Menu

Centar za mentalno zdravlje Brčko i ove godine obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja Istaknuto

JZU brckoSvjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se svake godine 10. oktobra u više od stotinu zemalja širom svijeta, a sve sa ciljem podizanja svijesti javnosti o problemima u mentalnom zdravlju. Jedna od institucija koja svake godine ovome danu poklanja pažnju je i brčanski Centar za mentalno zdravlje /CMZ/ koji je do sada nekoliko puta potvrdio svoj kvalitet u radu.

 

Sa vrhunskim rukovodiocima kvalitetna i dostupna mentalna zdravstvena zaštita

 

Zahvaljujući rukovodstvu kao i direktoru Javne zdravstvene ustanove "Zdravstveni centar" Brčko Nihadu Šibonjiću brčansko zdravstvo svakim danom teži da postigne što veći cilj pružajući kvalitetne usluge. Među onima koji se zalažu za kvalitet, ali i postižu i svjetske rezultate je i prim. dr. Zlata Paprić, specijalista neuropsihijatrije i voditeljica Centra za mentalno zdravlje u Brčkom koja je između ostalog prošle godine nominirana i za nagradu od Europskog centra za razvoj za dostignuća u svojoj oblasti.

 

"Mentalno zdravlje je sastavni dio opšteg zdravlja i predstavlja vrlo bitan resurs za pojedinca, porodicu, pa i čitavu naciju. Osobe sa problemima mentalnog zdravlja su podložne velikoj subjektivnoj patnji, što se negativno odražava na kvalitet njihovih života. Na Svjetski dan mentalnog zdravlja nastoji se upoznati javnost s problematikom mentalnih bolesti i teškoćama osoba sa poremećajima u mentalnom zdravlju u svakodnevnoj interakciji sa njihovom okolinom. Mi smo služba psihijatrije u zajednici opredjeljena za primjenu sveobuhvatne, kontinuirane, kvalitetne i dostupne mentalne zdravstvene zaštite svim osobama Brčko distrikta BiH", kazala je Paprić.

 

Uspjesi CMZ Brčko

 

Centar u svom radu konstantno ulaže trud kako bi postigao što veći kvalitet, ali ujedno sprovdio u potpunosti i principe WFMH i WHO.

 

"Osnovno je otvorenost, dostupnost, izlazak profesionalaca iz ustanove u zajednicu (dezinstitucionalizacija), smanjenje hospitalnog liječenja (dehospitalizacije), preuzimanje odgovornosti za mentalno zdravlje populacije u regiji (sektorizacija) .Od početka svog rada ulažemo napore na razvijanju i unapređivanju primarne, sekundarne i tercijarne prevencije", kazala je Paprić.

Brčanski CMZ je prvi akreditovan CMZ u BiH, a 2017. godine objavljena je i druga bezuslovna reakreditacija.

 

CMZuspjes1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Gabrijel Ivbijaro o mentalnom zdravlju

 

Prof. Gabrijel Ivbijaro je 42 predsjednik Svjetske Federacij za mentalno zdravlje govorio je i pisao o mentalnom zdravlju, a između ostalog i o radnim mjestima koja su jedan su od faktora koji utječu na naše sveukupno zdravlje.

 

„Radno mjesto i posao koji radimo čine velik dio našeg života te utječu i na naše zdravlje. Okolnosti na radnom mjestu jedan su od faktora koji utječu na naše sveukupno zdravlje. Negativno radno okruženje može dovesti do problema u fizičkom i mentalnom zdravlju, manjka u produktivnosti, zloupotrebe sredstava ovisnosti, povećanih izostanaka s radnog mjesta i sl.


Kada je u pitanju zdravlje zaposlenika često se zaboravlja na mentalno zdravlje. Podaci Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) ističu depresiju kao jednu od vodećih uzroka bolesti i invaliditeta u svijetu. Depresija je bolest koja sa sobom često nosi manjak produktivnosti pa i nemoći za rad.


Mentalno zdravlje mnogo je više od odsutnosti psihičkih bolesti i teškoća. SZO ga je definirala kao stanje dobrobiti u kojem pojedinac ostvaruje svoje potencijale, može se nositi s normalnim životnim stresom, može raditi produktivno i plodno te je sposoban pridonositi zajednici. Iz ove definicije jasno je vidljivo koliko dobro mentalno zdravlje utječe na posao, no ne smijemo zaboraviti kako i posao često utječe na mentalno zdravlje.


Jedan od najizazovnijih problema je stres na radu. Prema podacima istraživanja koje je provela Evropska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA), stres na radu je drugi najčešće prijavljivani zdravstveni problem povezan s radom u Evropi.


Izvori stresa na radu odnosno psihosocijalni rizici mogu proizlaziti iz sadržaja i prirode posla te uslova u kojima se posao obavlja.


Neophodnosti je provoditi promociju mentalnog zdravlja na radnom mjestu i usmjeriti je ka zaposlenicima preduzeća raznih profila a s ciljem poticanja zaposlenika usvajanju zdravih životnih navika. Cilj promocije treba usmjeriti prvenstveno prema pojedincu, a ne organizaciji, pružajući informacije i savjete kako možemo ojačati osobne resurse za nošenje sa svakodnevnim izazovima i stresorima, kako onima koji nam predstavljaju izazov na radnom mjestu tako i uopšte u našem svakodnevnom životu.


Pomozimo mentalnom zdravlju da izađe iz sjenke i podržimo WFMH da stvori dostojanosvo u mentalnom zdravlju i psihološkoj i mentalno zdravstvenoj pomoći za sve kao globalnu realnost kako bi stvorili bolji svijet za život".

 

Iz te spoznaje slijede i preporuke (opšte i specifične) WHO da zdravstveni sistemi država rade na finansijskoj podršci i unapredjenju savremenih srvisa za mentalno zdravlje (investiranje u prevenciju, dijagnostiku i liječenje)- (WHO urgens more investments, services for mental health), investiranje u servise za psihosocijalnu podršku i rehabilitaciju osoba starije životne dobi, zdravstveni sistemi država rade na implementaciji preventivnih i edukativnih programa, i da se rad odvija s osobama svih životnih dobi uz potenciranje servisa za osobe starije životne dobi i medicina je uspješna u liječenju mnogih obolenja. Uspješna integracija Mentalnih servisa će biti vrh uspjeha u prevenciji i tretmanu mentalnih obolenja – naročito u vrijeme globalne ekonomske i socijalne krize. Ovo je vrijeme da zemlje svijeta čuju i reaguju na poziv za jačanje kapaciteta i servisa mentalne zdravstvene zaštite.

 

SEDAM DOBRIH RAZLOGA ZA INTEGRACIJU MENTALNOG ZDRAVLjA


Opterećenje mentalnim poremećajima je veliko. Mentalni poremećaji su rasprostranjeni u svim društvima. Prouzrokuju znatan lični teret osobe koju pogađaju i njene porodice, ali i značajne ekonomske i socijalne teškoće u celom društvu.


Mentalni i fizički problemi se međusobno prožimaju. Mnogi ljudi pate istovremeno od fizičkih i mentalnih poremećaja. Integrisana primarna zdravstvena zaštita s CMZ pomaže da se obezbedi da ljudi budu zbrinuti u holističkom smislu, da se ispune potrebe u mentalnom zdravlju ljudi sa fizičkim poremećajima, kao i da se ispune potrebe u fizičkom zdravlju ljudima sa mentalnim poremećajima.


Postoji velik nedostatak tretmana mentalnih poremećaja. U svim zemljama postoji značjana nesrazmera između ukupnog broja osoba sa mentalnim poremećajima (prevalencija) i broja osoba koje primaju tretman i negu zbog mentalnih poremećaja. Primarna zdravstvena zaštita s CMZ pomaže u smanjenju ove nesrazmere.


Primarna zaštita u mentalnom zdravlju-CMZ pojačava uspjeh. Kada je mentalno zdravlje integrisano u primarnu zdravstvenu zaštitu, ljudima je veća dostupnost službi za mentalno zdravlje-CMZ jer su bliže mestu gde stanuju, što čuva zajedništvo njihovih porodica i održava ih u svakodnevnim aktivnostima.. CMZ takođe potpomaže dosezanje zajednice i promociju mentalnog zdravlja, kao i dugoročni nadzor i menadžment pogođenih individua.


CMZ promoviše poštovanje ljudskih prava. Usluge koje se pružaju u CMZ smanjuju stigmatizaciju i diskriminaciju.


CMZ se može priuštiti i isplativa je. Usluge CMZ su manje skupe od usluga psihijatrijskih bolnica, kako za pacijente, tako i za lokalnu zajednicu i državu. Pored toga, pacijenti i porodica izbegavaju indirektne troškove u vezi sa traženjem specijalističke pomoći koja je udaljena od prebivališta. Tretman najčešćih mentalnih poremećaja je kost-efektivan i državne investicije u tom pravcu mogu dovesti do značajnih ušteda.


CMZ daje dobre rezultate. Većina ljudi sa mentalnim poremećajima lečenih u CMZimaju dobre ishode, naročito kada im je dostupna mreža usluga na sekundarnom nivou u zajednici.

Copyright (c) 2006-2018 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com