalje usvajanje. Generalna skupština FS BiH je na sjednici održanoj 25.08.2020. godine jednoglasno usvojila odluku o izmjenama i dopunama Statuta FS BiH".

 

Kako navode, sadržaj teksta izmjena i dopuna Statuta FS BiH je urađen na osnovu pisanih dokumenata UEFA i FIFA u kojima su jasno definisane smjernice za pripremu i usklađivanje teksta statuta, kako bi se ubuduće omogućilo nesmetano odvijanje izbornog procesa na svim organizacionim nivoima u okviru FS BiH.

 

"Poseban akcenat je stavljen na uvažavanju specifičnosti ustavnog uređenja naše zemlje, sa iskazanom potrebom za senzbilitetom i uvažanjem volje predstavnika entitetskih saveza koji participiraju u radu FS BiH. Izmjene i dopune Statuta FS BiH su napravljene zajedničkom voljom predstavnika oba entitetska saveza, čime su ispoštovane smjernice UEFA i FIFA, a Statut FS BiH je usklađen sa njihovim preporukama za nesmetan rad FS BiH u budućnosti".

 

(N1)

Copyright (c) 2006-2020 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com