Menu

Donesena izmjena i dopuna Zakona o budžetu Distrikta predstavlja legalizaciju pljačke

buric-baPovodom donošenja zvanične presude Apelacionog suda Brčko distrikta BiH da je budžet Brčko distrikta BiH za 2015. godinu usvojen kršeći Statut Brčko distrikta BiH i donošenjem izmjene i dopune Zakona o budžeta Brčko distrikta BiH na skupštinskoj sjednici u srijedu (14.10) reagovao je i SDP Brčko distrikta BiH.

Reakciju sa današnje konferencije za novinare na aktuelnu situaciju u Distriktu možete pročitati u daljem tekstu:

"Već duži period SDP Brčko distrikta BiH upozorava kako vladajuće strukture u Distriktu čine radnje koje vode u propast ovog grada. Stvaraju anarhije bezakonja i radnje koje u konačnici stvaraju pretpostavke političke diktature malog broja ljudi koji trenutno obnašaju i najviše pozicije u Vladi i Skupštini Brčko distrikta BiH. Čini nam se da se dešavanjima na zadnjem zasjedanju Skupštine stavila tačka na taj proces i da raspolaganje ogromnim finansijskim sredstvima budžeta Brčko distrikta BiH, a samim tim i građana Brčko distrikta BiH, prelazi nezakonito u ruke tih pojedinaca. Da bi pojasnili o čemu se radi moramo istači nestatutarno usvajanje budžeta za 2015. godinu koje je utvrđeno presudom od strane Apelacionog suda Distrikta. Krajem marta 2015. god i pored brojnih upozorenja od strane opozicionih stranaka skupštinska većina je usvojila budžet bez dovoljnog broja prisutnih predstavnika i poslanika iz reda hrvatskog naroda. To je čin koji je bez presedana i čin koji je učinjen sa predoumišljajem što nas dovodi u situaciju da potvrdimo sve naše sumnja da postoje određeni politički krugovi koji žele da finansijski upropaste Distrikt.
Zbog toga pozivamo Pravobranilaštvo Brčko distrikta BiH da postupi u skladu sa članom 79. stav 2. Statuta Brčko distrikta BiH, te pokrene radnje za utvrđivanje odgovornosti protiv institucija i pojedinaca zbog utvrđenog kršenja Statuta Brčko distrikta BiH.
Druga stvar koja potvrđuje naše navode o sistematskom urušavanju Distrikta desila se na zadnjem zasjedanju Skupštine mBrčko distrikta BiH kada je usvojen Zakon o izmjenama i dopunama zakona o budžetu Brčko distrikta BiH koji je u potpunosti u suprotnosti sa državnim zakonom koji reguliše navedenu oblast. Naime, vladajuća oligarhija je pravdajući se navodnim usaglašavanjem postojećeg Zakona o budžeta Brčko distrikta BiH sa Zakonom o finasiranju institucija BiH potpuno svjesno i namjerno ispustila ključne odredbe ovog zakona i omogućilo da privremeno finansiranje u Brčko distriktu BiH postane trajno finansiranje koje bi bilo legalizovano donošenjem odluke o privremenom finasiranju i to na nivou visine budžeta iz 2014. godine, odnosno više od 250 miliona KM. Time se omogućava da gradonačelnik i uski krug ljudi oko njega faktički sami i bez nadzora troše javna sredstva u ovom iznosu.
Podsjećamo da državi zakon o finansiranju institucija BiH reguliše ovu materiju na način da odluka o privremenom finansiranju nema vremenskog ograničenja, ali ima druga ograničenja i to u stavu 6. člana 11. Zakona o finansiranju institucija BiH nalaže se da se budžet mora usvojiti do 31. marta, a ako se ne usvoji, onda se rashodi u bilo koju svrhu, osim izmirenja duga, neće realizovati sve dok se budžet propisno ne usvoji.
Zbog svega ovoga podsjećamo da je Statutom Brčko distrikta BiH i drugim aktima, kao što su nalozi supervizora, određeno da su svi zakoni države BiH direktno primjenjivi na teritoriji Brčko distrikta BiH i da svi postojeći zakoni Brčko distrikta BiH moraju biti usaglašeni sa zakonima BiH.
Pozivamo Direkciju za finansije Brčko distrikta BiH da shodno odredbama člana 48. stav 2. Statuta Brčko distrikta BiH, koji kaže da je Trezor odgovoran za budžet, preduzmu sve aktivnosti na poništenju usvojenih izmjena zakona o budžetu, te da se trošenje javnih sredstava uvede u sistem i pravne norme Brčko distrikta BiH, a vladajuću oligarhiju da iznađu rješenje koje će biti zakonito i na zadovoljstvo svih građana Brčko distrikta BiH", kazao je u izjavi Suad Burić, predsjednik SDP Brčko distrikta BiH.

Na konferenciji za novinare Esad Atić kazao je da donošenjem izmjene i dopune Zakona o budžetu Distrikta predstavlja legalizaciju pljačke.

Atic SDP pres krsenje statuta distrikta

"Mi već duže vrijeme upozoravamo aktuelnu vlast na gruba kršenja zakona i Statuta Brčko distrikta. Ovaj slučaj donošenja izmjena i dopuna Zakona o budžetu Brčko distrikta BiH praktično predstavlja legalizaciju pljačke. Do sada smo ukazivali na nelegalne radnje koje su dovodile do štete po građane Distrikta, a ovaj puta ukazujemo da je vladajuća većina praktično u Distriktu uvela u zakonitu pljačku. Mi s ponosom moramo reći da smo ukazivali na neprincipijelnosti, na nezakonitosti i sada Brčko distrikt BiH je ozbijno ugrožen sa svih aspekata", kazao je Atić.

Copyright (c) 2006-2018 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com