Menu

Skupština završila 16. i započela 17. redovnu sjednicu, tema bila i korupcija Istaknuto

skupstinaok 2017Skupština Brčko distrikta BiH prekinula je sinoć 17. redovnu sjednicu na poslaničkim pitanjima. Ova sjednica počela je nakon cjelodnevne rasprave o pitanjima sa 16. redovne sjednice među kojima je bila Informacija o sprovođenju svih postupaka za utvrđivanje i naplatu akcize od strane Porezne uprave Brčko distrikta BiH.


Nakon što su prije dvije nedjelje saslušali predstavnika firmi („Mack" i „Cetanex) koje su sa još nekoliko uvoznika nafte i naftnih derivata 2002. i 2003. godine po nalogu nadležnog carinskog organa RS-a platili akcizu Budžetu Republike Srpske umjesto Budžetu Distrikta, poslanici su informisani i o radnjama koje su u ovom slučaju preduzimale Porezna uprava i Pravobranilaštvo Brčko distrikta BiH. Predstavnici ovih institucije tvrdili su da nije bilo kršenja zakona i da su uradili sve što je bilo u njihovoj nadležnosti kako bi se 12 miliona KM akciza vratilo Budžetu Distrikta.


„U svim sudskim postupcima koji su vođeni po pitanju akciza iz 2002. i 2003 godine ne vidim nikakvu odgovornost Pravobranilaštva jer smo zahtjev za utuženje dobili po isteku zakonom predviđenih rokova u okviru kojih smo mogli po osnovu naknade štete tražiti povrat tih sredstava", rekla je Ilinka Gavrić, glavna pravobraniteljica Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH. Ona je istakla da je zbog toga Pravobranilaštvo na raspolaganju imalo jedino institut neosnovanog bogaćenja po osnovu koga je vršeno utuženje ali su ti postupci pred Sudom BiH kao i apelacije Ustavnom sudu BiH okončani odlukama koje nisu bile u korist Distrikta.


Direktor Porezne uprave Miodrag Trifković rekao je da akciza pripada Brčko distriktu jer je riječ o poreznim obveznicima Distrikta i da je ona pogrešno naplaćena i uplaćena budžetu RS-a, kao i da je riječ o nenaplativim potraživanjima koja s kamatama i sudskim troškovima iznose 33 milion KM.


Predsjednik Skupštine Brčko distrikta Esed Kadrić istakao je značaj rasprave o ovom pitanju rekavši da je važno da poslanici i javnost imaju potpune informacije.


„Ono što je neupitno jeste da su porezni obveznici morali uplatiti porez na račun RS-a, ali je upitno da li su naše institucije preduzele sve da se taj novac prenese prema sjedištu tih firmi, odnosno na račun Distrikta. Mislim da smo u tom dijelu zakazali i pri tome stvarali probleme preduzećima koji su već platili svoje obaveze. Bojim se da će Distrikt koji je ostao bez 12 miliona KM od akciza, ovim preduzećima platiti odštetu nastalu zbog gubitka u poslovanju", rekao je predsjednik Kadrić. On je naglasio da će se, ukoliko do toga dođe, tražiti i odgovornost onih koji su tome doprinijeli.


U nastavku 16. redovne sjednice poslanici Skupštine razmatrali su realizaciju zaključaka s Okruglog stola o mehanizmima za borbi protiv korupcije od 13. jula ove godine. Tokom višesatne rasprave opozicija je kritikovala rad Komisije i posebno činjenicu da u njenom sastavu nema njihovih predstavnika. Potpredsjednik Skupštine Ivica Filipović rekao je da su neutemeljene diskusije jednog broja poslanika da Komisija za borbu protiv korupcije ne radi.


„Kao član Komisije mogu reći da se zaista trudimo da radimo, ali u skladu s Poslovnikom", rekao je Filipović podsjetivši da su nadležnosti Komisije da razmatra zahtjeve stranaka, da ih sasluša i da usmjeri aktivnosti prema nadležnim institucijama, kao i da o radu izvještava Skupštinu.


Predsjedavajući Komisije Adem Ribić rekao je da Komisija za borbu protiv korupcije intenzivno radi, da je sačinila Operativni plan i da je od Vlade tražila da u skupštinsku proceduru uputi zakon o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju i Zakon o uspostavljanju tijela za borbu protiv korupcije. On je istakao kako očekuje da će ovi zakoni i strategija za borbu protiv korupcije, koju priprema posebna vladina komisija, za mjesec dana biti na razmatranju u Skupštini.


Informacija o poštovanju odluke o ograničavanju upotrebe svih duhanskih proizvoda u službenim prostorijama Brčko distrikta BiH na prijedlog poslanice Lidije Ljubojević odložena je za narednu sjednicu.


Sedamnaesta redovna sjednica Skupštine bit će nastavljena za petnaest dana a na dnevnom redu su Zakon o izmjenama Zakona o budžetu Brčko distrikta BiH u drugom čitanju, kao i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima, više odluka o utvrđivanju javnog interesa, Informacija o stanju javne bezbjednosti u prvom polugodištu ove godine i Informacija Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH koja se tiče grantova.

 

 

Copyright (c) 2006-2018 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com